Program štipendií pre postdoktorandský výskum vo Švédsku

Švédska vláda
PostDoc Research

Termín: 2. februára 2014
Štúdium v: Švédsku
Kurz sa začína v septembri 2014


Stručný popis:

Program sa zameriava na posilnenie a rozvoj výskumu relevantného pre budovanie kapacít a boj proti chudobe v programových krajinách. Program poskytuje výskumným pracovníkom s titulom PhD možnosť vykonávať výskum na švédskych univerzitách a výskumných ústavoch. Prednosť budú mať uchádzači s titulom PhD od roku 2009 alebo neskôr.

Hostiteľské inštitúcie:

Akreditované akademické inštitúcie a univerzity vo Švédsku

Field of study:

Nasledujúce disciplíny sú oprávnené iba v rámci tejto výzvy na predkladanie žiadostí:

• Agricultural Sciences
• Natural Sciences
• Technológia
• Environmentálne vedy súvisiace s poľnohospodárskymi alebo prírodnými vedami alebo technológiou

Ďalšia výzva na predkladanie prihlášok na akademický rok 2015/2016 bude otvorené iba pre tieto disciplíny:

• Podnikové a sociálne vedy
• Zdravie a medicína
• Environmentálna veda súvisiaca so sociálnymi vedami

Počet ocenení:

Na akademický rok 2014/2015 sa ponúka asi 20 štipendií.

Cieľová skupina:

Program je zameraný na kandidátov z týchto krajín: Bangladéš, Kambodža, Etiópia, Keňa, Mali, Mozambik, Rwanda, Tanzánia, Uganda a Zambia.

Hodnota/zahrnutie štipendia:

Štipendium predstavuje 18 000 SEK mesačne. Štipendium zahŕňa jeden cestovný grant vo výške 15 000 SEK a poistné krytie. Štipendium nemožno predĺžiť ani predĺžiť.

Spôsobilosť:

Štipendiá sú určené pre držiteľov titulu PhD v ktorejkoľvek z vyššie uvedených odborov, ktoré sú na roky 2014/2015 oprávnené na denný výskum vo Švédsku. Žiadateľ nemá nárok na toto štipendium, ak platí jedna z nasledujúcich skutočností:

• Už žil vo Švédsku dva alebo viac rokov, keď sa malo začať obdobie štipendia.
• Už má švédske povolenie na trvalý pobyt.

Uchádzači, ktorým bolo v minulosti udelené štipendium od SI na štúdium alebo výskum na švédskej univerzite, nebudú mať prioritu.

Pokyny k prihláške:

V rámci programu štipendií pre hostí na akademický rok 2015 sa nebude podávať žiadosť o štipendium 2016. ​​

Na roky 2014/2015 bol konečný termín na podávanie žiadostí 2. februára 2014. Je dôležité navštíviť oficiálnu webovú stránku (odkaz nájdete nižšie), kde nájdete podrobné informácie o tom, ako požiadať o toto štipendium.

Webová stránka:

Oficiálna webová stránka o štipendiách: http://www.studyinsweden.se/Scholarships/SI-scholarships/Guest -Štipendijný program/

.
Toto nie je oficiálna stránka štipendia. Toto je iba jednostranový súhrnný zoznam štipendií. Aj keď sa snažíme udržiavať informácie aktuálne a správne, informácie sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Úplné a aktualizované informácie nájdete vždy na oficiálnych webových stránkach poskytovateľa štipendií.