Υποτροφίες Άμστερνταμ Αριστείας (AES)

Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ
Μεταπτυχιακός τίτλος

Προθεσμία: 15 Ιανουαρίου/1 Φεβρουάριος 2020 (ετήσιο)
Σπουδές σε: Ολλανδία
Έναρξη μαθημάτων Σεπτέμβριος 2020

Σύντομη περιγραφή:

Οι υποτροφίες Άμστερνταμ Αριστείας (AES) απονέμουν υποτροφίες σε εξαιρετικά ταλαντούχους φοιτητές εκτός Ευρώπης για να παρακολουθήσουν κατάλληλα Μεταπτυχιακά Προγράμματα που προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ.

Φορέα υποδοχής:

Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ στις Κάτω Χώρες

Επίπεδο/Πεδίο (ες) σπουδών:

Επιλέξιμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Αγγλικά που προσφέρεται στις ακόλουθες σχολές:

Αριθμός υποτροφιών:

Δεν διευκρινίζεται

Ομάδα στόχου:

Διεθνείς φοιτητές εκτός ΕΕ/ΕΟΧ

Αξία υποτροφίας/συμπερίληψη/διάρκεια:

Το AES είναι μια πλήρης υποτροφία 25.000 € (που καλύπτει τα δίδακτρα και τα έξοδα διαβίωσης) για ένα ακαδημαϊκό έτος με δυνατότητα παράτασης για δεύτερο έτος για δύο χρόνια Μεταπτυχιακά προγράμματα.

Επιλεξιμότητα:

Μπορεί να υποβάλουν αίτηση φοιτητές εκτός ΕΕ από οποιοδήποτε κλάδο που αποφοίτησαν στο 10% της τάξης τους. Η επιλογή βασίζεται στην ακαδημαϊκή αριστεία, τη φιλοδοξία και τη συνάφεια του επιλεγμένου προγράμματος Master στη μελλοντική καριέρα ενός μαθητή.

​​

Οδηγίες εφαρμογής:

Οι εφαρμογές είναι προς το παρόν κλειστές.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω των Γραφείων Εισαγωγής των Μεταπτυχιακών Σχολών. Μπορείτε να βρείτε τις συγκεκριμένες απαιτήσεις καταλληλότητας, κριτήρια επιλογής και οδηγίες εφαρμογής στις ιστοσελίδες του Graduate School. Οι προθεσμίες για το AES διαφέρουν ανά Μεταπτυχιακό Σχολείο αλλά είναι είτε 15 Ιανουαρίου 2020 είτε 1 Φεβρουαρίου 2020 (αυτή είναι νωρίτερα από την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα περισσότερα προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Είναι σημαντικό να επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο (σύνδεσμος που βρίσκεται παρακάτω) και συγκεκριμένους ιστότοπους σχολών (σύνδεσμος που βρίσκεται στα πεδία σπουδών) για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής αίτησης για αυτήν την υποτροφία.

Ιστοσελίδα:

Επίσημος ιστότοπος υποτροφιών: http://www.uva.nl/en/education/master-s/scholarships–tuition/scholarships-and-loans /amsterdam-excellence-scholarship/amsterdam-excellence-scholarship.html

.
Αυτή ΔΕΝ είναι η επίσημη σελίδα υποτροφιών. Αυτή είναι μόνο μια συνοπτική λίστα σελίδων της υποτροφίας. Ενώ προσπαθούμε να διατηρούμε τις πληροφορίες ενημερωμένες και σωστές, οι πληροφορίες ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Για πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε πάντα στον επίσημο ιστότοπο του παρόχου υποτροφιών.