10 stipendier i Europa för internationella studenter utanför EU

Att locka studenter utanför Europa, regeringar i EU/EES -medlemsländer och ett antal universitet i Europa erbjuda undantag från studieavgifter eller stipendieprogram för internationella studenter utanför EU

Holland-stipendier för studenter utanför EU/EES (Nederländerna)
Holland-stipendiet, finansierat av det nederländska utbildnings-, kultur- och Science, är avsett för internationella studenter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som vill göra sin kandidatexamen eller magisterexamen vid ett av de nederländska forskningsuniversiteten och yrkeshögskolorna i Holland. Stipendiet uppgår till 5 000 euro.

Danska statliga stipendier för studenter utanför EU/EES (Danmark)
Ett antal stipendier erbjuds varje år av det danska utbildningsdepartementet för att finansiera högkvalificerade och motiverade internationella studenter från utanför EU/EES som vill fullfölja en högre utbildning vid deltagande danska universitet. Stipendiet kan ges som helt eller delvis undantag från studieavgifter och/eller bidrag för att täcka dina levnadskostnader.

Se danska statsavgiftsavgifter och stipendier vid Roskilde universitet och danska statliga stipendier vid Aarhaus universitet

Leiden University Excellence Scholarships (Nederländerna)
Leiden University Excellence Scholarship Program (LExS) är öppet för enastående icke-EU/ EES -studenter som bedriver alla MA-, MSc- och LL. M -program som erbjuds vid Leiden University. Stipendierna kommer i form av följande: 10 000 euro av studieavgiften, 15 000 euro av studieavgiften eller total studieavgift minus hemavgiften.

Universitetet i Maastricht High Potential Scholarships
Maastricht University (UM) erbjuder UM High Potential Scholarships till begåvade studenter från utanför EES för att bedriva deltagande UM -masterprogram eller forskarutbildning för yrkesverksamma som erbjuds vid universitetet, förutom Handelshögskolan. Stipendierna täcker studieavgifter, levnadskostnader per månad, försäkring och visumkostnader.

Radboud University Scholarship Program (Nederländerna)
Radboud Scholarship Program erbjuder ett valt antal begåvade blivande icke-EES-studenter möjlighet att få ett stipendium för att genomföra ett komplett engelsklärat magisterprogram vid Radboud University Nijmegen. Stipendiet består av en delundervisning som innebär att studieavgiften kommer att avstå från nivån för en EES -student. Dessutom täcker Radboud -stipendiet även kostnader såsom visum, uppehållstillstånd, sjukförsäkring och ansvarsförsäkring.

Lunds universitets globala stipendier för studenter utanför EU/EES (Sverige)
Lunds universitets globala stipendieprogram riktar sig till topp akademiska studenter som är medborgare i länder utanför EU/EES (och Schweiz) och som håller på med ett magisterprogram vid universitetet. Stipendierna kan täcka 25%, 50%, 75% eller 100% av studieavgiften. Levnadskostnader täcks inte.

Chalmers IPOET -stipendier (Sverige)
Chalmers kommer att erbjuda cirka 50 IPOET -stipendier till framtida avgifter -betalande studenter från utanför EU/EES som vill fortsätta med något masterprogram som erbjuds vid universitetet. Stipendiet är en 75% minskning av studieavgifterna för 4 terminer (2 -årigt program).

Uppsala universitets globala stipendier (Sverige)
Uppsala universitet erbjuder Uppsala universitets globala stipendier till första års sökande utanför EU/EES som vill genomföra ett magisterprogram som erbjuds vid universitetet. Stipendiet täcker studieavgiften.

Emile Boutmy -stipendier för internationella studenter (Frankrike)
Sciences Po skapade Emile Boutmy -stipendierna efter grundaren av Sciences Po i för att locka de allra bästa internationella studenterna utanför Europeiska unionen som är förstagångssökande och som har antagits till en grundutbildning eller masterprogram som erbjuds vid universitetet. Stipendierna kan ha olika former som sträcker sig från € 5 000 till € 10 000 för två års forskarutbildning eller € 3000 till € 12 300 för 3 års grundutbildning.

University of Uleåborgs internationella stipendier (Finland)
University of Uleåborgs internationella stipendieprogram ger stipendier till akademiskt begåvade internationella studenter som studerar till en kandidatexamen eller magisterexamen vid universitetet i Uleåborg. Stipendierna beviljas i form av ett undantag från studieavgifter som täcker 50% eller 75% eller 100% av studieavgiften.

​​  • .
    Detta är INTE den officiella stipendiesidan. Detta är bara en sammanfattning av stipendiet på en sida. Även om vi strävar efter att hålla informationen uppdaterad och korrekt kan informationen ändras när som helst utan föregående meddelande. För fullständig och uppdaterad information hänvisar du alltid till stipendieleverantörens officiella webbplats.