Taiwanská vládní stipendia pro mezinárodní studenty

Vláda Tchaj -wanu
Bakalář/magisterský/doktorský titul

Termín: 31. března (roční)
Studium v: Tchaj -wan
Kurz začíná září 2019

Stručný popis:

Tchajwanská vláda prostřednictvím ministerstva školství (MOE) nabízí bakalářská, magisterská a doktorská stipendia mezinárodním studentům, kteří chtějí studovat na tchajwanských vysokých školách a univerzitách prostřednictvím tchajwanského stipendijního programu.

Program si klade za cíl povzbudit vynikající zahraniční studenty (kromě studentů z pevninské Číny, Hongkongu a Macaa), aby studovali na Tchaj -wanu, aby se seznámili s akademickým prostředím na Tchaj -wanu a podporovali komunikaci, porozumění a přátelství mezi Tchaj -wanem a zeměmi po celém světě.

Hostitelské instituce:

Seznam vysokých škol a univerzit na Tchaj -wanu naleznete v tomto odkazu (pozn.: Pokud se účastníte stipendijního programu, musíte potvrdit vybranou univerzitu/vysokou školu).

Obor:

Stipendia pokrývají širokou škálu oborů nabízených tchajwanskými univerzitami a vysokými školami.

Cílová skupina:

Stipendia jsou zaměřena na zahraniční studenty z Afriky, Asie, Jižní Ameriky, Evropy, USA a zbytku svět.

Hodnota/zahrnutí stipendia:

(i) Školné a platby akademických poplatků včetně poplatku za kredit.

Po ověření školného a výše poplatků MOE uděluje každému příjemci za semestr až 40 000 NTD. Pokud by celková částka těchto poplatků měla překročit 40 000 NTD, zbývající část všech nákladů uhradí buď příjemce, nebo vysoká škola příjemce, zatímco za příjem přes 40 000 NTD odpovídá výhradně příjemce. Školné a akademické poplatky nezahrnují žádné z následujících poplatků: administrativní poplatky, poplatky za poradenské práce, pojistné, ubytování, přístup na internet, to vše platí příjemci.

(ii) Příspěvek na živobytí

MOE nabízí každému přijímajícímu podniku vysokoškolské studium měsíční stipendium ve výši 15 000 NTD; každému příjemci, který absolvuje postgraduální studium, nabízí měsíční stipendium ve výši 20 000 NTD.

Maximální doba každého stipendia je čtyři roky u bakalářských programů, dva roky u magisterských programů a čtyři roky u doktorských programů. Maximální délka celkových cen pro každého příjemce, který podniká kombinaci studií, je pět let.

  • MOE stipendium: Měsíční stipendium 25 000 NT $ (přibližně 775 USD) na bakalářské nebo LEP studium a NT 30 000 $ za postgraduální studijní program.
  • NSC stipendium: Měsíční stipendium ve výši 30 000 NT $.
Přečíst více:https: //www.Vjhr.sk/? p = 3103 & preview = true#ixzz0fKXrm4Rz
  • Stipendium MOE: Měsíční stipendium ve výši 25 000 NT $ (přibližně 775 USD) za vysokoškolské nebo LEP studium a 30 000 NT $ za postgraduální studijní program.
  • NSC stipendium: Měsíční stipendium ve výši 30 000 NT $.
Přečíst více:https: //www.Vjhr.sk/? p = 3103 & preview = true#ixzz0fKXrm4Rz
  • Stipendium MOE: Měsíční stipendium ve výši 25 000 NT $ (přibližně 775 USD) za vysokoškolské nebo LEP studium a 30 000 NT $ za postgraduální studijní program.
  • NSC stipendium: Měsíční stipendium ve výši 30 000 NT $.
Přečíst více:https: //www.Vjhr.sk/? p = 3103 & preview = true#ixzz0fKXrm4Rz

Způsobilost:

i) Žadatelé musí být cizinci se středoškolským diplomem nebo postgraduálním vzděláním, s vynikajícím akademickým vzděláním a musí mít dobrou morální povahu.

(ii) Žadatelé jsou nezpůsobilí, pokud splňují následující kritéria:

1. Jsou R. O. C. státní příslušníci nebo zahraniční čínští studenti

2. Jsou již zaregistrováni nebo získali status studenta na jakékoli univerzitě/vysoké škole na Tchaj -wanu. Maturanti, kteří pokračují v dalším studiu, jsou z tohoto pravidla vyňati.

3. Již studovali na Tchaj -wanu na stejné úrovni titulu, na jakou se v současné době hodlají zapsat.

4. Jsou studenti na výměnný nebo duální/společný titul přijímáni v souladu s dohodami o akademické spolupráci mezi místními univerzitami/vysokými školami a mezinárodními univerzitami/vysokými školami.

5. Byli příjemcem tchajwanského stipendia více než pět let.

6. Bylo jim v minulosti odebráno stipendium na Tchaj -wanu nebo stipendium na obohacování Huayu od MOE.

7. Jsou příjemci jakéhokoli jiného stipendia nebo dotace nabízené tchajwanskou vládou nebo vzdělávacími institucemi na Tchaj -wanu. To vylučuje dotace nabízené univerzitami na pokrytí školného a dalších poplatků překračujících limit stipendia.

(iii) Uchazeči by měli požádat o přijetí přímo ve lhůtách stanovených každou univerzitou/vysokou školou uvedenou v „Školách asociace tchajwanských stipendijních programů“ (viz dodatek 1). Žádosti o přijetí mimo univerzity/vysoké školy účastnící se tchajwanského stipendijního programu jsou automaticky diskvalifikovány a nebudou vráceny.

Pokyny k žádosti:

Žadatelé o stipendium by měli přímo požádat o přijetí na tchajwanské univerzity a vysoké školy podle svého výběru v rámci svého stanovené termíny přihlášek. Pokud jde o proces podávání žádostí, pokyny a formuláře, druhy stipendií a kvót, kritéria výběru a termíny, měli by se žadatelé přímo kontaktovat příslušné tchajwanské velvyslanectví nebo zastupitelský úřad, a to co nejdříve nebo 31. ledna každý rok.

K podání žádosti o stipendium musí žadatel zaslat všechny vyplněné dokumenty na nejbližší tchajwanské velvyslanectví nebo zastupitelský úřad ve své domovské zemi. Roční období pro podávání žádostí je v zásadě od 1. února do 31. března. Skutečná doba aplikace však bude v souladu s obecnými předpisy místních zastupitelských úřadů na Tchaj -wanu.

Je důležité navštívit webové stránky vaší země nebo oficiální webové stránky (níže uvedený odkaz), kde najdete podrobné informace o tom, jak požádat o toto stipendium.

Webové stránky:

Oficiální webová stránka stipendií: http://edu.law.moe.gov.tw/EngLawContent.aspx? Typ = E & id = 122

Související stipendia: Seznam vládních stipendií pro mezinárodní studenty

.
Toto není oficiální stránka stipendia. Toto je pouze jednostránkový souhrnný seznam stipendií. I když se snažíme udržovat informace aktuální a správné, informace se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Úplné a aktualizované informace naleznete vždy na oficiálních webových stránkách poskytovatele stipendia.