Griekse overheidsbeurzen voor buitenlandse studenten

Griekse regering
Master/PhD-graad

Deadline: 30 april 2015
Studeren in: Griekenland
Cursus start 2016


Korte beschrijving:

Beurzen wordt door het ministerie van Onderwijs en Religieuze Zaken toegekend aan buitenlanders die een undergraduate of postdoctorale studie willen volgen aan de Griekse universiteiten of een onderzoek willen doen aan een van de Griekse universiteiten of onderzoekscentra voor het academische jaar 2015-2016, evenals een zomerseminar in Griekse taal en beschaving voor de zomer van 2015.

Gastinstelling(en):

Universiteiten in Griekenland

Studiegebied:

In aanmerking komende programma's aangeboden door deelnemende universiteiten

Doelgroep:

Internationale studenten uit Azerbeidzjan, Armenië, België, Bulgarije, Estland, Israël, Jordanië, China, Kroatië, Cypr ons, Letland, Mexico, Zuid-Korea, Noorwegen, Hongarije, Oekraïne, Polen, Roemenië, Servië, Slowakije, Slovenië, Turkije en Tsjechië.

Beurswaarde/inclusies:

Alle beurzen zijn inclusief een maandelijkse toelage ( 400 euro – undergraduate studies; ) 450 euro – postdoctorale studies of onderzoek); een forfaitaire vergoeding voor afwikkelingskosten ( 500-550 euro ); eenmalig bedrag van  € 150 per jaar voor het dekken van transportkosten; vrijstelling collegegeld (alleen voor bacheloropleidingen)*; en gratis medische behandeling in geval van nood, alleen in openbare ziekenhuizen (voor onderdanen van lidstaten van de Europese Unie - de Europese ziekteverzekeringskaart).

* Er wordt verduidelijkt dat houders van een beurs voor postdoctorale studies of onderzoek die ook Griekse taalcursussen willen volgen, niet worden vrijgesteld van collegegeld. Verder moeten ze postdoctorale programma's selecteren die zonder collegegeld worden aangeboden. Als hun selectie niet is opgenomen in de gratis programma's, moeten ze zelf het collegegeld betalen.

Geschiktheid:

Lees de Scholarship Guidelines voor meer informatie over de geschiktheidscriteria.

Aanvraag instructies:

Aanvragen zijn momenteel gesloten.

Aanvragers die vóór de uiterste datum voor aanmelding aan de bovenstaande vereisten voldoen, moeten het aanvraagformulier en de vereisten indienen via de Griekse diplomatieke autoriteiten in hun land van verblijf (of in een buurland in geval van afwezigheid van een Griekse ambassade of consulaat in hun land). De deadline varieert afhankelijk van de Griekse ambassade of het consulaat, maar is vóór 30 april 2015.

Het is belangrijk om de officiële website (link hieronder) te bezoeken voor gedetailleerde informatie over het aanvragen van deze beurs.

Website:

Officiële beurzenwebsite:  http://www.minedu.gov.gr/english-main/153 -beurzen/12865-06-01-15-definitieve-versie-van-griekse-overheidsbeurzen-aan-buitenlandse-burgers-voor-het-academisch-jaar-2015-2016-en-voor-een-zomer-seminar -in-griekse-taal-en-cultuur-2015-en-definitieve-versie-van-het-aanvraagformulier.html

.
Dit is NIET de officiële beurspagina. Dit is slechts een samenvatting van één pagina van de beurs. Hoewel we ernaar streven om de informatie up-to-date en correct te houden, kan informatie op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg voor volledige en bijgewerkte informatie altijd de officiële website van de beursaanbieder.