Globalny program stypendialny Uniwersytetu Lund

Uniwersytet w Lund
Studia licencjackie/magisterskie

Termin: 15 stycznia/ luty 2021 (co roku)
Studia w: Szwecja
Początek kursu sierpień 2021

Krótki opis:

Globalny program stypendialny Lund University to selektywny, merytoryczny program stypendialny, który wyróżnia najlepszych studentów spoza Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (i Szwajcarii), którzy chcą ubiegać się o studia licencjackie lub magisterskie oferowane na Uniwersytecie w Lund.

Instytucja(e) goszcząca(e):

Uniwersytet w Lund w Szwecji

Dziedzina(a) studiów:

Studia licencjackie lub magisterskie oferowane na Uniwersytecie

Liczba stypendiów:

Nie określono

Grupa docelowa:

Obywatele krajów spoza UE/EOG (i Szwajcarii)

Wartość stypendium/włączenia:

Stypendia mogą pokrywać 25%, 50%, 75% lub 100% czesnego. Pamiętaj, że stypendia są przeznaczone wyłącznie na czesne i że koszty utrzymania nie są pokrywane.

Kwalifikowalność:

Aby móc ubiegać się o stypendium, należy spełnić wszystkie następujące kryteria:

• Musisz być obywatelem kraju spoza UE/EOG (i Szwajcarii) i musisz uiścić czesne

•  Złożyłeś podanie o stopień licencjata lub magistra studia w regularnych rundach aplikacyjnych na minimum jeden semestr studiów (30 ECTS)

PROSIMY O NIE APLIKAĆ  jeśli nie spełniasz warunków przyjęcia na Uniwersytet w Lund, jeśli nie wybrałeś program/kurs Lund University jako swój pierwszy wybór/wybór na stronie universityadmissions.se lub jeśli nie możesz zapewnić finansowania potrzebnego do pokrycia kosztów utrzymania, zgodnie z wymogami Szwedzkiego Urzędu ds. Migracji.

Instrukcje aplikacyjne:

Podania o przyjęcie są obecnie zamknięte.

Aby ubiegać się o stypendium globalne Lund University, musisz najpierw złożyć wniosek o program(y) lub niezależny(e) kurs(y), które chcesz studiować na Lund University, korzystając z Internetu, krajowa strona internetowa aplikacji www.universityadmissions.se w okresie składania wniosków  (16 października – 15 stycznia) na studia rozpoczynające się w semestrze jesiennym. Należy zauważyć, że kilka programów nie otwiera się na wnioski do 1 grudnia ).

Po złożeniu kompletnego wniosku o przyjęcie na studia lub przedmioty samodzielne o wartości co najmniej 30 punktów ECTS i uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej będzie można ubiegać się o stypendium na oficjalnej stronie internetowej w okresie składania wniosków o stypendium.

Ważne jest, aby odwiedzić oficjalną stronę internetową (link poniżej), aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ubiegania się o stypendium.

Strona internetowa:

Oficjalna strona internetowa stypendiów: http://www.lunduniversity.lu.se/admissions/bachelors-masters -studia/stypendia-nagrody/lund-university-global-stypendium

Powiązane stypendia: Lista stypendiów na studia w Szwecji

.
To NIE jest oficjalna strona stypendialna. To tylko jednostronicowa skrócona lista stypendium. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje były aktualne i prawidłowe, informacje mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia. Aby uzyskać pełne i aktualne informacje, zawsze zapoznaj się z oficjalną stroną internetową dostawcy stypendium.