Пошук

Архів

Випуск 1, Частина 1 (2020)
Випуск 1, Частина 2 (2020)
Випуск 1, Частина 3 (2020)
Випуск 6, Частина 1 (2019)
Випуск 6, Частина 2 (2019)
Випуск 6, Частина 3 (2019)
Випуск 5, Частина 1 (2019)
Випуск 5, Частина 2 (2019)
Випуск 5, Частина 3 (2019)
Випуск 4, Частина 1 (2019)
Випуск 4, Частина 2 (2019)
Випуск 4, Частина 3 (2019)
Випуск 3, Частина 1 (2019)
Випуск 3, Частина 2 (2019)
Випуск 2, Частина 1 (2019)
Випуск 2, Частина 2 (2019)
Випуск 1, Частина 1 (2019)
Випуск 1, Частина 2 (2019)
Випуск 6, Частина 1 (2018)
Випуск 6, Частина 2 (2018)
Випуск 5, Частина 1 (2018)
Випуск 5, Частина 2 (2018)
Випуск 4, Частина 1 (2018)
Випуск 4, Частина 2 (2018)
Випуск 3, Частина 1 (2018)
Випуск 3, Частина 2 (2018)
Випуск 2, Частина 1 (2018)
Випуск 2, Частина 2 (2018)
Випуск 1, Частина 1 (2018)
Випуск 1, Частина 2 (2018)
Випуск 6 (2017)
Випуск 5 (2017)
Випуск 4, Частина 2 (2017)
Випуск 4, Частина 1 (2017)
Випуск 3 (2017)
Випуск 2, Частина 2 (2017)
Випуск 2, Частина 1 (2017)
Випуск 1, Частина 2 (2017)
Випуск 1, Частина 1 (2017)
Випуск 6, Частина 2 (2016)
Випуск 6, Частина 1 (2016)
Випуск 5, Частина 2 (2016)
Випуск 5, Частина 1 (2016)
Випуск 4, Частина 2 (2016)
Випуск 4, Частина 1 (2016)
Випуск 3 (2016)
Випуск 2, Частина 2 (2016)
Випуск 2, Частина 1 (2016)
Випуск 1, Частина 2 (2016)
Випуск 1, Частина 1 (2016)
Випуск 4, Частина 2 (2015)
Випуск 4, Частина 1 (2015)
Випуск 3, Частина 2 (2015)
Випуск 3, Частина 1 (2015)
Випуск 2 (2015)
Випуск 1 (2015)
Випуск 2, Частина 2 (2014)
Випуск 2, Частина 1 (2014)
Випуск 1 (2014)

Опублікувати статтю

VISEGRAD JOURNAL ON HUMAN RIGHTS №1, ЧАСТИНА 1 2016

Download volume in one file

Justyna Ciechanowska
Charakter kompetencji Prezydenta a postępowanie w przedmiocie nominacji sędziowskich w polskim porządku prawnymy

Petr Poledník
Zamyšlení se nad oděvem advokáta v České republice

Michal Skřejpek
Odpovědnost za právní vady v římském právu

Denisa Soukeníková
Niekoľko úvah o právnom pozitivizme

Katarzyna Szwed
Pozycja konstytucyjna Prezydenta Islandii – między teorią a praktyką ustrojową

Нана Бакаянова
Теоретичні основи представництва в судах як виду адвокатської діяльності

Ольга Безпалова
Відомча адміністративна нормотворчість як елемент механізму реалізації правоохоронної функції держави

Анна Біла-Кисельова
Від антидемократичних тенденцій до сучасної концепції прав людини в Україні

Наталия Бочарова
Права человека и права интеллектуальной собственности: современные доктринальные подходы

Віктор Братасюк
Постмодерністський образ людини як засада розвитку її індивідуальної правосуб’єктності

Oksana Bronevytska
Concerning determination of the concept “law enforcement officer” as a victim under the criminal legislation of Ukraine

Oksana Harasymiv
Progress of implementation by Ukraine the ECHR decisions, in which the shortcomings of legislation in the field of constitutional law were indicated

Юлія Годованець
Шкідливі наслідки як обов’язкова об’єктивна ознака трудового правопорушення роботодавця

Оксана Грабовська
Законодавче регулювання доказування, встановлення фактів та обставин у цивільному процесі України

Kostiantyn Zerov
Reproduction of work posted on Internet by end-user: practice of the European Union and Ukrainian prospects

Алла Ковальчук
Юридичні гарантії особистої фінансово-економічної безпеки громадян

Ігор Ковбас, Сергій Боднар
Адміністративні послуги: поняття та порядок їх надання органами публічної адміністрації

Ярослав Костюченко
Досвід Хорватії в гармонізації національного законодавства з правом Європейського Союзу

Kateryna Krakhmalova
Zakaz dyskryminacji przy realizacji przez osoby wewnętrznie przesiedlone ich praw i wolnosci na Ukrainie

Вікторія Криворучко
Характерні ознаки та особливості типологізації договорів з енергопостачання

Софія Куліцька
Ефективні засоби захисту права на справедливий суд (у частині дотримання розумних строків) в Україні: місія здійсненна?

Андрій Кучук
Універсальність/регіональність прав людини: правовий дискурс

Вячеслав Литовченко
Зарубежный опыт административно-правового регулирования деятельности предприятий агропромышленного комплекса Украины

Людмила Міхневич
Організаційно-правові форми вузівської правової науки в Радянській Україні в 1920–1930 рр.

Леонід Могілевський
Роль вищих органів державної влади у сфері видання нормативно-правових актів підзаконного характеру

Євген Подорожній
Щодо з’ясування правового статусу роботодавця в Україні

Олена Салманова
Актуальні питання нормотворчої діяльності Національної поліції України

Олег Шкута
Влияние национального законодательства на эффективность работы Государственной пенитенциарной службы Украины