Międzynarodowe stypendia UNIPV dla krajów rozwijających się

University of Pavia
Magisterskie

Termin: 12 czerwca 2017< br> Studia we Włoszech
Początek kursu wrzesień 2017

Krótki opis:

Uniwersytet w Pawii (UNIPV), w celu promowania współpracy międzynarodowej z krajami rozwijającymi się, oferuje 5 stypendiów na studia na Uniwersytecie Pawii w roku akademickim 2017-2018.

Instytucje goszczące:

Uniwersytet w Pawii we Włoszech

Poziom/pole (y) studiów:

Wnioskodawcy mogą wybrać tylko stopień magisterski prowadzony w języku angielskim, wybrany spośród wymienionych poniżej:

• Inżynieria elektroniczna
• Inżynieria automatyki przemysłowej
• Ekonomia, finanse i integracja międzynarodowa
• Międzynarodowy biznes i przedsiębiorczość
• Biologia molekularna i genetyka
• Polityka światowa i stosunki międzynarodowe

Informacje o kursach dostępne są pod tym linkiem.

Grupa docelowa:

Obywatele krajów rozwijających się

Wartość stypendium/włączenia:

Stypendium wynosi 8 000 EUR i jest przeznaczone na pokrycie jednego roku akademickiego. Każde stypendium pokryje również koszty podróży do Włoch iz powrotem (klasa ekonomiczna). Zniesione zostaną również czesne.

Liczba stypendiów:

Dostępnych jest 5 stypendiów

Kwalifikowalność:

Tylko następujący kandydaci mogą ubiegać się o stypendium:

• Obywatele krajów rozwijających się sklasyfikowanych jako kraje o niskich dochodach lub gospodarki dochodowej przez Bank Światowy.

• Uczniowie urodzeni w/po 1 stycznia 1982 mogą wziąć udział.

Instrukcje aplikacji:

Aplikacje są obecnie zamknięte.

Aby ubiegać się o stypendium, musisz zostać przyjęty na studia magisterskie na kwalifikującym się kierunku studiów na Uniwersytecie Pawii. ​​Zainteresowani kandydaci muszą złożyć formularz wniosku o stypendium wraz z dokumentami uzupełniającymi TYLKO pocztą elektroniczną (tylko jeden plik PDF) do godziny 12.00 (czasu włoskiego) 12 czerwca 2017 r.

Ważne jest, aby przeczytać Zaproszenie do składania wniosków 2017-2018 i odwiedzić oficjalną stronę internetową (link poniżej), aby uzyskać dostęp do formularza zgłoszeniowego, poznać adres e-mail do wysłania wniosek i szczegółowe informacje o tym, jak ubiegać się o to stypendium.

Strona internetowa:

Oficjalna strona internetowa stypendiów:  http://www.unipv.eu/site/en/home/fees -i-finansowanie/fundusz-na-współpracy-i-wiedzy.html

.
To NIE jest oficjalna strona stypendialna. To tylko jednostronicowa skrócona lista stypendium. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje były aktualne i prawidłowe, informacje mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia. Aby uzyskać pełne i aktualne informacje, zawsze zapoznaj się z oficjalną stroną internetową dostawcy stypendium.