DAAD Helmut-Schmidt magisterská stipendia pro veřejnou politiku a řádnou správu věcí veřejných

DAAD
Magisterský titul

Termín: 31. července 2021 (roční)
Studium v: Německu
Další kurz začíná září/říjen 2022

Stručný popis:

Program DAAD Helmut-Schmidt-Program Masters Scholarship for Public Policy and Good Governance Program nabízí velmi dobrým absolventům z rozvojových zemí šanci získat magisterský titul v oborech, které mají zvláštní význam pro sociální, politický a ekonomický rozvoj jejich domovské země na Německé vysoké školy.

Účastnické programy v hostitelských institucích:

Stipendia se udělují za vybrané magisterské kurzy na německých vysokých školách uvedených níže:

• Hochschule Bonn-Rhein-Sieg: MA Analysis and Design of Social Protection Systems (Blended-learning)
• University of Duisburg-Essen: MA Rozvoj a správa
• Škola veřejné politiky Willyho Brandta na univerzitě v Erfurtu: Master of Public Policy (MPP)
• Universität Magdeburg: Peace and Conflict Studies (MA)
• Hochschule Osnabrück: Management v neziskových organizacích
• Universität Passau: Development Studies (MA)
• University of Passau: Master of Governance and Public Policy
• University of Potsdam: Master of Public Management (MPM)

Kurzy mají mezinárodní orientaci a jsou vyučován v němčině a/nebo angličtině.

Počet stipendií:

Neuvedeno

Cílová skupina:

Stipendijní program je otevřen kandidátům z Afriky a subsaharské Afriky; Latinská Amerika; Asie a Pacifik, západní, střední, jihovýchodní Evropa; Východní Evropa, střední Asie a jižní Kavkaz; a Blízký východ a severní Afrika. Viz seznam způsobilých zemí.

Hodnota stipendia/zahrnutí:

Držitelé stipendií DAAD v rámci programu Helmut-Schmidt jsou osvobozeni od školného. DAAD vyplácí měsíční sazbu stipendia v současné době 861 EUR. Stipendium také zahrnuje příspěvky na zdravotní pojištění v Německu, přiměřené cestovní náhrady, dotace na studium a výzkum, jakož i dotace na nájemné a/nebo případně příspěvky na manžele a/nebo děti.

Před zahájením studijních programů obdrží všichni stipendisté ​​také šestiměsíční kurz němčiny.

Způsobilost:

Nejdůležitějšími kritérii výběru jsou:

• Vysokoškolské vzdělání získané nadprůměrně výsledky (horní třetina absolventů)
• Jazykové certifikáty (požadavky se liší v závislosti na příslušném studiu)
• Je zvažována politická a/nebo sociální angažovanost (viz výše „Cílová skupina“) výhoda
• Doklady o stážích a/nebo odborné praxi jsou rovněž brány v úvahu kladně
• Přesvědčivý popis akademické a osobní motivace uchazeče o studijní úsilí v Německu a o výběru a upřednostnění studijních oborů
• Účet perspektiv žadatele po návratu do domovské země nebo regionu

Následující skupiny nejsou způsobilé:

• Žadatelé, kteří získali poslední vysokoškolské vzdělání více než šest let před podáním žádosti.
• Žadatelé, kteří mají má v době uzávěrky přihlášek více než 15 měsíců pobyt v zemi, která není zařazena na seznam DAC rozvojových a rozvíjejících se zemí.

Všechny magisterské kurzy mají další dodatečné požadavky, které musí žadatelé v každém případě splnit.

Pokyny k aplikaci:

Aplikace jsou aktuálně uzavřeny.

Přihlášky do vybraných magisterských kurzů a na stipendium DAAD zasílejte pouze na příslušné univerzity (nikoli na DAAD). Musíte uvést, že se ucházíte o program DAAD Helmut-Schmidt (magisterská stipendia pro veřejnou politiku a řádnou správu věcí veřejných). Období podávání přihlášek na všech 8 univerzitách trvá od 1. června do 31. července 2021.

Je důležité přečíst si2022 Oznámení a navštívit oficiální webové stránky (naleznete níže), abyste získali přístup k přihlášce a podrobným informacím o tom, jak požádat o toto stipendium.

Web:

Oficiální webová stránka stipendií: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/ datenbank/en/21148-scholarship-database/? status = & origin = & subjectGrps = & daad = & q = public%20policy & page = 1 & detail = 50026397

Related Scholarships: List of Germany Scholarships

.
Toto není oficiální stránka stipendia. Toto je pouze jednostránkový souhrnný seznam stipendií. I když se snažíme udržovat informace aktuální a správné, informace se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Úplné a aktualizované informace naleznete vždy na oficiálních webových stránkách poskytovatele stipendia.