Danh sách học bổng kỹ thuật, trợ cấp và học bổng dành cho sinh viên quốc tế

Học bổng Nghiên cứu Quốc tế của Đại học Curtin
Học bổng Nghiên cứu Quốc tế của Đại học Curtin
Học bổng trao quyền thông qua giáo dục của WMF dành cho sinh viên các nước đang phát triển
Học bổng trao quyền thông qua giáo dục của WMF dành cho sinh viên các nước đang phát triển
Học bổng Quốc tế AAUW tại Hoa Kỳ dành cho phụ nữ
Học bổng Quốc tế AAUW tại Hoa Kỳ dành cho phụ nữ
Học bổng Thạc sĩ Xuất sắc ETH Zurich
Học bổng Thạc sĩ Xuất sắc ETH Zurich
Học bổng Tiến sĩ IRO cho các nước đang phát triển tại K. U. Đại học Leuven
Học bổng Tiến sĩ IRO cho các nước đang phát triển tại K. U. Đại học Leuven
Chương trình học bổng Thạc sĩ của Hà Lan dành cho các nước đang phát triển
Chương trình học bổng Thạc sĩ của Hà Lan dành cho các nước đang phát triển
Chương trình Học bổng Tiến sĩ Hồng Kông dành cho Sinh viên Quốc tế
Chương trình Học bổng Tiến sĩ Hồng Kông dành cho Sinh viên Quốc tế
Chương trình học bổng của Hà Lan cho các khóa học ngắn hạn
Chương trình học bổng của Hà Lan cho các khóa học ngắn hạn
Học bổng Chalmers IPOET dành cho sinh viên quốc tế
Học bổng Chalmers IPOET dành cho sinh viên quốc tế
Học bổng chính phủ Đài Loan dành cho sinh viên quốc tế
Học bổng chính phủ Đài Loan dành cho sinh viên quốc tế
Các Chương trình Thạc sĩ Quốc tế miễn học phí tại Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy (NTNU)
Các Chương trình Thạc sĩ Quốc tế miễn học phí tại Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy (NTNU)
Học bổng ANGUS-SAWISE về Khoa học và Kỹ thuật cho Phụ nữ Châu Phi
Học bổng ANGUS-SAWISE về Khoa học và Kỹ thuật cho Phụ nữ Châu Phi
Học bổng Eiffel ở Pháp dành cho sinh viên quốc tế
Học bổng Eiffel ở Pháp dành cho sinh viên quốc tế
Kadir có học bổng đại học tại Thổ Nhĩ Kỳ dành cho sinh viên quốc tế
Kadir có học bổng đại học tại Thổ Nhĩ Kỳ dành cho sinh viên quốc tế
Học bổng Đại học Twente (UTS)
Học bổng Đại học Twente (UTS)
Học bổng xuất sắc Amsterdam (AES)
Học bổng xuất sắc Amsterdam (AES)
Học bổng Phát triển Toàn cầu của Đại học Bradford
Học bổng Phát triển Toàn cầu của Đại học Bradford
Học bổng của Chính phủ Mexico dành cho sinh viên nước ngoài
Học bổng của Chính phủ Mexico dành cho sinh viên nước ngoài
Cao đẳng Kỹ thuật ANU
Cao đẳng Kỹ thuật ANU
Học bổng Lãnh đạo Toàn cầu của Đại học George Washington
Học bổng Lãnh đạo Toàn cầu của Đại học George Washington