Štipendija Fundacije Friedrich Naumann za mednarodne študente

Fundacija Friedricha Naumanna
Magistri/doktorati

Rok: 31. oktober /30. april (letno)
Študij v: Nemčija, Švica
Tečaj se začne aprila/oktobra 2022


Kratek opis:

Štipendija Fundacije Friedrich Naumann je namenjena kvalificiranim mednarodnim kandidatom, ki opravljajo prvo stopnjo, bodisi magisterij in doktorat na državni ali priznani visokošolski ustanovi v Nemčiji, Švica ali znotraj Evropske unije.

Fundacija za svobodo Friedricha Naumanna je fundacija v Zvezni republiki Nemčiji, namenjena spodbujanju liberalnih načel in politični vzgoji. Cilj fundacije je spodbujati načela svobode in dostojanstva za vse ljudi na vseh družbenih področjih, tako v Nemčiji kot v tujini.

Gostiteljske (-e) institucije (-i):

Nemške, švicarske in druge univerze in tehnične šole, priznane z državo ali državo EU

)

Raven/področje študija:

Redni magisterij in doktorat iz katerega koli predmeta, razen naslednjih: druge stopnje; LL. M, MBA; diplome s krajšim delovnim časom; diplomo za neevropske prosilce; doktorski študij zobozdravstva in medicine; podoktorski programi; projekti in ločena bivanja v tujini.

Število štipendij:

Ni določeno

Ciljna skupina:

Mednarodni študenti iz vseh držav, zavezani političnim idejam nemške liberalne stranke in pripravljeni prevzeti odgovornost.

Vrednost štipendije/vključki:

Magistri: Vrednost štipendije znaša do 861 EUR na mesec. Poleg tega je še prispevek za zdravstveno zavarovanje. Fundacija ponuja tudi nematerialno podporo projektom, dogodkom in pobudam. Minimalno obdobje financiranja je 2 semestra. Štipendij ni treba vračati. Sredstva se sprva odobrijo za eno leto. Na zahtevo je mogoče odobriti podaljšanje do konca tečaja. Študijska in raziskovalna bivanja ter pripravništva v tujini se ne financirajo.

Upravičenost:

Štipendije so namenjene mladim ljudem, ki se zavzemajo za politične ideje nemške liberalne stranke in so pripravljeni prevzeti odgovornost. Prihajajo iz katere koli discipline ali predmeta, ki se poučuje na priznanih državnih univerzah uporabnih znanosti ali visokošolskih zavodih v Nemčiji. Tisti, ki jih Fundacija za svobodo prejme štipendijo, veljajo za člane "liberalne družine" v Nemčiji.

Navodila za uporabo:

Naslednja faza prijave se odpre 1. oktobra 2021.

Prijavne dokumente je treba predložiti v nemščini, izbirni razgovor pa bo potekal tudi v nemščini, tudi če se prijavljate za financiranje tečaja angleškega jezika ali doktorata iz angleškega jezika program. Zato je znanje nemščine bistveno. Roki za prijavo so 30. april in 31. oktober vsako leto.

Pomembno je, da obiščete uradno spletno stran (spodnja povezava) za podrobne informacije o tem, kako se prijaviti za to štipendijo.

Spletna stran:

Uradna spletna stran za štipendije: https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en /21148-studies-database/? Origin = 131 & status = 1 & subjectGrps = & daad = & q = & page = 1 & detail = 10000142#voraussetzungen

.
To NI uradna stran za štipendije. To je le povzetek seznama štipendije na eni strani. Čeprav si prizadevamo, da bi bili podatki posodobljeni in pravilni, se lahko podatki kadar koli spremenijo brez predhodnega obvestila. Za popolne in posodobljene informacije se vedno obrnite na uradno spletno mesto ponudnika štipendij.