Oxfordské absolventské štipendiá pre medzinárodných študentov

Oxfordská univerzita/Darcovia
Magisterské/PhD diplomy

Termín: 23 Jan 2015 (ročný)
Štúdium v: UK
Kurz sa začína v októbri 2015

Stručný popis:

Oxfordské absolventské štipendiá boli založené v roku 2012 prostredníctvom prevratnej iniciatívy pre získavanie finančných prostriedkov na podporu postgraduálnych študentov najvyššieho kalibru z celého sveta. Zoznam štipendií absolventov, ktoré sú otvorené pre všetky krajiny a ponúkajú sa na rok 2015-2016, je:

.
Toto nie je oficiálna stránka štipendia. Toto je iba jednostranový súhrnný zoznam štipendií. Aj keď sa snažíme udržiavať informácie aktuálne a správne, informácie sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Úplné a aktualizované informácie nájdete vždy na oficiálnych webových stránkach poskytovateľa štipendií.