Top 10-beurzen in Nederland voor internationale studenten

Samen met het VK en Duitsland is Nederland een van de topbestemmingen voor internationale studenten die op zoek zijn naar gratis studies in Europa. De diploma's die door Nederlandse instellingen worden aangeboden, zijn internationaal erkend en er zijn een aanzienlijk aantal beurzen in Nederland

Holland Scholarships
De Holland Scholarship is bedoeld voor internationale studenten van buiten de Europese Economic Area (EER) die hun bachelor- of masteropleiding willen doen aan deelnemende universiteiten in Nederland. De beurs bedraagt ​​€ 5.000 die je in het eerste jaar van je studie ontvangt.

Orange Knowledge Program
Het Orange Knowledge Program heeft tot doel de ontwikkeling van de capaciteit, kennis en kwaliteit van zowel individuen als evenals organisaties zowel op het gebied van hoger en beroepsonderwijs als op andere gebieden die verband houden met de prioritaire thema's in de programmalanden. Een OKP-beurs is bedoeld als aanvulling op het salaris dat je tijdens de beursperiode moet blijven ontvangen. De beurs is een tegemoetkoming in je kosten van levensonderhoud en kosten zoals collegegeld, visa, reizen, verzekeringen etc.

Erasmus Mundus Scholarships in Nederland
Nederlandse Universiteiten nemen deel aan een flink aantal opleidingen die gefinancierd worden door Erasmus Mundus Scholarships. Met de beurzen kunnen internationale studenten een deelnemend Erasmus Mundus-studieprogramma in Nederland volgen.

Leiden University Excellence Scholarships
Het Leiden University Excellence Scholarship Program (LExS) staat open voor excellente niet-EU/EER-studenten die een MA volgen, MSc en LL. M programma's aangeboden aan de Universiteit Leiden. De beurzen zijn er in de vorm van: € 10.000 van het collegegeld, € 15.000 van het collegegeld of het totale collegegeld minus het huisgeld.

Universiteit Maastricht High Potential Scholarships
Maastricht University (UM) biedt de UM High Potential Scholarships aan talentvolle studenten van buiten de EER om een ​​UM-masterprogramma of afstudeerprogramma voor professionals te volgen dat aan de universiteit wordt aangeboden, met uitzondering van School of Business and Economics. De beurzen dekken het collegegeld, de kosten van levensonderhoud per maand, verzekeringen en visumkosten.

Radboud University Scholarship Program
Het Radboud Scholarship Program biedt een geselecteerd aantal getalenteerde aankomende niet-EER-studenten de mogelijkheid om een beurs voor het volgen van een complete Engelstalige masteropleiding aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De beurs is geen geldbedrag dat je op je bankrekening krijgt, maar bestaat uit een gedeeltelijke vrijstelling van collegegeld. Het collegegeld wordt kwijtgescholden tot het niveau van een EER-student. Daarnaast dekt de Radboudbeurs ook kosten zoals visa, verblijfsvergunning, zorgverzekering en aansprakelijkheidsverzekering.

Utrecht University Excellence Scholarships
De Utrecht Excellence Scholarship biedt een aantal excellente aankomende studenten de mogelijkheid om een ​​bachelor- of masteropleiding te volgen diploma in een geselecteerd aantal vakgebieden aan de Universiteit Utrecht. De Utrecht Excellence-beurs kan worden toegekend als collegegeld OF collegegeld plus 11.000 euro kosten van levensonderhoud.

Erik Bleumink Scholarships aan de Rijksuniversiteit Groningen
De Erik Bleumink Fund Scholarships worden meestal toegekend voor een master van 1 jaar of 2 jaar opleiding aangeboden aan de Rijksuniversiteit Groningen. De beurs dekt het collegegeld plus de kosten van internationale reizen, verblijfkosten, boeken en ziektekostenverzekering.

TU Delft Excellence Scholarships
De TU Delft biedt een aantal excellentiebeurzenprogramma's voor internationale studenten. De Justus & Louise van Effen-beurs is een van die programma's en heeft tot doel excellente internationale MSc-studenten die aan de TU Delft willen studeren financieel te ondersteunen. De beurs is een volledige beurs - dekking van collegegeld en maandelijkse toelage voor kosten van levensonderhoud.

Amsterdam Excellence Scholarships (Nederland)
De Amsterdam Excellence Scholarships (AES) kent beurzen toe aan uitzonderlijk getalenteerde studenten van buiten de EU om in aanmerking komende masterprogramma's te volgen die worden aangeboden aan de Universiteit van Amsterdam. De AES is een volledige beurs van € 25.000 die collegegeld en kosten van levensonderhoud dekt.

Zie ook Amsterdam Merit Scholarships

Universiteit Twente Beurzen
Universiteit Twente Beurzen (UTS) zijn beurzen voor excellente studenten uit zowel EU/EER als niet-EU/EER landen, die een masteropleiding (MSc) aanvragen aan de Universiteit Twente. Het beursbedrag is van € 6.000 – € 25.000 voor een jaar.

VU Amsterdam Fellowship-programma
Het VU Fellowship-programma (VUFP) biedt talentvolle aankomende studenten van buiten de EU/EER de unieke kans om een ​​graad te behalen in een selectie van masteropleidingen aan de Vrije Universiteit. De fellowship kent € 15.000 toe aan studenten die het collegegeld betalen voor niet-EER-studenten.

The Hague World Citizen Talent Scholarship
De Haagse Hogeschool biedt beurzen aan excellente internationale studenten die hun bacheloropleiding willen volgen op de universiteit. De beurzen van elk € 5.000 dekken bijna tweederde van het totale collegegeld van het eerste jaar en worden slechts één keer toegekend.

Zie een meer uitgebreide lijst van universitaire beurzen in Nederland op Grantfinder Nederland.
  • .
    Dit is NIET de officiële beurspagina. Dit is slechts een samenvatting van één pagina van de beurs. Hoewel we ernaar streven om de informatie up-to-date en correct te houden, kan informatie op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg voor volledige en bijgewerkte informatie altijd de officiële website van de beursaanbieder.