Οι 5 κορυφαίες χώρες όπου τα δίδακτρα είναι δωρεάν το 2021

Εάν δεν πληροίτε τις προϋποθέσεις για πλήρως χρηματοδοτούμενες πανεπιστημιακές υποτροφίες, σκεφτείτε να εγγραφείτε σε πανεπιστήμια που είναι χωρίς δίδακτρα ή χρεώνουν χαμηλά δίδακτρα ή εκείνα που προσφέρουν απαλλαγή από δίδακτρα. Χώρες όπως Νορβηγία, Αυστρία, Γερμανία, Φινλανδία και Σουηδία προσφέρουν διαφορετικούς τύπους δωρεάν/χαμηλών διδάκτρων και απαλλαγές από δίδακτρα για διεθνείς Φοιτητές.

Σύμφωνα με το Studyinnorway.no :

Τα κρατικά πανεπιστήμια της Νορβηγίας και τα πανεπιστημιακά κολέγια κατά κανόνα δεν χρεώνουν δίδακτρα σε όλους τους φοιτητές συμπεριλαμβανομένων των διεθνών φοιτητών Το Αυτό ισχύει για όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων των προπτυχιακών σπουδών, των μεταπτυχιακών προγραμμάτων και του διδακτορικού. προγράμματα. Ωστόσο, οι φοιτητές θα πρέπει να πληρώσουν ένα εξάμηνο 300-600 NOK κάθε εξάμηνο.

Σημειώστε ότι ορισμένα κρατικά πανεπιστήμια και πανεπιστημιακά κολέγια ενδέχεται να έχουν δίδακτρα για μερικά εξειδικευμένα προγράμματα που είναι συνήθως σε επίπεδο Masters. Τα περισσότερα ιδιωτικά ιδρύματα έχουν δίδακτρα για όλα τα προγράμματα και τα μαθήματά τους. Αλλά τα τέλη είναι συνήθως σημαντικά χαμηλότερα από αυτά των συγκρίσιμων σπουδών στις περισσότερες άλλες χώρες. Επίσης, οι ξένοι φοιτητές δεν πληρώνουν υψηλότερα δίδακτρα από τους Νορβηγούς φοιτητές.

Κόστος σπουδών στη Νορβηγία: Θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι τα έξοδα διαβίωσης στη Νορβηγία είναι υψηλότερα από ό, τι σε πολλές άλλες χώρες. Τα έξοδα διαβίωσης ανέρχονται σε 90.000-100.000 ΝΟΚ ετησίως.

Δείτε τη λίστα Πανεπιστημίων και Κολλεγίων στη Νορβηγία

Δείτε επίσης τον κατάλογο των Υποτροφιών στη Νορβηγία για διεθνείς φοιτητές

Σύμφωνα με studyinaustria.at

Εάν είστε φοιτητής εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, ομοσπονδιακά/δημόσια πανεπιστήμια στην Αυστρία χρεώνουν μόνο περίπου726,72 Ευρώ ανά εξάμηνο για δίδακτρα πλέον 20,20 Ευρώ ανά εξάμηνο για το τέλος συνδρομής φοιτητικής ένωσης «H-Beitrag» και το τέλος ασφάλισης φοιτητικών ατυχημάτων.

Εξαίρεση από την καταβολή διδάκτρων ή την πλήρη/μερική επιστροφή των διδάκτρων είναι δυνατή σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. για κατόχους συγκεκριμένων υποτροφιών, για συμμετέχοντες σε προγράμματα ανταλλαγής και πανεπιστημιακές συνεργασίες, για φοιτητές από ορισμένες χώρες). Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται απευθείας στον ιστότοπο του πανεπιστημίου.

Κόστος Σπουδών στην Αυστρία: Το κόστος ζωής για φοιτητές στην Αυστρία είναι περίπου 800 Ευρώ το μήνα που καλύπτει διαμονή, φαγητό και προσωπικά έξοδα Το

Δείτε τον κατάλογο ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Αυστρία

Σύμφωνα με το internationale-studierende.de, study-in.de:

Από τον Οκτώβριο του 2014, όλα τα πανεπιστήμια στη Γερμανία εκτός του Baden-Württemberg* δεν θα χρεώσουν δίδακτρα για πτυχίο και συνεχόμενο μεταπτυχιακό προγράμματα για όλους τους μαθητές συμπεριλαμβανομένων των διεθνών φοιτητών. Σε ορισμένα ομοσπονδιακά κράτη, τα πανεπιστήμια θα χρεώνουν μια εισφορά εξαμήνου (περίπου 50 ευρώ) ή/και διοικητικά τέλη (περίπου 50 ευρώ). Αυτή η δομή των διδάκτρων μπορεί να αλλάξει στο μέλλον, θα πρέπει να ελέγξετε αυτήν τη σελίδαγια ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα σε διαφορετικά ομοσπονδιακά κράτη στη Γερμανία. Επί του παρόντος, το ομοσπονδιακό κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης χρεώνει δίδακτρα (για προγράμματα πτυχίου Bachelor, Master, Diplom και State εξετάσεις) ύψους 1.500 ευρώ ανά εξάμηνο για πολίτες εκτός ΕΕ.

Σε αντίθεση με τις προπτυχιακές σπουδές, οι περισσότερες μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία συνοδεύονται από δίδακτρα, αλλά δεν είναι τόσο υψηλές όσο σε άλλες χώρες.

Από την άλλη πλευρά, οι διδακτορικές σπουδές στα γερμανικά πανεπιστήμια είναι καταρχήν δωρεάν. Οι διδακτορικοί φοιτητές χρεώνονται δίδακτρα μόνο μετά την ολοκλήρωση των πρώτων έξι εξαμήνων τους, αλλά υποχρεούνται να καταβάλουν εισφορά εξαμήνου περίπου 150-200 ευρώ ανά εξάμηνο. Οι διδακτορικοί φοιτητές συνήθως εργάζονται σε ένα ερευνητικό έργο (θέση διδακτορικού τίτλου επί πληρωμή) ή λαμβάνουν υποτροφία.

Κόστος σπουδών στη Γερμανία: Κατά μέσο όρο, οι Γερμανοί φοιτητές ξοδεύουν περίπου 500-800 Ευρώ για διαμονή, μεταφορά, φαγητό και διάφορα έξοδα.

Δείτε τη λίστα με γερμανικά πανεπιστήμια και κολέγια.

Δείτε επίσης τη λίστα Υποτροφιών στη Γερμανία για διεθνείς φοιτητές

Σύμφωνα με studyinfinland.fi :

Τα δίδακτρα για φοιτητές εκτός ΕΕ/ΕΟΧ εισήχθησαν από το φθινόπωρο του 2017 και μετά για προγράμματα Bachelor ή Master που διδάσκονται στα Αγγλικά. Μόνο σπουδές διδακτορικού επιπέδου θα παραμείνουν χωρίς δίδακτρα, ανεξάρτητα από την εθνικότητά σας.

Φινλανδικά πανεπιστήμια και η προσφορά UAS επιλογών υποτροφίας από UAS για χαρισματικούς φοιτητές εκτός ΕΕ/ΕΟΧ που έγιναν δεκτοί στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τους προγράμματα. Οι υποτροφίες EDUFI είναι διαθέσιμες για να καλύψουν τα έξοδα διαβίωσης για διδακτορικές σπουδές έως και ένα ακαδημαϊκό έτος.

Κόστος Σπουδών στη Φινλανδία: Οι εκτιμώμενες δαπάνες διαβίωσης ενός μόνο φοιτητή στη Φινλανδία είναι κατά μέσο όρο περίπου 700-900 Ευρώ το μήνα.

Δείτε τον κατάλογο όλων των φινλανδικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Δείτε τον κατάλογο των Υποτροφιών στη Φινλανδία


Σύμφωνα με studyinsweden.se :

Ισχύουν αιτήσεις και δίδακτρα για όσους δεν είναι πολίτες χώρας ΕΕ/ΕΟΧ/Σκανδιναβίας ή Ελβετίας που σπουδάζουν σε επίπεδο πτυχίου ή μάστερ. Ωστόσο, το Σουηδικό Ινστιτούτο και ένας σημαντικός αριθμός Πανεπιστημίων προσφέρουν πλήρεις και μερική υποτροφίες με τη μορφή απαλλαγής από τα δίδακτρα για διεθνείς φοιτητές.

Οι θέσεις διδακτορικού στη Σουηδία προσφέρονται συνήθως ως αμειβόμενες θέσεις από πανεπιστήμια ή εξωτερικούς φορείς χρηματοδότησης. Αυτό σημαίνει ότι εάν σας προσφερθεί μια θέση ως υποψήφιος διδάκτορας, δεν θα πληρώσετε τέλη και θα λάβετε μηνιαίο μισθό.

Βρείτε τη λίστα με Πανεπιστήμια στη Σουηδία που προσφέρουν υποτροφίες/δίδακτρα

Δείτε τη λίστα Υποτροφιών στη Σουηδία για διεθνείς φοιτητές

Υπάρχουν τώρα πολλά Πανεπιστήμια που προσφέρουν δωρεάν πτυχία/μαθήματα στο διαδίκτυο. Το πρώτο τέτοιο Πανεπιστήμιο είναι το University of the People , το οποίο είναι ένα δωρεάν διαπιστευμένο μη κερδοσκοπικό διαδικτυακό πανεπιστήμιο αφιερωμένο στο άνοιγμα της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση παγκοσμίως. Το University of the People προσφέρει διαδικτυακούς συνεργάτες και πτυχία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, την Επιστήμη της Υγείας και την Επιστήμη των Υπολογιστών, καθώς και ένα πρόγραμμα MBA

Ακολούθησε μια πρωτοβουλία του MIT και του Χάρβαρντ που ονομάζεται edX που είναι μια πλατφόρμα εκμάθησης που δίνει στους μαθητές από οποιαδήποτε χώρα την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα που προσφέρονται από τρία κορυφαία Πανεπιστήμια στις ΗΠΑ - Harvard, MIT και UC Berkeley και περίπου 50+ Πανεπιστήμια και ιδρύματα.

Δείτε τη λίστα Δωρεάν διαδικτυακών μαθημάτων και υποτροφιών
  • .
    Αυτή ΔΕΝ είναι η επίσημη σελίδα υποτροφιών. Αυτή είναι μόνο μια συνοπτική λίστα σελίδων της υποτροφίας. Ενώ προσπαθούμε να διατηρούμε τις πληροφορίες ενημερωμένες και σωστές, οι πληροφορίες ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Για πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε πάντα στον επίσημο ιστότοπο του παρόχου υποτροφιών.