10 học bổng hàng đầu ở New Zealand dành cho sinh viên quốc tế

Bạn có muốn học tập miễn phí tại New Zealand không? Chính phủ New Zealand và một số trường Đại học New Zealand cung cấp một số học bổng cho sinh viên quốc tế muốn học tập tại New Zealand. Để giúp đỡ bạn,holar4dev.com đã chuẩn bị một danh sách Học bổng Quốc tế hàng đầu của New Zealand

Học bổng quốc tế New Zealand
Chính phủ New Zealand cung cấp học bổng toàn phần cho sinh viên quốc tế đủ điều kiện theo học toàn thời gian tại một Cơ sở giáo dục New Zealand hoặc một trường đại học ở Thái Bình Dương. Học bổng dành cho công dân của các quốc gia được chọn ở Thái Bình Dương, Châu Phi, Châu Á, Châu Mỹ Latinh, Carribbean cũng như các nước thuộc Khối thịnh vượng chung. Học bổng bao gồm toàn bộ học phí, trợ cấp sinh hoạt (491 NZ $ mỗi tuần), trợ cấp thành lập (NZ $ 3000), bảo hiểm y tế khi bạn ở New Zealand, du lịch đến và đi từ đất nước của bạn và New Zealand khi bắt đầu và kết thúc học bổng, bảo hiểm du lịch, về nhà trong thời gian nhận học bổng (cho phép một hoặc hai chuyến về nhà, tùy thuộc vào độ dài học bổng của bạn), và trợ giúp chi phí nghiên cứu và luận văn cho nhiều sinh viên sau đại học.

Học bổng năm nhất quốc tế UC
Đại học Canterbury cung cấp học bổng năm nhất quốc tế UC cho những sinh viên quốc tế đạt thành tích cao nhất bắt đầu lấy bằng đại học chương trình tại trường Đại học. Học bổng hiện được trao với giá trị $ 10.000, $ 15.000 hoặc $ 20.000.

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế xuất sắc của Đại học Auckland
Học bổng dành cho sinh viên quốc tế xuất sắc của Đại học Auckland đang được cung cấp cho sinh viên quốc tế mới và sinh viên sau đại học đang đăng ký học PGDip đã giảng dạy hoặc Thạc sĩ từ 120 điểm trở lên, hoặc đang đăng ký học các trình độ đại học (có bằng cấp trung học hoặc sau trung học ở nước ngoài). Các nghiên cứu có thể ở bất kỳ chủ đề nào. Mục đích chính của Học bổng là thu hút sinh viên quốc tế mới có năng lực cao đăng ký theo học chương trình đại học hoặc sau đại học được giảng dạy từ 1 năm trở lên tại Đại học Auckland. Tối đa 50 Học bổng sẽ được trao hai năm một lần (tùy thuộc vào việc ứng viên đang bắt đầu học ở Học kỳ 1 hay Học kỳ 2), với mỗi học bổng có giá trị lên đến $ 10.000, dành cho nghiên cứu sau đại học và đại học.

Xem thêm Học bổng ADB tại Đại học Auckland

Học bổng Tongarewa tại Đại học Victoria Wellington
Đại học Victoria Wellington đang cung cấp Học bổng Tongarewa để kỷ niệm cam kết của trường với cộng đồng sinh viên quốc tế. Ứng viên đủ điều kiện là những người đang vào năm đầu tiên của chương trình đại học hoặc vào chương trình sau đại học tại Đại học Victoria University of Wellington. Người nhận phải đóng vai trò là Đại sứ cho Đại học Victoria University of Wellington và tham gia vào các sự kiện hoặc hoạt động tiếp thị thích hợp nếu được yêu cầu. Có tới 10 suất học bổng trị giá NZ $ 10.000 cho bậc Cử nhân và Thạc sĩ và lên đến 9 suất học bổng NZ $ 5,000 chỉ dành cho bậc Thạc sĩ.

Xem thêm Học bổng Thạc sĩ Wellington theo luận vănHọc bổng Tiến sĩ Wellington

Học bổng Thạc sĩ Nghiên cứu Quốc tế của Đại học Otago
Giải thưởng Thạc sĩ Quốc tế của Đại học Otago cung cấp tài trợ để hỗ trợ sinh viên quốc tế đang thực hiện Bằng Thạc sĩ dựa trên luận án tại Đại học Otago. Học bổng bao gồm NZ $ 15.000 chi tiêu mỗi năm cộng với miễn học phí trong 1 năm giới hạn theo tỷ lệ trong nước cho chương trình học Thạc sĩ (không bao gồm phí dịch vụ sinh viên và bảo hiểm).

Xem thêm Học bổng Tiến sĩ của Đại học Otago

Đại học of Waikato International Excellence Scholarships
Học bổng dành cho các sinh viên quốc tế tài năng thể hiện thành tích học tập xuất sắc và có tiềm năng trở thành đại sứ toàn cầu cho Đại học Waikato. Các ứng viên phải có ý định đăng ký học tại Đại học Waikato lần đầu tiên để lấy bằng đại học hoặc sau đại học. Học bổng trị giá lên đến NZ $ 10.000 áp dụng cho học phí.

Xem thêm Học bổng Tiến sĩ của Đại học Waikato
  • ​​
    .
    Đây KHÔNG phải là trang học bổng chính thức. Đây chỉ là danh sách tóm tắt một trang của học bổng. Mặc dù chúng tôi cố gắng giữ cho thông tin được cập nhật và chính xác, thông tin có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Để có thông tin đầy đủ và cập nhật, vui lòng luôn tham khảo trang web chính thức của nhà cung cấp học bổng.