10 Υποτροφίες στην Ευρώπη για διεθνείς φοιτητές εκτός ΕΕ

Για να προσελκύσουν φοιτητές εκτός Ευρώπης, κυβερνήσεις χωρών μελών της ΕΕ/ΕΟΧ και ορισμένα πανεπιστήμια στην Ευρώπη προσφέρουν απαλλαγή από δίδακτρα ή προγράμματα υποτροφιών για διεθνείς φοιτητές εκτός ΕΕ

Υποτροφίες Ολλανδίας για φοιτητές εκτός ΕΕ/ΕΟΧ (Ολλανδία)
Η υποτροφία Holland, χρηματοδοτούμενη από το Ολλανδικό Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Η Επιστήμη προορίζεται για διεθνείς φοιτητές εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) που θέλουν να κάνουν το πτυχίο ή το μεταπτυχιακό τους σε ένα από τα ολλανδικά ερευνητικά πανεπιστήμια και πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών στην Ολλανδία. Η υποτροφία ανέρχεται σε € 5,000.

Υποτροφίες της Δανικής Κυβέρνησης για φοιτητές εκτός ΕΕ/ΕΟΧ (Δανία)
Μια σειρά υποτροφιών προσφέρονται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Παιδείας της Δανίας για τη χρηματοδότηση διεθνών φοιτητών με υψηλά προσόντα και κίνητρα εκτός ΕΕ/ΕΟΧ που επιθυμούν να παρακολουθήσουν πρόγραμμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συμμετέχοντα Δανικά Πανεπιστήμια. Η υποτροφία μπορεί να δοθεί ως πλήρης ή μερική απαλλαγή από δίδακτρα και/ή επιχορηγήσεις για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσής σας.

Δείτε τις απαλλαγές και υποτροφίες από τα κρατικά δίδακτρα της Δανίας στο Πανεπιστήμιο Roskilde και κρατικές υποτροφίες της Δανίας στο πανεπιστήμιο Aarhaus

Υποτροφίες Leiden University Excellence (Ολλανδία)
Το Πρόγραμμα Υποτροφιών Πανεπιστημίου Αριστείας Leiden (LExS) είναι ανοιχτό σε εξαιρετικές χώρες εκτός ΕΕ/ Φοιτητές του ΕΟΧ που ακολουθούν προγράμματα MA, MSc και LL. M που προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο Leiden. Οι υποτροφίες έχουν τη μορφή:

Υποτροφίες υψηλού δυναμικού του Πανεπιστημίου του Μάαστριχτ
Το Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ (UM) προσφέρει υποτροφίες UM High Potential για υποτροφίες σε ταλαντούχους φοιτητές από το εξωτερικό του ΕΟΧ για να συνεχίσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα UM ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα για επαγγελματίες που προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο, εκτός από τη Σχολή Επιχειρήσεων και Οικονομικών Επιστημών. Οι υποτροφίες καλύπτουν δίδακτρα, έξοδα διαβίωσης ανά μήνα, ασφάλιση και έξοδα θεώρησης.

Πρόγραμμα Υποτροφιών Πανεπιστημίου Radboud (Ολλανδία)
Το Πρόγραμμα Υποτροφιών Radboud προσφέρει έναν επιλεγμένο αριθμό ταλαντούχων υποψήφιων φοιτητών εκτός ΕΟΧ ευκαιρία να λάβετε υποτροφία για να συνεχίσετε ένα πλήρες μεταπτυχιακό πρόγραμμα που διδάσκεται στα αγγλικά στο Πανεπιστήμιο Radboud Nijmegen. Η υποτροφία συνίσταται σε μερική απαλλαγή από δίδακτρα, σύμφωνα με την οποία το τέλος διδάκτρων θα παραιτηθεί στο επίπεδο ενός φοιτητή του ΕΟΧ. Επιπλέον, η υποτροφία Radboud καλύπτει επίσης έξοδα όπως για τη θεώρηση, την άδεια παραμονής, την ασφάλιση υγείας και την ασφάλιση αστικής ευθύνης.

Παγκόσμιες υποτροφίες του Πανεπιστημίου Lund για φοιτητές εκτός ΕΕ/ΕΟΧ (Σουηδία)
Το παγκόσμιο πρόγραμμα υποτροφιών του Πανεπιστημίου Lund απευθύνεται σε κορυφαίοι ακαδημαϊκοί φοιτητές που είναι πολίτες χωρών εκτός ΕΕ/ΕΟΧ (και Ελβετίας) και οι οποίοι παρακολουθούν μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο. Οι υποτροφίες μπορούν να καλύψουν το 25%, 50%, 75% ή 100% του διδάκτρου. Τα έξοδα διαβίωσης δεν καλύπτονται.

Υποτροφίες Chalmers IPOET (Σουηδία)
Οι Chalmers θα προσφέρουν περίπου 50 υποτροφίες IPOET σε μελλοντική αμοιβή -πληρώνοντας φοιτητές εκτός ΕΕ/ΕΟΧ που επιθυμούν να παρακολουθήσουν οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που προσφέρεται στο Πανεπιστήμιο. Η υποτροφία είναι μείωση 75% των διδάκτρων για 4 εξάμηνα (πρόγραμμα 2 ετών).

Παγκόσμιες υποτροφίες του Πανεπιστημίου της Ουψάλας (Σουηδία)
Το Πανεπιστήμιο της Ουψάλα προσφέρει τις Παγκόσμιες Υποτροφίες του Πανεπιστημίου της Ουψάλα σε υποψηφίους πρώτου έτους εκτός της ΕΕ/ΕΟΧ που επιθυμούν να συνεχίσουν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα που προσφέρεται στο Πανεπιστήμιο. Η υποτροφία καλύπτει τα δίδακτρα.

Υποτροφίες Emile Boutmy για διεθνείς φοιτητές (Γαλλία)
Οι Sciences Po δημιούργησαν τις υποτροφίες Emile Boutmy μετά τον ιδρυτή του Sciences Po in προκειμένου να προσελκύσουν τους καλύτερους διεθνείς φοιτητές από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι πρώτοι υποψήφιοι και έχουν εισαχθεί σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα που προσφέρεται στο Πανεπιστήμιο. Οι υποτροφίες μπορούν να λάβουν διαφορετικές μορφές που κυμαίνονται από € 5.000 έως € 10.000 για 2 χρόνια μεταπτυχιακών σπουδών ή € 3.000 έως € 12.300 για 3 χρόνια προπτυχιακών σπουδών.

Διεθνείς υποτροφίες του Πανεπιστημίου του Οούλου (Φινλανδία)
Το διεθνές πρόγραμμα υποτροφιών του Πανεπιστημίου του Οούλ παρέχει υποτροφίες σε ακαδημαϊκά ταλαντούχους διεθνείς φοιτητές που σπουδάζουν για πτυχίο ή μάστερ στο Πανεπιστήμιο του Oulu. Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν με τη μορφή απαλλαγής από δίδακτρα που καλύπτουν το 50% ή το 75% ή το 100% του διδάκτρου.

​​  • .
    Αυτή ΔΕΝ είναι η επίσημη σελίδα υποτροφιών. Αυτή είναι μόνο μια συνοπτική λίστα σελίδων της υποτροφίας. Ενώ προσπαθούμε να διατηρούμε τις πληροφορίες ενημερωμένες και σωστές, οι πληροφορίες ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Για πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε πάντα στον επίσημο ιστότοπο του παρόχου υποτροφιών.