Top 25 Europese beurzen voor internationale studenten

Elk jaar worden er voor miljoenen euro's aan beurzen aangeboden door hogescholen en universiteiten in Europa voor internationale studenten. De Europese Unie biedt samen met de Europese regeringsstaten ook door de overheid gefinancierde EU-beurzenlanden in Europa gratis collegegeld aan internationale studenten.

British Chevening Scholarships (VK)
Chevening Scholarships, het wereldwijde beurzenprogramma van de Britse regering, worden toegekend aan uitmuntende wetenschappers uit voor Chevening in aanmerking komende landen over de hele wereld. Prijzen zijn meestal voor een eenjarige masteropleiding. De meeste Chevening-beurzen dekken collegegeld, een woontoelage tegen een vast tarief (voor één persoon), een economy class retourvlucht naar het VK en aanvullende beurzen om essentiële uitgaven te dekken.

Zie ook Britse Commonwealth-beurzen voor ontwikkelingslanden van het Gemenebest

DAAD-beurzen met relevantie voor ontwikkelingslanden (Duitsland)
De Duitse Academische Uitwisselingsdienst (DAAD) verstrekt beurzen voor een reeks postdoctorale cursussen met speciale relevantie voor ontwikkelingslanden aan Duitse universiteiten. De beurzen zijn specifiek gericht op internationale studenten en jonge professionals uit ontwikkelingslanden in Afrika, Azië, eilanden in de Stille Oceaan, Midden- en Zuid-Amerika en Midden- en Oost-Europa. DAAD-beurs ondersteunt geselecteerde programma's met een verscheidenheid aan volledige of gedeeltelijke beurzen.

Holland Scholarships
De Holland Scholarship is bedoeld voor internationale studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) die hun bachelor- of masterdiploma aan deelnemende universiteiten in Nederland. De beurs bedraagt ​​€ 5.000 die je in het eerste jaar van je studie ontvangt.

Studiebeurzen Swedish Institute (Zweden)
Het Swedish Institute verstrekt beurzen in Zweden aan hooggekwalificeerde internationale studenten uit ontwikkelingslanden die wil studeren aan de Zweedse universiteiten. Beurzen zijn bedoeld voor studies in Zweden en richten zich vooral op masterniveau. De beurs dekt het collegegeld, de kosten van levensonderhoud, een reisbeurs en verzekeringen.

VLIR-UOS Scholarship Awards (België)
VLIR-UOS kent beurzen toe aan studenten uit 54 ontwikkelingslanden in Azië, Afrika, en Latijns-Amerika om een ​​Engelstalige opleiding of masterprogramma te volgen met betrekking tot ontwikkeling aan universiteiten in België. De beurzen dekken collegegeld, huisvesting, toelage, reiskosten en andere programmagerelateerde kosten.

Eiffel Excellence Scholarship Program (Frankrijk)
Het Eiffel-beurzenprogramma is ontwikkeld door het ministerie van Buitenlandse Zaken als een hulpmiddel om Franse instellingen voor hoger onderwijs in staat stellen de beste buitenlandse studenten aan te trekken voor master- en PhD-opleidingen. Eiffel-beursstudenten ontvangen een maandelijkse toelage en andere onkosten zoals een terugreis, een ziektekostenverzekering en culturele activiteiten. Het dekt geen collegegeld.

Swiss Government Excellence Scholarships voor buitenlandse studenten (Zwitserland)
De Swiss Government Excellence Scholarships bieden afgestudeerden uit ongeveer 180 landen de mogelijkheid om doctoraal of postdoctoraal onderzoek te doen op een academisch gebied aan een van de door de overheid gefinancierde universiteiten of erkende instellingen in Zwitserland. De beurs dekt een maandelijkse toelage, collegegeld, ziektekostenverzekering, huisvestingstoelage, enz.

Deense overheidsbeurzen voor niet-EU / EER-studenten   (Denemarken)
Elk jaar biedt het Deense ministerie van Onderwijs een aantal beurzen aan ter financiering van hooggekwalificeerde en gemotiveerde internationale studenten van buiten de EU/EER die een volledige opleiding willen volgen onderwijsprogramma aan deelnemende Deense universiteiten. De beurs kan worden gegeven als volledige of gedeeltelijke vrijstelling van collegegeld en / of subsidies om uw kosten van levensonderhoud te dekken.

Italiaanse overheidsbeurzen voor buitenlandse studenten (Italië)
De Italiaanse regering kent studiebeurzen toe voor studeren in Italië, zowel aan buitenlandse burgers als aan Italiaanse staatsburgers die in het buitenland wonen. De beurzen zijn bestemd voor universitaire opleidingen, geavanceerde beroepsopleidingen, kunst- en muziekcursussen, masteropleidingen, PhD-cursussen, enz. Het is alleen mogelijk om beurzen van drie, zes of negen maanden aan te vragen.

Gates Cambridge Scholarships (VK)
Gates Cambridge Scholarships worden toegekend aan excellente kandidaten uit landen buiten het VK om een ​​voltijdse postdoctorale opleiding te volgen diploma in elk onderwerp dat beschikbaar is aan de Universiteit van Cambridge. De beurs dekt de volledige kosten van studeren aan Cambridge, namelijk de universitaire compositiekosten en collegegelden tegen het juiste tarief, een onderhoudsvergoeding voor een enkele student, één economy enkele vlucht aan zowel het begin als het einde van de cursus, en inkomende visumkosten.

Zie ook Cambridge International Scholarships

Rhodos-beurzen aan de Universiteit van Oxford (VK)
Opgericht in de wil van Cecil Rhodes in 1902, is Rhodos het oudste en misschien wel het meest prestigieuze internationale studiebeursprogramma ter wereld. De Rhodes Scholarships zijn postdoctorale prijzen die uitzonderlijke internationale studenten uit geselecteerde landen aan de Universiteit van Oxford ondersteunen. Een Rhodes Scholarship dekt alle universiteitskosten, persoonlijke toelage, ziektekostenverzekering en vliegtickets van en naar het thuisland van de student.

Zie ook Oxford's Clarendon-beurzen

Sheffield Hallam University Transform Together Scholarships (VK)
Transform Together-beurzen staan ​​open voor internationale studenten en studenten uit de Europese Unie (niet-VK) die een voltijdse undergraduate of postdoctorale aanvraag indienen doceerde cursus aan de Sheffield Hallam University. Halve vergoeding (50%) is beschikbaar voor postdoctorale cursussen en voor elk jaar van een bachelordiploma.

Developing Solutions Scholarships aan de Universiteit van Nottingham (VK)
De Developing Solutions Scholarships zijn bedoeld voor internationale studenten uit Afrika, India of een van de ontwikkelingslanden van het Gemenebest die een Masters Degree willen studeren aan de Universiteit van Nottingham en een verschil willen maken voor de ontwikkeling van hun thuisland. Elk jaar worden 105-beurzen toegekend - 30-beurzen dekken het volledige collegegeld, terwijl 75 50% van het collegegeld dekken.

Leiden University Excellence Scholarships (Nederland)
Het Leiden University Excellence Scholarship Program (LExS) staat open voor excellente niet-EU /EER-studenten die zich inschrijven voor een masteropleiding aan de Universiteit Leiden. De beurzen zijn er in de vorm van: € 10.000 van het collegegeld, € 15.000 van het collegegeld of het totale collegegeld minus het huisgeld.

Universiteit Maastricht High Potential Scholarships (Nederland)
De Universiteit Maastricht High Potential Scholarships zijn beschikbaar gesteld door het UM Scholarship Fund met als doel talentvolle studenten van buiten de EER te stimuleren een masteropleiding aan de UM te volgen. De beurzen omvatten collegegeld, kosten van levensonderhoud, visumkosten en verzekeringen.

Radboud University Scholarship Program (Nederland)
Het Radboud Scholarship Program biedt een geselecteerd aantal getalenteerde aspirant-niet-EER-studenten de mogelijkheid om een ​​gehele of gedeeltelijke beurs te ontvangen voor het volgen van een complete Engelstalige masteropleiding aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Volledige beurzen bestaan ​​uit collegegeld en kosten van levensonderhoud, terwijl de gedeeltelijke beurzen de vorm hebben van gedeeltelijke collegegeldvermindering (het collegegeld wordt kwijtgescholden tot het niveau van een EER-student). Daarnaast dekt de Radboudbeurs ook kosten zoals visa, verblijfsvergunning, zorgverzekering en aansprakelijkheidsverzekering.

Amsterdam Excellence Scholarships (Nederland)
De Amsterdam Excellence Scholarships (AES) kent beurzen toe aan uitzonderlijk getalenteerde studenten van buiten de EU om in aanmerking komende masterprogramma's te volgen die worden aangeboden aan de Universiteit van Amsterdam. De AES is een volledige beurs van € 25.000 die collegegeld en kosten van levensonderhoud dekt.

Universiteit Twente Beurzen (Nederland)
Universiteit Twente Beurzen (UTS) zijn beurzen voor excellente studenten uit zowel EU/EER- als niet-EU/EER-landen die een graduate programma (MSc) aanvragen aan de Universiteit Twente. Het beursbedrag is van € 6.000 – € 25.000 voor een jaar.

Utrecht University Excellence Scholarships (Nederland)
De Utrecht Excellence Scholarship biedt een aantal uitstekende potentiële studenten de mogelijkheid om een ​​masteropleiding te volgen in een geselecteerd aantal vakgebieden aan de Universiteit Utrecht. De beurs kan worden toegekend als collegegeld OF collegegeld plus 11.000 euro kosten van levensonderhoud.

Erik Bleumink Beurzen aan de Rijksuniversiteit Groningen (Nederland)
De Erik Bleumink Fonds Beurzen zijn meestal toegekend voor een 1-jarige of 2-jarige masteropleiding aangeboden aan de Rijksuniversiteit Groningen. De beurs dekt het collegegeld plus de kosten van internationale reizen, verblijfkosten, boeken en ziektekostenverzekering.

ETH Excellence Scholarships (Zwitserland)
ETH Zürich ondersteunt excellente studenten die een masteropleiding willen volgen aan de ETH met twee beurzenprogramma's: het Excellence Scholarship & Opportunity Program (ESOP) en het Master Scholarship Program (MSP). De Excellence Scholarship bestaat uit een beurs voor levensonderhoud en studiekosten (11.000 CHF per semester) en vrijstelling van collegegeld. Het Master Scholarship-programma bestaat uit een gedeeltelijke toelage voor levensonderhoud en studiekosten (CHF 6,000 per semester) en een vrijstelling van collegegeld.

Universiteit van Lausanne Masterbeurs voor buitenlandse studenten (Zwitserland)
De Universiteit van Lausanne in Zwitserland biedt studiebeurzen aan internationale studenten die wil een masteropleiding aan de universiteit volgen via de UNIL Master's Grants. Het bedrag van de beurs is CHF 1.600,- per maand van 15 september tot 15 juli, voor een duur die de gereguleerde minimumperiode van het programma niet overschrijdt.

Universiteit van Bologna Studiebeurzen voor internationale studenten (Italië)
De Universiteit van Bologna biedt studiebeurzen aan verdienstelijke internationale studenten die dat wensen om je in te schrijven voor First Cycle (Bachelors), Second Cycle (Masters) of Single Cycle Degree-programma's aan de Universiteit van Bologna. Elke studiebeurs wordt toegekend voor één studiejaar en bedraagt ​​in totaal € 11.059.

Lund University Global Scholarships for Non-EU/EEA Students (Zweden)
Het Lund University Global Scholarship Program is bedoeld voor academische topstudenten die staatsburgers zijn van landen buiten de Europese Unie/Europese Economische Ruimte (en Zwitserland) en die een bachelor- of masteropleiding willen volgen die aan de universiteit wordt aangeboden. Beurzen kunnen 25%, 50%, 75% of 100% van het collegegeld dekken.
  • .
    Dit is NIET de officiële beurspagina. Dit is slechts een samenvatting van één pagina van de beurs. Hoewel we ernaar streven om de informatie up-to-date en correct te houden, kan informatie op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg voor volledige en bijgewerkte informatie altijd de officiële website van de beursaanbieder.