Štipendiá IEDC Executive MBA

IEDC-Bled School of Mgt
Magisterské programy (MS) Titul

Termín: 1. október 2013 (ročný)
Štúdium v: Slovinsku
Ďalší kurz sa začína v januári 2014

Stručný popis:

Škola manažmentu IEDC-Bled ako prostriedok pozitívnej zmeny v regióne tradične poskytuje malý počet štipendií zameraných na podporu a podporu hospodárskeho rozvoja a vedúceho postavenia v rozvíjajúcich sa ekonomikách.

Podľa tejto tradície je IEDC hrdé na to, že môže vyhlásiť svoju súťaž o štipendijné ceny Executive MBA za jednoročný a dvojročný program MBA za rok 2014.

Hostiteľské inštitúcie:

IEDC Bled School of Management v Slovinsku

Študijný odbor:

Jednoroční alebo dvojroční manažéri v odbore obchodná administratíva (MBA)

Počet ocenení:

Program ponúka päť štipendiá.

Cieľová skupina:

Otvorená pre vynikajúcich kandidátov, ktorí spĺňajú kvalifikačné kritériá. Finančná potreba a rozmanitosť sú dve z hlavných kritérií pri udeľovaní štipendií.

Hodnota/zahrnutie štipendia:

Až 50% zľava na školné za jednoročný a dvojročný program MBA pre rok 2012. O skutočnej výške štipendia udeleného každému jednotlivcovi sa rozhodne na základe rozhodnutia schôdze štipendijnej komisie po vyhodnotení celého súboru uchádzačov.

Upozorňujeme, že v prípade udelenia štipendia musí byť žiadateľ schopný pokryť zvyšok sumy školného a náklady súvisiace s realizáciou programu (ubytovanie, cestovanie, vízum, denné výdavky).

Spôsobilosť:

Štipendijná kampaň Executive MBA 2014 je otvorená iba pre kvalifikovaných kandidátov. Aby ste sa kvalifikovali, musíte:

• musí spĺňať všeobecné prijímacie kritériá (ukončené bolonské bakalárske vzdelanie, minimálne 3 roky zmysluplnej praxe, plynulú angličtinu);

• byť vynikajúcim kandidátom, ktorý zvyšuje rozmanitosť členstva v triede;

• byť kandidátom, ktorý jednoznačne potrebuje čiastočnú finančnú pomoc;

• byť kandidátom, ktorý predloží premyslenú a dobre napísanú esej o cene štipendia. Pokyny na písanie eseje nájdete na oficiálnych webových stránkach.

Prihláška:

V prípade výberového konania na rok 2014 je termín na podanie prihlášky na štipendium 1. októbra 2013. Je dôležité navštíviť oficiálnu webovú stránku (odkaz nájdete nižšie), kde nájdete podrobné informácie o tom, ako požiadať o toto štipendium.

Webová stránka:

Oficiálna webová stránka o štipendiách: http://www.iedc.si/programs/degree-programs/mba/general-information/executive -mba-štipendiá

.
Toto nie je oficiálna stránka štipendia. Toto je iba jednostranový súhrnný zoznam štipendií. Aj keď sa snažíme udržiavať informácie aktuálne a správne, informácie sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Úplné a aktualizované informácie nájdete vždy na oficiálnych webových stránkach poskytovateľa štipendií.