Top 25 buitenlandse overheidsbeurzen voor internationale studenten

Als onderdeel van hun inzet voor internationale ontwikkelingssamenwerking en om internationalisering van hun onderwijssystemen te bevorderen, hebben regeringen van ontwikkelde landen zoals de VS, het VK, Australië, Japan en veel landen in Europa kennen door de overheid gefinancierde beurzen

Amerikaanse overheidsbeurzen»

Fulbright Foreign Student Program
Het Fulbright-programma zijn volledige beurzen voor internationale studenten uit 155 landen over de hele wereld die een master- of PhD-graad willen behalen in de VS. De beurzen kunnen ook worden toegekend voor postdoctorale studies zonder diploma. De beurs dekt het collegegeld, studieboeken, vliegtickets, een toelage voor levensonderhoud en een ziektekostenverzekering. Jaarlijks worden ongeveer 1.800 beurzen toegekend.

Hubert H. Humphrey Fellowship-programma
Het Hubert H. Humphrey Fellowship-programma biedt een jaar lang professionele verrijking in de Verenigde Staten voor ervaren professionals uit aangewezen landen over de hele wereld. Het fellowship voorziet in collegegeld, toelage, ongevallen- en ziektekostenverzekering, reiskosten, etc. Jaarlijks worden ongeveer 200 fellowships toegekend.

Britse en Britse Commonwealth-overheidsbeurzen»

Britse Chevening-beurzen
Chevening Scholarships, het wereldwijde beurzenprogramma van de Britse regering, wordt toegekend aan excellente wetenschappers uit voor Chevening in aanmerking komende landen over de hele wereld. Prijzen zijn meestal voor een eenjarige masteropleiding. De meeste Chevening-beurzen dekken collegegeld, een woontoelage tegen een vast tarief (voor één persoon), een economy class retourvlucht naar het VK en aanvullende beurzen om essentiële uitgaven te dekken. Wereldwijd worden ongeveer 1500 beurzen aangeboden.

Britse Commonwealth-beurzen voor ontwikkelingslanden van het Gemenebest
De Commonwealth-beurzen zijn bedoeld voor studenten uit het zich ontwikkelende Gemenebest landen die een master- en PhD-studie in het VK willen volgen. Elke beurs biedt onder meer vliegtickets van en naar het Verenigd Koninkrijk, collegegeld en examengeld, persoonlijke onderhoudsvergoeding, scriptiebeurs (indien van toepassing), initiële aankomstvergoeding. Jaarlijks worden ongeveer 300 van deze beurzen toegekend.

Zie ook het Commonwealth Shared Scholarship Scheme

Europees Overheidsbeurzen»

Nederland

Orange Knowledge Program
Het Orange Knowledge Program heeft tot doel de ontwikkeling van de capaciteit, kennis en kwaliteit van zowel individuen als organisaties te bevorderen, zowel op het gebied van hoger en beroepsonderwijs als op andere gebieden die verband houden met de prioritaire thema's in de programmalanden. Er zijn beurzen beschikbaar voor een selectie van korte cursussen (duur 2 weken tot 12 maanden) en masterprogramma's (duur 12 - 24 maanden). Een OKP-beurs is bedoeld als aanvulling op het salaris dat je tijdens de studieperiode in Nederland moet blijven ontvangen. De tegemoetkoming is een tegemoetkoming in je kosten van levensonderhoud zoals collegegeld, visa, reizen, verzekeringen etc. Indien van toepassing wordt van de bursaal verwacht dat hij het verschil tussen de werkelijke kosten en het OKP-beursbedrag dekt.

Hollandse beurzen voor niet-EU/EER-studenten
The Holland De beurs, gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, is bedoeld voor internationale studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) die hun bachelor of master willen doen aan een van de Nederlandse universiteiten en hogescholen in Nederland. De beurs bedraagt ​​€ 5.000.

​​

België

Vlaamse Overheid Master Mind Scholarships voor internationale studenten
De Vlaamse Regering lanceert een nieuw beurzenprogramma, Master Mind Scholarships, dat de internationalisering van het Vlaamse Hoger Onderwijs wil bevorderen. Het kent tot 45 beurzen toe aan excellente masterstudenten uit alle landen. De inkomende student krijgt een beurs van maximaal € 8.000 per studiejaar. De Vlaamse Gastinstelling kan de aanvrager een studiegeld vragen van maximum € 109 per jaar.

VLIR-UOS Scholarship Program
VLIR-UOS kent beurzen toe aan studenten uit 31 ontwikkelingslanden in Azië, Afrika en Latijns-Amerika om een ​​Engelstalige opleiding of masterprogramma te volgen met betrekking tot ontwikkeling aan universiteiten in België. De beurzen dekken collegegeld, accommodatie, toelage, reiskosten en andere programmagerelateerde kosten.

Duitsland

DAAD-beurzen voor ontwikkelingsgerelateerde postdoctorale cursussen
De Duitse Academische Uitwisselingsdienst (DAAD) verstrekt beurzen aan Duitse universiteiten voor een reeks postdoctorale cursussen met speciale relevantie voor ontwikkelingslanden. De beurzen zijn specifiek gericht op internationale studenten en jonge professionals uit ontwikkelingslanden in Afrika, Azië, eilanden in de Stille Oceaan, Midden- en Zuid-Amerika en Midden- en Oost-Europa. DAAD-beurs ondersteunt geselecteerde programma's met een verscheidenheid aan volledige of gedeeltelijke beurzen.

Zwitserland

Excellentiebeurzen van de Zwitserse overheid
De Swiss Government Excellence Scholarships bieden afgestudeerden uit ongeveer 180 landen de mogelijkheid om doctoraal of postdoctoraal onderzoek te doen op elk academisch gebied aan een van de door de overheid gefinancierde universiteiten of erkende instellingen in Zwitserland. De beurs dekt een maandelijkse toelage, collegegeld, ziektekostenverzekering, huisvestingstoelage, enz.

Zweden

Studiebeurzen Zweeds Instituut
Het Zweedse Instituut verstrekt beurzen in Zweden aan hooggekwalificeerde internationale studenten uit ontwikkelingslanden die voltijds willen studeren Masterstudies aan Zweedse universiteiten. De beurs dekt het collegegeld, de kosten van levensonderhoud, een reisbeurs en verzekeringen. Er worden ongeveer 335 beurzen aangeboden.

Denemarken

Deense overheidsbeurzen voor niet-EU/EER-studenten
Elk jaar wordt door het Deense ministerie van Onderwijs een aantal beurzen aangeboden om hooggekwalificeerde en gemotiveerde internationale studenten van buiten de EU/EER te financieren die een volledige opleiding willen volgen hoger onderwijsprogramma aan deelnemende Deense universiteiten. De beurs kan worden gegeven als volledige of gedeeltelijke vrijstelling van collegegeld en / of subsidies om uw kosten van levensonderhoud te dekken.

Italië

Italiaanse overheidsbeurzen voor buitenlandse studenten < br> De Italiaanse regering kent studiebeurzen toe voor studeren in Italië, zowel aan buitenlandse burgers als aan Italiaanse burgers die in het buitenland wonen. De beurzen zijn bestemd voor universitaire opleidingen, geavanceerde beroepsopleidingen, kunst- en muziekcursussen, masteropleidingen, PhD-cursussen, enz. Het is alleen mogelijk om beurzen van drie, zes of negen maanden aan te vragen.

Frankrijk

Eiffel Excellence Scholarships
Het Eiffel-beurzenprogramma is ontwikkeld door het ministerie van Buitenlandse Zaken als een hulpmiddel om Franse instellingen voor hoger onderwijs in staat te stellen de beste buitenlandse studenten aan te trekken voor master- en PhD-opleidingen. Eiffel-beursstudenten ontvangen een maandelijkse toelage en andere onkosten zoals een terugreis, een ziektekostenverzekering en culturele activiteiten. Het dekt geen collegegeld.

Overheidsbeurzen van Australië en Nieuw-Zeeland»

Australische beurzen
Australia Awards Scholarships, voorheen bekend als Australia Development Scholarships (ADS), zijn beurzen voor internationale studenten uit geselecteerde landen in Azië, de Stille Oceaan, Afrika en het Midden-Oosten die willen studeren aan Australische universiteiten. De beurzen zijn bestemd voor beroepsonderwijs en -opleidingen, niet-gegradueerde graden, postdoctorale graden en PhD-graden aan deelnemende Australische universiteiten en instellingen voor technisch en voortgezet onderwijs (TAFE). De beursvoordelen omvatten over het algemeen het volledige collegegeld, retourvlucht, vestigingsvergoeding, bijdrage in de kosten van levensonderhoud (CLE), Overseas Student Health Cover (OSHC), enz.

Australia International Postgraduate Research Scholarships
Het IPRS-programma stelt internationale studenten in staat om een ​​postdoctorale onderzoekskwalificatie in Australië te volgen en ervaring op te doen met vooraanstaande Australische onderzoekers. De beurzen zijn beschikbaar voor een periode van twee jaar voor een Masters door onderzoeksgraad of drie jaar voor een doctoraat door onderzoeksgraad. De beurs dekt het collegegeld en de ziektekosten. Jaarlijks worden ongeveer 330 beurzen toegekend.

New Zealand International Tertiary Scholarships
De New Zealand International Scholarships biedt de mogelijkheid voor internationale studenten van geselecteerde ontwikkelingslanden in de Stille Oceaan, Azië, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, evenals het Gemenebest om in Nieuw-Zeeland te studeren om kennis en vaardigheden op te doen door middel van postdoctorale studie in specifieke vakgebieden die zullen helpen bij de ontwikkeling van hun thuisland. De beurzen zijn inclusief collegegeld, reiskosten, levensonderhoud en verzekeringen.

Overheidsbeurzen Azië»

Japan

Japanese Government Scholarships
De Japanse regering biedt beurzen aan in Japan aan internationale studenten die aan Japanse universiteiten willen studeren als niet-gegradueerde en onderzoeksstudenten in het kader van het Japanese Government Scholarship Program. De beurzen dekken de toelage, reiskosten en schoolgeld.

Taiwan

Taiwan beurzenprogramma voor hoger onderwijs
TaiwanICDF's International Higher Education Scholarship Program heeft als doel ontwikkelingslanden te helpen bij het bereiken van duurzame ontwikkeling door middel van onderwijs. De TaiwanICDF biedt beurzen voor hoger onderwijs en heeft undergraduate, graduate en Ph. D. programma's in samenwerking met gerenommeerde partneruniversiteiten in Taiwan. De TaiwanICDF biedt elke beursontvanger een volledige beurs, inclusief retourvlucht, huisvesting, collegegeld en kredietkosten, verzekering, studieboekkosten en een maandelijkse toelage.

Turkije

Turkije Graduate Scholarships for International Students< br> Türkiye Graduate Scholarship Program is bedoeld voor succesvolle internationale studenten van over de hele wereld die postdoctorale studies in Turkije willen volgen. De beurs omvat een maandelijkse toelage, het volledige collegegeld, een gratis 1-jarige Turkse taalcursus, gratis slaapzaalaccommodatie in staatsbeheer, een retourvliegticket en een ziektekostenverzekering.

Singapore

Singapore International Graduate Award
Singapore International Graduate Award wordt uitgereikt aan internationale studenten met uitstekende academische bachelor- en/of masterresultaten en sterke interesse in het doen van onderzoek dat leidt tot een doctoraat (PhD) in Science and Engineering aan een universiteit van Singapore. De prijs biedt financiële ondersteuning voor maximaal 4 jaar PhD-studies, inclusief het volledige collegegeld, maandelijkse toelage, schikkingsvergoeding en vliegtickets.

Hong Kong

Hong Kong PhD Fellowship-schema
Het Hong Kong PhD Fellowship Scheme, opgericht in 2009 door de Hong Kong Research Grants Council (RGC), heeft tot doel excellente studenten over de hele wereld aan te trekken om hun PhD-opleidingen voort te zetten in de instellingen van Hong Kong. De Fellowship biedt een maandelijkse toelage en een conferentie- en onderzoeksgerelateerde reiskostenvergoeding per jaar voor een periode van maximaal drie jaar.
  • .
    Dit is NIET de officiële beurspagina. Dit is slechts een samenvatting van één pagina van de beurs. Hoewel we ernaar streven om de informatie up-to-date en correct te houden, kan informatie op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg voor volledige en bijgewerkte informatie altijd de officiële website van de beursaanbieder.