Топ 10 стипендии в Холандия за чуждестранни студенти

Наред с Великобритания и Германия, Холандия е една от най -добрите дестинации за чуждестранни студенти, които искат да продължат безплатни проучвания в Европа. Степените, предлагани от холандски институции, са международно признати и в Холандия има значителен брой стипендии

Холандски стипендии
Холандската стипендия е предназначена за чуждестранни студенти извън Европа Икономическо пространство (ЕИП), които искат да завършат бакалавърска или магистърска степен в участващите университети в Холандия. Стипендията е в размер на 5000 евро, които ще получите през първата година от следването си.

Оранжева програма за знания
Програмата за оранжево знание има за цел да ускори развитието на капацитета, знанията и качеството на двамата лица като както и организации както в областта на висшето и професионалното образование, така и в други области, свързани с приоритетните теми в страните по програмата. Стипендия на OKP има за цел да допълни заплатата, която трябва да продължите да получавате през периода на стипендията. Стипендията е принос за вашите разходи за живот и разходи като такси за обучение, виза, пътуване, застраховка и др.

Стипендии на Erasmus Mundus в Холандия
Холандските университети участват в голям брой учебни програми, финансирани от стипендии Erasmus Mundus. Стипендиите позволяват на чуждестранните студенти да следват участваща учебна програма „Еразъм Мундус“ в Холандия.

Стипендии за отлични постижения на университета в Лайден
Програмата за стипендии за високи постижения на университета в Лейден (LExS) е отворена за изключителни студенти извън ЕС/ЕИП, които се обучават в магистърска степен, Магистърски и магистърски програми, предлагани в университета в Лайден. Стипендиите са под формата на следното: 10 000 евро от таксата за обучение, 15 000 евро от таксата за обучение, или общата такса за обучение минус таксата за настаняване.

Високопотенциални стипендии на Университета в Маастрихт
Университетът в Маастрихт (UM) предлага стипендии на UM за високи потенциали на талантливи студенти извън ЕИП да следва всяка магистърска или магистърска програма на UM за специалисти, предлагани в университета, с изключение на Училището по бизнес и икономика. Стипендиите покриват такса обучение, месечни разходи за живот, застраховка и виза.

Стипендиантска програма на университета Radboud
Стипендиантската програма Radboud предлага на определен брой талантливи бъдещи студенти извън ЕИП възможността да получат стипендия за завършване на завършена магистърска програма, преподавана на английски език, в университета Radboud Nijmegen. Стипендията не е парична сума, която ще получите по банковата си сметка, а се състои от частично отказ от обучение. Таксата за обучение ще бъде отменена до нивото на студент от ЕИП. Освен това стипендията Radboud покрива и разходи като виза, разрешение за пребиваване, здравно осигуряване и застраховка на отговорност.

Стипендии за високи постижения на университета в Утрехт
Стипендията за високи постижения в Утрехт предлага на редица изключителни бъдещи студенти възможността да получат бакалавърска или магистърска степен степен по избран брой области в университета в Утрехт. Стипендията Utrecht Excellence може да се присъди като такси за обучение ИЛИ такси за обучение плюс 11 000 евро разходи за живот.

Стипендии на Erik Bleumink в Университета в Гронинген
Стипендиите на Erik Bleumink Fund обикновено се отпускат за всяка година или 2 години магистърска степен степен, предлагана в университета в Гронинген. Безвъзмездната помощ покрива таксите за обучение плюс разходите за международни пътувания, издръжка, книжки и здравно осигуряване.

TU Delft Excellence Scholarships
Технологичният университет в Делфт предлага редица програми за стипендии за високи постижения за чуждестранни студенти. Стипендията Justus & Louise van Effen е една от тези програми и има за цел да подкрепи финансово отлични чуждестранни студенти от магистърска степен, желаещи да учат в TU Delft. Стипендията е пълна стипендия - покритие на таксите за обучение и месечните надбавки за разходи за живот.

Амстердамски стипендии за високи постижения (Холандия)
Амстердамските стипендии за високи постижения (AES) присъждат стипендии на изключително талантливи студенти извън ЕС да завърши допустимите магистърски програми, предлагани в университета в Амстердам. AES е пълна стипендия от 25 000 евро, покриваща разходите за обучение и живот.

Вижте също Амстердамски стипендии за заслуги

Университет на Твенте Стипендии
Университетските стипендии Twente (UTS) са стипендии за отлични студенти както от ЕС/ЕИП, така и извън ЕС/ЕИП, кандидатстващи за магистърска програма в Университета на Твенте. Размерът на стипендията е от 6 000 до 25 000 евро за една година.

Стипендиантска програма на Университета на Амстердам
Програмата за стипендии на VU (VUFP) предлага на талантливи бъдещи студенти извън ЕС/ЕИП уникална възможност да завършите степен по селекция от магистърски програми във VU University. Стипендията присъжда 15 000 евро на студенти, които плащат таксата за обучение за студенти извън ЕИП.

Стипендия за таланти на световните граждани в Хага
Хагският университет предлага стипендии на изключителни чуждестранни студенти, които биха искали да продължат своята бакалавърска програма в университета. С по 5000 евро всяка, стипендиите покриват почти две трети от общата такса за обучение на първата година на университета и ще бъдат присъдени само веднъж.

Вижте по -изчерпателен списък с университетски стипендии в Холандия на Grantfinder Холандия.
  • )
  • .
    Това НЕ е официалната страница за стипендии. Това е само обобщен списък на стипендията на една страница. Въпреки че се стремим да поддържаме информацията актуална и точна, информацията може да се промени по всяко време без предизвестие. За пълна и актуализирана информация, моля, винаги посещавайте официалния уебсайт на доставчика на стипендии.