Top 10-beurzen in België voor internationale studenten

Onbekend voor velen, zijn er een aantal beurzenprogramma's in België voor internationale studentenUniversiteiten opgenomen in de top 100 van Werelduniversiteiten hebben ook beurzenprogramma's voor internationale studenten.


VLIR-UOS Training- en Masterbeurzen
VLIR-UOS-onderscheidingen beurzen aan studenten uit geselecteerde ontwikkelingslanden in Azië, Afrika en Latijns-Amerika om een ​​opleidings- of masterprogramma met betrekking tot ontwikkeling aan universiteiten in België te volgen. De beurzen dekken collegegeld, accommodatie, toelage, reiskosten en andere programmagerelateerde kosten.

Vlaamse overheid Master Mind Scholarships voor internationale studenten
De Vlaamse overheid lanceert een nieuw beurzenprogramma, Master Mind Scholarships dat heeft tot doel de internationalisering van het Vlaamse Hoger Onderwijs te bevorderen. Het kent tot 35 beurzen toe aan excellente masterstudenten uit alle landen. De inkomende student krijgt een beurs van maximaal 7.500 euro per academiejaar. De Vlaamse Gastinstelling kan de aanvrager een studiegeld vragen van maximum 100 Euro per jaar.

Erasmus Mundus-programma's in de Federatie Wallonië-Brussel
Studiebeurzen worden toegekend voor Erasmus Mundus-master- en doctoraatsdiploma's aan de Belgische Universiteiten.

[email protected] voor internationale studenten
De [email protected] zijn voor gemotiveerde en getalenteerde internationale studenten die geïnteresseerd zijn in deelname aan een internationale masteropleiding van de Faculteit Wetenschappen van de KULeuven. Het bedrag van de beurs kan oplopen tot 10.000 euro voor 1 jaar. De beurs dekt altijd het collegegeld voor 1 jaar, de verzekering en een basisverzekering. Het toegekende bedrag voor levensonderhoud kan variëren.

Zie ook Global Minds Doctoral Scholarships Program  dat verdienstelijke studenten uit ontwikkelingslanden aanbiedt om te promoveren aan de K. U. Leuven.

Universiteit Gent aanvullende subsidies voor ontwikkelingslanden
Universiteit Gent verstrekt aanvullende subsidies aan kandidaten uit alle landen op de OESO-DAC-lijst, die een masterdiploma wensen te behalen aan de Universiteit Gent. De beurs bestaat uit een vergoeding van 1.000 euro per maand en een all-in verzekering.

Zie ook Doctoraatsbeurzen Universiteit Gent die doctoraatsbeurzen toekent aan veelbelovende doctoraatsstudenten uit ontwikkelingslanden die een de helft van hun doctoraatsonderzoek aan de Universiteit Gent en de andere helft aan een universiteit in een ontwikkelingsland.

Liege Heritage Foundation Scholarships for International Students
Luik University biedt beurzen aan voor zowel EU als niet-EU studenten die een Master's Degree of PhD Degree willen studeren aan de universiteit.

ARES-beurzen
Elk jaar geeft de ARES gemiddeld 150 masterbeurzen en 70 opleidingsbeurzen via cursussen aan onderdanen van ontwikkelingslanden. De beurs dekt internationale reiskosten, leefgeld, collegegeld, verzekering, huurtoeslag, enz.

Belgian American Education Foundation Fellowships
De Belgian American Educational Foundation (BAEF) moedigt aanvragen aan van burgers of permanente inwoners van de Verenigde Staten voor beurzen voor geavanceerde studie of onderzoek gedurende één academiejaar, aan een Belgische universiteit of instelling voor hoger onderwijs. De B. A. E. F. zal maximaal tien beurzen toekennen, elk met een toelage van $ 28.000 voor master of Ph. D. studenten of $ 32.000 voor postdoctorale fellows.
  • .
    Dit is NIET de officiële beurspagina. Dit is slechts een samenvatting van één pagina van de beurs. Hoewel we ernaar streven om de informatie up-to-date en correct te houden, kan informatie op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg voor volledige en bijgewerkte informatie altijd de officiële website van de beursaanbieder.