Пошук

Архів

Випуск 1, Частина 1 (2020)
Випуск 1, Частина 2 (2020)
Випуск 1, Частина 3 (2020)
Випуск 6, Частина 1 (2019)
Випуск 6, Частина 2 (2019)
Випуск 6, Частина 3 (2019)
Випуск 5, Частина 1 (2019)
Випуск 5, Частина 2 (2019)
Випуск 5, Частина 3 (2019)
Випуск 4, Частина 1 (2019)
Випуск 4, Частина 2 (2019)
Випуск 4, Частина 3 (2019)
Випуск 3, Частина 1 (2019)
Випуск 3, Частина 2 (2019)
Випуск 2, Частина 1 (2019)
Випуск 2, Частина 2 (2019)
Випуск 1, Частина 1 (2019)
Випуск 1, Частина 2 (2019)
Випуск 6, Частина 1 (2018)
Випуск 6, Частина 2 (2018)
Випуск 5, Частина 1 (2018)
Випуск 5, Частина 2 (2018)
Випуск 4, Частина 1 (2018)
Випуск 4, Частина 2 (2018)
Випуск 3, Частина 1 (2018)
Випуск 3, Частина 2 (2018)
Випуск 2, Частина 1 (2018)
Випуск 2, Частина 2 (2018)
Випуск 1, Частина 1 (2018)
Випуск 1, Частина 2 (2018)
Випуск 6 (2017)
Випуск 5 (2017)
Випуск 4, Частина 2 (2017)
Випуск 4, Частина 1 (2017)
Випуск 3 (2017)
Випуск 2, Частина 2 (2017)
Випуск 2, Частина 1 (2017)
Випуск 1, Частина 2 (2017)
Випуск 1, Частина 1 (2017)
Випуск 6, Частина 2 (2016)
Випуск 6, Частина 1 (2016)
Випуск 5, Частина 2 (2016)
Випуск 5, Частина 1 (2016)
Випуск 4, Частина 2 (2016)
Випуск 4, Частина 1 (2016)
Випуск 3 (2016)
Випуск 2, Частина 2 (2016)
Випуск 2, Частина 1 (2016)
Випуск 1, Частина 2 (2016)
Випуск 1, Частина 1 (2016)
Випуск 4, Частина 2 (2015)
Випуск 4, Частина 1 (2015)
Випуск 3, Частина 2 (2015)
Випуск 3, Частина 1 (2015)
Випуск 2 (2015)
Випуск 1 (2015)
Випуск 2, Частина 2 (2014)
Випуск 2, Частина 1 (2014)
Випуск 1 (2014)

Опублікувати статтю

VISEGRAD JOURNAL ON HUMAN RIGHTS №2, ЧАСТИНА 2 2016

Download volume in one file

Назар Бенч
Принципи кримінальної юстиції в Європейському Союзі

Валентина Боняк, Юлія Коломоєць
Механізм реалізації конституційного права працівників на страйк в Україні

Сергій Бухонський
Актуальні напрями вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення кримінального провадження (автоматизована система криміналістичних обліків)

Микола Веселов, Ганна Мураховська
Удосконалення порядку зарахування строку попереднього ув’язнення: шлях до гуманізації кримінально-правових відносин в Україні чи забезпечення свободи злочинців?

Yuliya Goncharova
International legal endorsement of gender equality principle and its contribution to the democratic society development

Оксана Грабовська
Взаємозв’язок доказування, встановлення фактів та обставин у цивільному процесі з пізнанням

Наталія Грущинська
Ріелторські послуги

Наталія Гураленко
Методологічні основи правопізнання: антропологічний підхід

Яна Дегтяр
Зарубіжний досвід використання програмно-цільового методу в бюджетному процесі України

Viacheslav Dziatkivskyi
Normative issues of moral and political responsibility in Ukraine

Сергій Діденко
Адміністративно-правове забезпечення обігу та застосування зброї під час проведення антитерористичної операції в Україні

Олена Донченко
Принципи законності в діяльності місцевого самоврядування

Руслана Кархут
Об’єктивна сторона злочину, передбаченого статтею 232 Кримінального кодексу Республіки Польща: зміст та ознаки

Сергій Ковальчук
Відшкодування шкоди, завданої втратою та пошкодженням речових доказів, за кримінально-процесуальним законодавством України

Наталія Костова
Доступ до публічної інформації: порівняльний аналіз українського законодавства і країн Європейського Союзу

Надія Мельник
Становлення й розвиток волонтерського руху в процесі формування громадянського суспільства в Україні

Олена Можайкіна
Нормативно-правове регулювання відносин, які передують укладенню трудового договору

Вадим Негодченко
Особенности формирования и реализации государственной информационной политики институциями гражданского общества

Віталій Нікулін
Організація контролю органів місцевого самоврядування за діяльністю суб’єктів рекламних правовідносин

Григорий Остафийчук
Процессуальные гарантии судьи в уголовном процессе Украины

Тетяна Пазинич
Щодо проблем розслідування злочинів, які вчинюються на ґрунті расизму та ксенофобії, і шляхів їх подолання

Едуард Пронський, Марія Колеснікова
Організаційно-правові засади здійснення судового контролю в Україні

Ярослава Савченко
Права та обов’язки адвоката в Україні та Чеській Республіці: порівняльно-правовий аналіз

Анастасія Сироткіна
Особливості віддання неповнолітнього під нагляд батькам, опікунам, піклувальникам або адміністрації дитячої установи

Христина Слюсарчук
Реалізація стандарту доказування «поза розумним сумнівом» у кримінальному провадженні України

Олена Усаченко, Ярослав Мельник (молодший), Ярослав Мельник, Марія Мельник
Сімейна політика в Україні та межі втручання держави в інститут сім’ї: аналіз когнітивного дисонансу у світлі забезпечення європейських стандартів

Оксана Хижна
Принцип свободы от саморазоблачения и право не свидетельствовать против близких родственников и членов семьи в уголовном процессе Украины

Вероника Чукаева, Людмила Артеменко
Тип правовой системы Украины