Υποτροφίες Πανεπιστημίου Linnaeus

Πανεπιστήμιο Linnaeus/σουηδική κυβέρνηση
Μεταπτυχιακό δίπλωμα

Προθεσμία: 15 Ιανουαρίου /8 Φεβρουαρίου 2021 (Ετήσιο)
Σπουδές στη: Σουηδία
Έναρξη μαθημάτων Αυγούστου 2021


Σύντομη περιγραφή:

Κάθε χρόνο, το Πανεπιστήμιο Linnaeus προσφέρει υποτροφίες σε σπουδαίους φοιτητές από χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ και Ελβετίας μέσω του προγράμματος Υποτροφίες του Πανεπιστημίου Linnaeus.

Φορέα υποδοχής:

Πανεπιστήμιο Linnaeus στη Σουηδία

Επίπεδο/Πεδίο (ε) σπουδών:

Μεταπτυχιακά προγράμματα σε οποιοδήποτε θέμα

Αριθμός υποτροφιών:

Δεν προσδιορίζεται

Ομάδα στόχου:

Διεθνείς φοιτητές από χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ και Ελβετίας

Αξία/συμπερίληψη υποτροφιών:

Υπάρχουν διάφορες διαθέσιμες υποτροφίες, καθεμία από τις οποίες παρέχει έως και 75 % απαλλαγή από δίδακτρα για το πλήρες πρόγραμμα. Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν αρχικά για ένα εξάμηνο, αλλά θα παραταθούν αυτόματα για τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών (2 έως 4 εξάμηνα), υπό την προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα της μελέτης είναι ικανοποιητικά.

Επιλεξιμότητα:

Οι υποψήφιοι πρέπει:

• Να είναι από χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ και την Ελβετία.
• Έχετε κάνει αίτηση για μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο του Linnaeus μέσω του www.universityadmissions.se, πριν από τις 15 Ιανουαρίου και έχετε στείλει/ανεβάσει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα πριν από την 1η Φεβρουαρίου. και
• Επιλέξτε το Linnaeus University ως την πρώτη τους επιλογή στην εφαρμογή τους στο www.universityadmissions.se.

Οδηγίες αίτησης:

Οι αιτήσεις για εισαγωγές έχουν ήδη κλείσει.

Για να είναι επιλέξιμοι για την υποτροφία του Πανεπιστημίου Linnaeus, οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους στο www.universityadmissions.se έως τις 15 Ιανουαρίου 2021 και να έχουν επιλέξει το Πανεπιστήμιο Linnaeus ως πανεπιστήμιο πρώτης επιλογής. Η προθεσμία για τις αιτήσεις υποτροφιών είναι 18 Φεβρουαρίου 2021.

Είναι σημαντικό να επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο (σύνδεσμος που βρίσκεται παρακάτω) για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής αίτησης για αυτήν την υποτροφία.

Ιστοσελίδα:

Επίσημος ιστότοπος υποτροφιών: https://lnu.se/en/education/study-at-linnaeus -πανεπιστήμιο/ υποτροφίες/

.
Αυτή ΔΕΝ είναι η επίσημη σελίδα υποτροφιών. Αυτή είναι μόνο μια συνοπτική λίστα σελίδων της υποτροφίας. Ενώ προσπαθούμε να διατηρούμε τις πληροφορίες ενημερωμένες και σωστές, οι πληροφορίες ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Για πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε πάντα στον επίσημο ιστότοπο του παρόχου υποτροφιών.