10-beurzen in Europa voor niet-EU internationale studenten

Om studenten buiten Europa, regeringen van EU/EER-lidstaten en een aantal universiteiten in Europa aan te trekken vrijstelling van collegegeld of beurzenprogramma's aanbieden voor internationale studenten van buiten de EU

Holland Scholarships voor niet-EU/EER-studenten (Nederland)
The Holland Scholarship, gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Science, is bedoeld voor internationale studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) die hun bachelor of master willen doen aan een van de Nederlandse universiteiten en hogescholen in Nederland. De beurs bedraagt ​​€ 5.000.

Deense overheidsbeurzen voor niet-EU/EER-studenten (Denemarken)
Elk jaar worden er een aantal beurzen aangeboden door het Deense ministerie van Onderwijs om hooggekwalificeerde en gemotiveerde internationale studenten van buiten de EU/EER te financieren die een volwaardig hoger onderwijsprogramma willen volgen aan deelnemende Deense universiteiten. De beurs kan worden gegeven als volledige of gedeeltelijke vrijstelling van collegegeld en / of subsidies om uw kosten van levensonderhoud te dekken.

Zie de Deense collegegeldvrijstellingen en beurzen aan de Roskilde University en Deense staatsbeurzen aan de universiteit van Aarhaus

Leiden University Excellence Scholarships (Nederland)
Het Leiden University Excellence Scholarship Program (LExS) staat open voor excellente niet-EU/ EER-studenten die MA-, MSc- en LL. M-programma's volgen die worden aangeboden aan de Universiteit Leiden. De beurzen zijn er in de vorm van: € 10.000 van het collegegeld, € 15.000 van het collegegeld of het totale collegegeld minus het huisgeld.

University of Maastricht High Potential Scholarships
Maastricht University (UM) biedt de UM High Potential Scholarships aan talentvolle studenten van buiten de EER om deel te nemen aan een UM-masterprogramma of afstudeerprogramma voor professionals aangeboden aan de universiteit, met uitzondering van School of Business and Economics. De beurzen dekken het collegegeld, de kosten van levensonderhoud per maand, verzekeringen en visumkosten.

Radboud University Scholarship Program (Nederland)
Het Radboud Scholarship Program biedt een geselecteerd aantal getalenteerde aankomende niet-EER-studenten de mogelijkheid om een ​​beurs te krijgen om een ​​volledige Engelstalige masteropleiding te volgen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De beurs bestaat uit een gedeeltelijke vrijstelling van collegegeld waarbij het collegegeld wordt kwijtgescholden tot het niveau van een EER-student. Daarnaast dekt de Radboud Beurs ook kosten zoals visa, verblijfsvergunning, zorgverzekering en aansprakelijkheidsverzekering.

Lund University Global Scholarships voor niet-EU/EER-studenten (Zweden)
Het Lund University Global Scholarship-programma is bedoeld voor academische topstudenten die staatsburgers zijn van landen buiten de EU/EER (en Zwitserland) en die een masteropleiding volgen aan de universiteit. De beurzen kunnen 25%, 50%, 75% of 100% van het collegegeld dekken. Kosten van levensonderhoud worden niet gedekt.

Chalmers IPOET-beurzen  (Zweden)
Chalmers biedt ongeveer 50 IPOET-beurzen aan tegen toekomstige vergoeding -betalende studenten van buiten de EU/EER die een masteropleiding willen volgen die aan de universiteit wordt aangeboden. De beurs is een korting van 75% op het collegegeld voor 4 semesters (2-jarig programma).

Uppsala University Global Scholarships (Zweden)
De Uppsala University biedt de Uppsala University Global Scholarships aan eerstejaarsaanvragers van buiten de EU / EER die een masteropleiding willen volgen die aan de universiteit wordt aangeboden. De beurs dekt het collegegeld.

Emile Boutmy-beurzen voor internationale studenten (Frankrijk)
Sciences Po creëerde de Emile Boutmy-beurzen naar de oprichter van Sciences Po in om de allerbeste internationale studenten van buiten de Europese Unie aan te trekken die zich voor het eerst kandidaat stellen en zijn toegelaten tot een undergraduate- of masterprogramma dat aan de universiteit wordt aangeboden. De beurzen kunnen verschillende vormen aannemen, variërend van € 5.000 tot € 10.000 voor 2 jaar postdoctorale studie of € 3.000 tot € 12.300 voor 3 jaar niet-gegradueerde studie.

University of Oulu International Scholarships (Finland)
De University of Oulu International Scholarship Scheme biedt beurzen aan academisch getalenteerde internationale studenten die een bachelor- of masteropleiding volgen aan de Universiteit van Oulu. De beurzen worden toegekend in de vorm van een vrijstelling van collegegeld van 50% of 75% of 100% van het collegegeld.

​​  • .
    Dit is NIET de officiële beurspagina. Dit is slechts een samenvatting van één pagina van de beurs. Hoewel we ernaar streven om de informatie up-to-date en correct te houden, kan informatie op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg voor volledige en bijgewerkte informatie altijd de officiële website van de beursaanbieder.