Học bổng dành cho sinh viên quốc tế xuất sắc của Đại học Auckland

Đại học Auckland
Bằng cử nhân / Bằng PG / Bằng thạc sĩ

Hạn cuối: 21 tháng 11 năm 2020/20 tháng 4 năm 2021 (Hàng năm)
Học tập tại: New Zealand
Khóa học bắt đầu từ tháng 2 / tháng 7 năm 2021


Tóm tắt description:

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế xuất sắc của Đại học Auckland đang được cung cấp cho sinh viên quốc tế mới đại học và sau đại học đang đăng ký theo học PGDip hoặc Thạc sĩ 120 điểm trở lên hoặc đang đăng ký học đại học (có bằng trung học cơ sở hoặc sau trung học ở nước ngoài). Các nghiên cứu có thể ở bất kỳ chủ đề nào.

Mục đích chính của Học bổng là thu hút sinh viên quốc tế mới có năng lực cao đăng ký theo học chương trình đại học hoặc sau đại học được giảng dạy từ 1 năm trở lên tại Đại học Auckland.

(Các) cơ quan chủ quản:

Đại học Auckland

Cấp / lĩnh vực) ngành học:

Bằng cử nhân, bằng sau đại học hoặc bằng thạc sĩ (được giảng dạy) trong bất kỳ chủ đề nào

Số học bổng:

50

Nhóm đối tượng:

Sinh viên quốc tế

Học bổng value / inclusions:

Lên đến 50 học bổng sẽ được trao hai năm một lần (tùy thuộc vào việc ứng viên đang bắt đầu học ở Học kỳ 1 hay Học kỳ 2), với mỗi học bổng có giá trị lên đến $ 10.000, cho nghiên cứu sau đại học và đại học. Học bổng sẽ được trả như một khoản tín dụng bắt buộc cho năm học đầu tiên tại Đại học Auckland.

Tính đủ điều kiện:

Ứng viên phải là sinh viên quốc tế mới nhận được thư mời nhập học vô điều kiện hoặc sinh viên Học viện Anh ngữ (ELA) đã nhận được một lời đề nghị có điều kiện, học để lấy Bằng Tốt nghiệp Sau Đại học hoặc Thạc sĩ (đã giảng dạy) từ 120 điểm trở lên, hoặc bằng Đại học (đăng ký với bằng cấp trung học hoặc sau trung học ở nước ngoài) tại Đại học Auckland. Các ứng viên thường phải có điểm tương đương (GPE) ít nhất là 6,00.

Cơ sở lựa chọn sẽ là thành tích học tập, chất lượng của lá đơn và sự chứng thực của trọng tài của người nộp đơn. Nước xuất xứ của người nộp đơn cũng có thể được xem xét bởi hội đồng tuyển chọn.

Sinh viên đã bắt đầu học tại Đại học Auckland không đủ điều kiện, cũng như sinh viên đăng ký chương trình Thạc sĩ Nghiên cứu. Sinh viên đại học từ Đại học Auckland Foundation Providers (UP Education và Taylors College) và học sinh tốt nghiệp trung học New Zealand cũng không đủ điều kiện.

Hướng dẫn đăng ký:

Các ứng dụng tiếp theo sẽ mở vào ngày 10 tháng 10 năm 2020.

Các đơn xin học bổng thường sẽ mở khoảng 6 tuần trước ngày đóng. Hạn chót nộp đơn cho các nghiên cứu bắt đầu vào tháng 2 năm 2021 là ngày 21 tháng 11 năm 2020, trong khi các nghiên cứu bắt đầu vào tháng 7 năm 2021 là ngày 20 tháng 4 năm 2021.

Điều quan trọng là phải đọc quy định về học bổng truy cập trang web chính thức (liên kết tìm thấy bên dưới) để biết thông tin chi tiết về cách đăng ký học bổng này.

Trang web:

Trang web học bổng chính thức: https://www.auckland.ac.nz/en/study/scholarships -và-giải thưởng / tìm-học bổng / đại học-của-auckland-quốc tế-sinh viên-xuất sắc-học bổng-844-all.html

.
Đây KHÔNG phải là trang học bổng chính thức. Đây chỉ là danh sách tóm tắt một trang của học bổng. Mặc dù chúng tôi cố gắng giữ cho thông tin được cập nhật và chính xác, thông tin có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Để có thông tin đầy đủ và cập nhật, vui lòng luôn tham khảo trang web chính thức của nhà cung cấp học bổng.