10 štipendií v Európe pre zahraničných študentov z krajín mimo EÚ
Zoznamy
10 štipendií v Európe pre zahraničných študentov z krajín mimo EÚ
Najlepších 10 štipendií vedy, inžinierstva a technológie pre zahraničných študentov
Zoznamy
Najlepších 10 štipendií vedy, inžinierstva a technológie pre zahraničných študentov
Najlepších 25 štipendií v USA pre medzinárodných študentov
Zoznamy
Najlepších 25 štipendií v USA pre medzinárodných študentov
Najlepších 10 prestížnych štipendií pre najlepších medzinárodných študentov
Zoznamy
Najlepších 10 prestížnych štipendií pre najlepších medzinárodných študentov
Najlepších 25 európskych štipendií pre medzinárodných študentov
Zoznamy
Najlepších 25 európskych štipendií pre medzinárodných študentov
35 medzinárodných štipendií na štúdie súvisiace s rozvojom
Zoznamy
35 medzinárodných štipendií na štúdie súvisiace s rozvojom
Najlepších 10 štipendií vo Švajčiarsku pre medzinárodných študentov
Zoznamy
Najlepších 10 štipendií vo Švajčiarsku pre medzinárodných študentov
Nórsko Bezplatné univerzity a štipendiá pre zahraničných študentov
Zoznamy
Nórsko Bezplatné univerzity a štipendiá pre zahraničných študentov
Odkazy na štipendijné programy 100 najlepších svetových univerzít
Zoznamy
Odkazy na štipendijné programy 100 najlepších svetových univerzít
Odkazy na univerzity, ktoré ponúkajú štipendiá pre zahraničných študentov
Zoznamy
Odkazy na univerzity, ktoré ponúkajú štipendiá pre zahraničných študentov
Najlepších 10 štipendií v Belgicku pre medzinárodných študentov
Zoznamy
Najlepších 10 štipendií v Belgicku pre medzinárodných študentov
15 štipendií za školné ponúkaných univerzitami pre zahraničných študentov
Zoznamy
15 štipendií za školné ponúkaných univerzitami pre zahraničných študentov
Najlepších 15 výskumných štipendií pre zahraničných študentov
Zoznamy
Najlepších 15 výskumných štipendií pre zahraničných študentov
Zoznam univerzít, ktoré ponúkajú štipendiá pre študentov z rozvojových krajín
Zoznamy
Zoznam univerzít, ktoré ponúkajú štipendiá pre študentov z rozvojových krajín
Najlepších 10 medzinárodných štipendií ponúkaných globálnymi organizáciami, inštitúciami a nadáciami
Zoznamy
Najlepších 10 medzinárodných štipendií ponúkaných globálnymi organizáciami, inštitúciami a nadáciami
Najlepších 20 štipendií excelentnosti pre vynikajúcich zahraničných študentov
Zoznamy
Najlepších 20 štipendií excelentnosti pre vynikajúcich zahraničných študentov
Najlepších 10 štipendií v Holandsku pre medzinárodných študentov
Zoznamy
Najlepších 10 štipendií v Holandsku pre medzinárodných študentov
Najlepších 5 krajín, kde je školné v roku 2021 bezplatné
Zoznamy
Najlepších 5 krajín, kde je školné v roku 2021 bezplatné
10 štipendií dištančného vzdelávania
Zoznamy
10 štipendií dištančného vzdelávania
Najlepších 10 štipendií Spoločenstva pre krajiny Spoločenstva
Zoznamy
Najlepších 10 štipendií Spoločenstva pre krajiny Spoločenstva