Stipendia Erasmus Mundus pro zahraniční studenty

Evropská unie
Magisterské/doktorské studium

Termín: se liší
Studium v: evropských zemích
Kurz začíná srpen-září 2016

Stručný popis:

Erasmus Stipendia Mundus, financovaná Evropskou unií, se udělují výhradně studentům pocházejícím ze zemí EU i mimo EU, kteří byli vybráni k účasti na jednom ze společných programů Erasmus Mundus na magisterské nebo doktorské úrovni.

Hostitelské instituce:

Evropské univerzity/instituce účastnící se schválených společných programů Erasmus Mundus Action.

Studijní obor:

Asi 116 magisterských oborů a 29 Společné doktorské kurzy jsou podporována stipendii. Oborem studia je: Zemědělství a veterinářství, Strojírenství, Výroba a stavebnictví, Zdraví a sociální péče, Humanitní vědy a umění, Věda, Matematika a výpočetní technika a Sociální vědy, Obchod a právo.

Počet ocenění:

Není uvedeno.

Cílová skupina:

Stipendia kategorie A: Státní příslušníci z jiné země než z členských států Evropské unie a Švýcarska, Islandu, Norska a Lichtenštejnska všichni spolu.

Stipendia kategorie B: Státní příslušníci z členských států Evropské unie nebo ze Švýcarska, Islandu, Norska nebo Lichtenštejnska.

Hodnota/zahrnutí stipendia:

Program nabízí stipendia na plný úvazek a/nebo stipendia, která pokrývají měsíční příspěvek, náklady na účast, cestování a náklady na pojištění studentů. Výše stipendia se může lišit podle úrovně studia, délky studia a státní příslušnosti učence (stipendia pro studenty ze zemí mimo EU jsou vyšší než pro studenty z EU).

Způsobilost:

Upozorňujeme, že každý společný program Erasmus Mundus definuje svá vlastní výběrová kritéria a přijímací postupy. Studenti nebo vědci by měli kontaktovat konsorcium nabízející magisterské /doktorské programy pro více informací.

Pokyny k aplikaci:

Další kolo přihlášek na kurzy začínající v akademickém roce 2016/2017 se začne otevírat v poslední čtvrtletí 2015.

Doporučujeme předem si prohlédnout webové stránky každého ze společných programů Erasmus Mundus, které vás zajímají. Najdete zde všechny potřebné informace týkající se obsahu kurzu, jeho struktury, výše stipendia i postupu přihlašování a výběru. Termínse liší v závislosti na programu, ale klesá přibližně od prosince do ledna.

Je důležité navštívit oficiální webové stránky (níže uvedený odkaz), kde najdete podrobné informace o tom, jak požádat o toto stipendium.

Webové stránky:

Oficiální webová stránka stipendií: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/available_partnerships.php

Viz také Seznam 50 nejlepších stipendií v Evropě pro zahraniční studenty

.
Toto není oficiální stránka stipendia. Toto je pouze jednostránkový souhrnný seznam stipendií. I když se snažíme udržovat informace aktuální a správné, informace se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Úplné a aktualizované informace naleznete vždy na oficiálních webových stránkách poskytovatele stipendia.