Štipendiá Erasmus Mundus pre zahraničných študentov

Európska únia
Magisterské/doktorandské štúdium

Termín: sa líši
Study in: European Countries
Kurz začína august-september 2016

Stručný popis:

Erasmus Štipendiá Mundus, financované Európskou úniou, sa udeľujú výlučne študentom pochádzajúcim z krajín EÚ aj z krajín mimo EÚ, ktorí boli vybraní na účasť na jednom zo spoločných programov Erasmus Mundus na magisterskom alebo doktorandskom stupni.

Hostiteľské inštitúcie:

Európske univerzity/inštitúcie zúčastňujúce sa na schválených akčných spoločných programoch Erasmus Mundus.

Študijný odbor:

Asi 116 magisterských kurzov a 29 Spoločné doktorandské kurzy sú podporované štipendiami. Študijný odbor (odbor): poľnohospodárstvo a veterinárstvo, strojárstvo, výroba a konštrukcia, zdravie a sociálna starostlivosť, humanitné a umelecké vedy, veda, matematika a výpočtová technika a sociálne vedy, obchod a právo.

Počet ocenení:

Nešpecifikované.

Cieľová skupina:

Štipendiá kategórie A: Štátni príslušníci z inej krajiny ako z členských štátov Európskej únie a Švajčiarska, Islandu, Nórska a Lichtenštajnska všetky spolu.

Štipendiá kategórie B: Štátni príslušníci z členských štátov Európskej únie alebo zo Švajčiarska, Islandu, Nórska alebo Lichtenštajnska.

Hodnota/zahrnutie štipendia:

Program ponúka štipendiá a/alebo štipendiá na plný úväzok, ktoré pokrývajú mesačný príspevok, náklady na účasť, cestovanie a náklady na poistenie študentov. Výška štipendia sa môže líšiť v závislosti od úrovne štúdia, dĺžky štúdia a štátnej príslušnosti vedca (štipendiá pre študentov z krajín mimo EÚ sú vyššie ako pre študentov z EÚ).

Spôsobilosť:

Upozorňujeme, že každý spoločný program Erasmus Mundus definuje vlastné výberové kritériá a postupy prijímania. Študenti alebo vedci by mali kontaktovať konzorcium ponúkajúce magisterské /doktorandské programy pre viac informácií.

Pokyny k aplikácii:

Ďalšie kolo prihlášok na kurzy začínajúce v akademickom roku 2016/2017 sa začne otvárať v r. posledný štvrťrok 2015.

Odporúčame vám vopred si prezrieť webové stránky každého zo spoločných programov Erasmus Mundus, ktoré vás zaujímajú. Nájdete tu všetky potrebné informácie o obsahu kurzu, jeho štruktúre, výške štipendia, ako aj o postupe prihlasovania a výberu. Termínsa líši v závislosti od programu, pohybuje sa však približne od decembra do januára.

Je dôležité navštíviť oficiálnu webovú stránku (odkaz nájdete nižšie), kde nájdete podrobné informácie o tom, ako požiadať o toto štipendium.

Webová stránka:

Oficiálna webová stránka o štipendiách: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/available_partnerships.php

Pozri tiež Zoznam 50 najlepších štipendií v Európe pre zahraničných študentov

.
Toto nie je oficiálna stránka štipendia. Toto je iba jednostranový súhrnný zoznam štipendií. Aj keď sa snažíme udržiavať informácie aktuálne a správne, informácie sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Úplné a aktualizované informácie nájdete vždy na oficiálnych webových stránkach poskytovateľa štipendií.