Παγκόσμιο Πρόγραμμα Υποτροφιών Πανεπιστημίου Lund

Lund University
Πτυχίο/Μεταπτυχιακό

Προθεσμία: 15 Ιανουαρίου/ Φεβρουάριος 2021 (ετήσια)
Σπουδές στη: Σουηδία
Έναρξη μαθημάτων Αύγουστος 2021

Σύντομη περιγραφή:

Το πρόγραμμα υποτροφιών του Πανεπιστημίου Lund είναι ένα επιλεκτικό πρόγραμμα υποτροφιών με βάση τις αξίες που αναγνωρίζει κορυφαίους ακαδημαϊκούς φοιτητές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (και της Ελβετίας) που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για πρόγραμμα Bachelor ή Master που προσφέρεται στο Πανεπιστήμιο Lund.

Φορέα υποδοχής:

Πανεπιστήμιο Lund στη Σουηδία

Πεδίο (-ά) σπουδών:

Προγράμματα Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού Προγράμματος που προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο

Αριθμός Υποτροφιών:

Δεν προσδιορίζεται

Ομάδα στόχος:

Πολίτες χωρών εκτός ΕΕ/ΕΟΧ (και Ελβετίας)

Αξία/συμπερίληψη υποτροφίας:

Οι υποτροφίες μπορεί να καλύπτουν το 25%, 50%, 75% ή 100% του διδάκτρου.Λάβετε υπόψη ότι οι υποτροφίες αφορούν μόνο δίδακτρα και ότι τα έξοδα διαβίωσης δεν καλύπτονται.

Επιλεξιμότητα:

Για να δικαιούστε να υποβάλετε αίτηση για υποτροφία πρέπει να πληροίτε όλα τα ακόλουθα κριτήρια:

• Πρέπει να είστε πολίτης χώρας εκτός ΕΕ/ΕΟΧ (και Ελβετίας) και να πληρώνετε δίδακτρα

• Έχετε υποβάλει αίτηση για επίπεδο Bachelor ή Master σπουδές στους κανονικούς κύκλους αιτήσεων για τουλάχιστον ένα εξάμηνο σπουδών (30 ECTS)

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΗΝ ΑΙΤΗΣΕΤΕ αν δεν πληροίτε τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο Lund, εάν δεν έχετε επιλέξατε ένα πρόγραμμα/μάθημα του Πανεπιστημίου Lund ως την πρώτη σας επιλογή/επιλογές στο universityadmissions.se ή εάν δεν μπορείτε να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση που απαιτείται για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης, όπως απαιτείται από το Σουηδικό Συμβούλιο Μετανάστευσης.

Οδηγίες αίτησης:

Οι αιτήσεις για εισαγωγές είναι προς το παρόν κλειστές.

Για να υποβάλετε αίτηση για Παγκόσμια Υποτροφία Πανεπιστημίου Lund, πρέπει πρώτα να υποβάλετε αίτηση για το (τα) πρόγραμμα (τα) ή τα ανεξάρτητα μαθήματα που επιθυμείτε να σπουδάσετε στο Πανεπιστήμιο του Lund χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό, εθνικός ιστότοπος εφαρμογής, www.universityadmissions.se κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων (16 Οκτωβρίου - 15 Ιανουαρίου) για σπουδές που ξεκινούν το φθινοπωρινό εξάμηνο. Σημειώστε ότι μερικά προγράμματα δεν ανοίγουν για εφαρμογές μέχρι την 1η Δεκεμβρίου ).

Μόλις υποβάλετε μια πλήρη αίτηση σε πρόγραμμα πτυχίου ή ελεύθερα μαθήματα τουλάχιστον 30 μονάδων ECTS και πληρώσετε το τέλος αίτησης, θα μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για η υποτροφία στον επίσημο ιστότοπο κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αιτήσεων υποτροφίας.

Είναι σημαντικό να επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο (σύνδεσμος που βρίσκεται παρακάτω) για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής αίτησης για αυτήν την υποτροφία.

Ιστότοπος:

Επίσημος ιστότοπος υποτροφιών: http://www.lunduniversity.lu.se/admissions/bachelors-masters -σπουδές/υποτροφίες-βραβεία/lund-πανεπιστήμιο-παγκόσμια-υποτροφία

Σχετικές υποτροφίες: Λίστα υποτροφιών για σπουδές στη Σουηδία

.
Αυτή ΔΕΝ είναι η επίσημη σελίδα υποτροφιών. Αυτή είναι μόνο μια συνοπτική λίστα σελίδων της υποτροφίας. Ενώ προσπαθούμε να διατηρούμε τις πληροφορίες ενημερωμένες και σωστές, οι πληροφορίες ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Για πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε πάντα στον επίσημο ιστότοπο του παρόχου υποτροφιών.