لیست بورسیه ها ، کمک ها و کمک هزینه های آسیایی جنوبی برای دانشجویان بین المللی

بورس تحصیلی INSEAD-Syngenta MBA برای رهبران کشورهای در حال توسعه
بورس تحصیلی INSEAD-Syngenta MBA برای رهبران کشورهای در حال توسعه
بورسیه های بین المللی Macquarie معاون صدراعظم
بورسیه های بین المللی Macquarie معاون صدراعظم
کمک های کارشناسی ارشد UNIL در سوئیس برای دانشجویان خارجی
کمک های کارشناسی ارشد UNIL در سوئیس برای دانشجویان خارجی
برنامه دانش نارنجی در هلند
برنامه دانش نارنجی در هلند
بورسیه تحصیلی ژاپن-صندوق بین المللی پول برای آسیایی ها
بورسیه تحصیلی ژاپن-صندوق بین المللی پول برای آسیایی ها
برنامه بورسیه تحصیلی رادبود برای دانشجویان بین المللی
برنامه بورسیه تحصیلی رادبود برای دانشجویان بین المللی
بورسیه های سفر ARSA برای شهروندان مشترک المنافع
بورسیه های سفر ARSA برای شهروندان مشترک المنافع
بورسیه های توسعه منابع انسانی ژاپن (JDS) برای کشورهای در حال توسعه آسیا
بورسیه های توسعه منابع انسانی ژاپن (JDS) برای کشورهای در حال توسعه آسیا
بورسیه های ADB در دانشگاه اوکلند
بورسیه های ADB در دانشگاه اوکلند
بورسیه های تحصیلی دولت ژاپن برای دانشجویان بین المللی کارشناسی
بورسیه های تحصیلی دولت ژاپن برای دانشجویان بین المللی کارشناسی
بورسیه های دکتری IRO برای کشورهای در حال توسعه در K. U. دانشگاه لوون
بورسیه های دکتری IRO برای کشورهای در حال توسعه در K. U. دانشگاه لوون
بورسیه های IEDC Executive MBA
بورسیه های IEDC Executive MBA
طرح بورسیه مشترک مشترک المنافع در دانشگاه های انگلستان
طرح بورسیه مشترک مشترک المنافع در دانشگاه های انگلستان
بورسیه GeTMA برای دانشجویان بین المللی در ترکیه/آلمان
بورسیه GeTMA برای دانشجویان بین المللی در ترکیه/آلمان
برنامه بورس تحصیلی و رهبری آکسفورد-وایدنفلد و هافمن
برنامه بورس تحصیلی و رهبری آکسفورد-وایدنفلد و هافمن
بورسیه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه مانیتوبا
بورسیه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه مانیتوبا
بورسیه تحصیلی شایسته آمستردام برای دانشجویان بین المللی عالی
بورسیه تحصیلی شایسته آمستردام برای دانشجویان بین المللی عالی
معافیت تحصیلی و بورسیه تحصیلی از دانشگاه دولتی دانمارک در دانشگاه Roskilde
معافیت تحصیلی و بورسیه تحصیلی از دانشگاه دولتی دانمارک در دانشگاه Roskilde
بورسیه های تحصیلی دانشگاه اوپسالا
بورسیه های تحصیلی دانشگاه اوپسالا
بورسیه های ARES در بلژیک برای کشورهای در حال توسعه
بورسیه های ARES در بلژیک برای کشورهای در حال توسعه