Tip na štipendium č. 5: Všímajte si ročné štipendijné programy

Ak ste zmeškali termín štipendia alebo bola vaša žiadosť o štipendium prvýkrát zamietnutá, nie nebojte sa, vždy je iná šanca. Toto tvrdenie platí, ak žiadate o ročné štipendium. Vjhr.skštipendiá, ktoré sa ponúkajú každoročne.


Ponúka sa každoročne, väčšina ročných štipendijných programov sú dobre financované štipendiá, čo znamená, že majú dostatok finančných prostriedkov na dlhodobé udržanie programu a majú k dispozícii dostatočný počet štipendií. Preto je múdre vziať si na vedomie ročné štipendijné programy.

Populárne štipendijné programy, ako napríklad Fulbrightove štipendiá, Štipendiá Spoločenstva, Štipendiá DAAD, Štipendiá Erasmus Mundus a Austrálske rozvojové štipendiázoznam ročných štipendií.

.
Toto nie je oficiálna stránka štipendia. Toto je iba jednostranový súhrnný zoznam štipendií. Aj keď sa snažíme udržiavať informácie aktuálne a správne, informácie sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Úplné a aktualizované informácie nájdete vždy na oficiálnych webových stránkach poskytovateľa štipendií.