Υποτροφία GIIDAE Empowering Change στη Διεθνή Ανάπτυξη, Γεωργία και Οικονομία

Πανεπιστήμιο Reading
Μεταπτυχιακός τίτλος

Προθεσμία: 1 Ιουνίου 2021 (Ετήσιο)
Σπουδές σε: Ηνωμένο Βασίλειο
Έναρξη μαθημάτων Σεπτέμβριος 2021


Σύντομη περιγραφή:

Το Πανεπιστήμιο του Reading θέτει στη διάθεσή του το Graduate Institute of International Development, Agriculture and Economics (GIIDAE) Empowering Change Scholarship σε φοιτητές από αναπτυσσόμενες χώρες μέλη της Παγκόσμιας Τράπεζας που επιθυμούν να σπουδάσουν κατάλληλα μεταπτυχιακά προγράμματα πλήρους απασχόλησης με το GIIDAE Το

Φορέα υποδοχής:

Μεταπτυχιακό Ινστιτούτο Διεθνούς Ανάπτυξης, Γεωργίας και Οικονομίας (GIIDAE) στο University of Reading

Επίπεδο/πεδίο (ες) σπουδών:

Επιλέξιμοι μεταπτυχιακοί τίτλοι πλήρους απασχόλησης που προσφέρονται από το Graduate Institute of International Development, Agriculture and Economics (GIIDAE):

• MSc Agricultural Economics
• MSc Agriculture and Development
• MSc Applied International Development
• MSc Climate Change and Development < br> • MSc Consumer Behavior
• MSc Communication for Development
• MSc Development Finance
• MSc Environment and Development
• MSc Food Economics and Marketing
• MSc Food Security and Development
• MRes Research Agricultural and Food Economics
• MSc Research Γεωργία Οικολογία και Περιβάλλον

Αριθμός υποτροφιών:

Δεν καθορίζεται ρε.

Ομάδα στόχου:

Φοιτητές από αναπτυσσόμενες χώρες μέλη της Παγκόσμιας Τράπεζας

Αξία υποτροφίας/συμπερίληψη:

Θα χορηγηθούν δύο υποτροφίες, έκαστη αξίας 10.000 λιρών η κάθε μία. Τα κεφάλαια κατανέμονται μεταξύ,000 5.000 για έξοδα διαβίωσης και,000 5.000 που εφαρμόζονται ως μείωση των διδάκτρων.

Επιλεξιμότητα:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι άρτιοι φοιτητές από αναπτυσσόμενες χώρες μέλη της Παγκόσμιας Τράπεζας και να υπόκεινται σε διεθνή τέλη. Πρέπει να έχουν προσφορά θέσης σε ένα από τα επιλέξιμα προγράμματα (βλ. Παραπάνω). Θα πρέπει να έχουν την πρόθεση να δημιουργήσουν κοινωνικοοικονομική αλλαγή στις χώρες τους χρησιμοποιώντας ό, τι έχουν μάθει μέσω των μεταπτυχιακών σπουδών τους στο GIIDAE.

Δείτε τα πλήρη κριτήρια επιλεξιμότητας στις οδηγίες εφαρμογής που βρίσκονται στον επίσημο ιστότοπο.

Οδηγίες εφαρμογής:

Οι αιτήσεις είναι προς το παρόν κλειστές.

Για να ληφθεί υπόψη η υποτροφία, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μια προσφορά θέσης σε ένα από τα επιλέξιμα προγράμματα (αναφέρονται παραπάνω). Πρέπει να υποβάλετε μια φόρμα αίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πριν 1 Ιουνίου 2021.

Είναι σημαντικό να διαβάσετε τις οδηγίες εφαρμογής και να επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο (σύνδεσμος που βρίσκεται παρακάτω) για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής αίτησης για αυτήν την υποτροφία.

Ιστότοπος:

Επίσημος ιστότοπος υποτροφιών: http://www.reading.ac.uk/apd/pg-taught /empoweringchangescholarship.aspx

.
Αυτή ΔΕΝ είναι η επίσημη σελίδα υποτροφιών. Αυτή είναι μόνο μια συνοπτική λίστα σελίδων της υποτροφίας. Ενώ προσπαθούμε να διατηρούμε τις πληροφορίες ενημερωμένες και σωστές, οι πληροφορίες ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Για πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε πάντα στον επίσημο ιστότοπο του παρόχου υποτροφιών.