Mladí lídri pre ciele trvalo udržateľného rozvoja

OSN
Leadership Fellowships

Termín: 15. júla 2016
Spoločenstvo sa začína v septembri 2016

Stručný popis:

V septembri tohto roku vyhlási OSN ustanovujúcu triedu Mladých lídrov za ciele trvalo udržateľného rozvoja-17 mladých tvorcov zmien, ktorých vedenie katalyzuje dosahovanie cieľov. Od jedla po módu až po financie budú mladí lídri pochádzať z mnohých rôznych prostredí, zastupujú všetky regióny na svete a pomôžu aktivizovať milióny mladých ľudí na podporu cieľov.

Hostiteľské inštitúcie:

OSN

Študijný odbor:

Ciele trvalo udržateľného rozvoja

Počet ocenení:

17

Cieľová skupina:

Mládež - 18 a 30 rokov (k 12. augustu 2016) z celého sveta

Spoločenstvo výhody:

Od úspešných nominantov sa očakáva, že budú pokračovať vo svojich existujúcich úlohách a budú zastávať funkciu mladých lídrov v úlohe advokáta. Byť mladým lídrom nie je úlohou na plný úväzok, ale funkciou advokácie, ktorá by mala dopĺňať existujúcu prácu.

Funkcia je honorovaná, bez platov a neznamená, že budete hovoriť v mene vyslanca generálneho tajomníka pre mládež alebo OSN.

Spôsobilosť:

Kandidáti musia mať 18 až 30 rokov (k 12. augustu 2016). Úspešní kandidáti budú vybraní na základe:

  • • ich preukázaných úspechov pri podpore a presadzovaní trvalo udržateľného rozvoja;
  • • schopnosť ovládať publikum, ovplyvňovať súčasníkov a inšpirovať svojich voličov;
  • • Ich osobný vplyv v rámci príslušných oblastí a povesť inkluzívneho a inovatívneho vedenia;
  • • Ich preukázaná integrita, oddanosť cieľom trvalo udržateľného rozvoja a základným hodnotám OSN.

Návod na použitie:

Ktokoľvek môže nominovať! Nemôžete nominovať seba, ale môže vás nominovať ktokoľvek. Ak si myslíte, že spĺňate podmienky, požiadajte priateľa, mentora alebo kolegu, aby vás nominovali. Uzávierka nominácií je 15. júla 2016.

Je dôležité navštíviť oficiálnu webovú stránku (odkaz nájdete nižšie), kde nájdete podrobné informácie o tejto príležitosti.

Webová stránka:

Oficiálna webová stránka o štipendiách: http://sdgyoungleaders.org/#nominate-home

.
Toto nie je oficiálna stránka štipendia. Toto je iba jednostranový súhrnný zoznam štipendií. Aj keď sa snažíme udržiavať informácie aktuálne a správne, informácie sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Úplné a aktualizované informácie nájdete vždy na oficiálnych webových stránkach poskytovateľa štipendií.