Пошук

Архів

Випуск 1, Частина 1 (2020)
Випуск 1, Частина 2 (2020)
Випуск 1, Частина 3 (2020)
Випуск 6, Частина 1 (2019)
Випуск 6, Частина 2 (2019)
Випуск 6, Частина 3 (2019)
Випуск 5, Частина 1 (2019)
Випуск 5, Частина 2 (2019)
Випуск 5, Частина 3 (2019)
Випуск 4, Частина 1 (2019)
Випуск 4, Частина 2 (2019)
Випуск 4, Частина 3 (2019)
Випуск 3, Частина 1 (2019)
Випуск 3, Частина 2 (2019)
Випуск 2, Частина 1 (2019)
Випуск 2, Частина 2 (2019)
Випуск 1, Частина 1 (2019)
Випуск 1, Частина 2 (2019)
Випуск 6, Частина 1 (2018)
Випуск 6, Частина 2 (2018)
Випуск 5, Частина 1 (2018)
Випуск 5, Частина 2 (2018)
Випуск 4, Частина 1 (2018)
Випуск 4, Частина 2 (2018)
Випуск 3, Частина 1 (2018)
Випуск 3, Частина 2 (2018)
Випуск 2, Частина 1 (2018)
Випуск 2, Частина 2 (2018)
Випуск 1, Частина 1 (2018)
Випуск 1, Частина 2 (2018)
Випуск 6 (2017)
Випуск 5 (2017)
Випуск 4, Частина 2 (2017)
Випуск 4, Частина 1 (2017)
Випуск 3 (2017)
Випуск 2, Частина 2 (2017)
Випуск 2, Частина 1 (2017)
Випуск 1, Частина 2 (2017)
Випуск 1, Частина 1 (2017)
Випуск 6, Частина 2 (2016)
Випуск 6, Частина 1 (2016)
Випуск 5, Частина 2 (2016)
Випуск 5, Частина 1 (2016)
Випуск 4, Частина 2 (2016)
Випуск 4, Частина 1 (2016)
Випуск 3 (2016)
Випуск 2, Частина 2 (2016)
Випуск 2, Частина 1 (2016)
Випуск 1, Частина 2 (2016)
Випуск 1, Частина 1 (2016)
Випуск 4, Частина 2 (2015)
Випуск 4, Частина 1 (2015)
Випуск 3, Частина 2 (2015)
Випуск 3, Частина 1 (2015)
Випуск 2 (2015)
Випуск 1 (2015)
Випуск 2, Частина 2 (2014)
Випуск 2, Частина 1 (2014)
Випуск 1 (2014)

Опублікувати статтю

VISEGRAD JOURNAL ON HUMAN RIGHTS №6, ЧАСТИНА 3 2016

Download volume in one file

Ростислав Батіг
Статус суб’єктів, уповноважених на притягнення юридичних осіб до адміністративної відповідальності

Ольга Беспалова
Європейський досвід правового регулювання соціального забезпечення суддів: шляхи для запозичення в Україну

Руслан Браславський
Принципи податкового законодавства та їх вплив на елементи правового механізму податку

Вікторія Гербут
Право на сексуальну орієнтацію в кримінальній судовій практиці України

Микола Гімон
Справедливість як базова категорія у складі права на справедливий адміністративний суд і принципу справедливості адміністративного судочинства

Наталія Гриців
Класифікація методів контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

Микола Довгуша
Правова природа договору транспортного експедирування

Дмитро Дорошенко
Місце податково-правового примусу в системі державного примусу у сфері оподаткування

Олексій Іванченко
Оскарження результатів надання судових послуг відповідно до Закону України «Про звернення громадян»

Людмила Казакова
Самоорганізація населення в місцевому самоврядуванні: теоретичний аспект

Наталія Коваленко
Характеристика окремих адміністративно-правових відносин, що передбачають режимне регулювання

Оксана Легкая
Административная юстиция как механизм судебной защиты в системе управленческих отношений

Карина Махатадзе
Криміналізація залишення в небезпеці або ненадання допомоги особі, що перебуває в небезпечному для життя стані: соціальний і правовий аспекти

Ігор Пирога
Усунення правовідносин між платниками податку: нові методи адміністрування

Анна Потолова
Правовий режим доступу до публічної інформації: постановка проблеми

Олександр Сибіга
Нормативно-правове забезпечення доступу до публічної інформації в Україні

Ігор Скороход 
Загальна характеристика обов’язків податкових органів України

Сергій Стародубов
Криміналістична класифікація нерозкритих злочинів минулих років

Олексій Степанченко
Структура етнорелігійного тероризму: загальносвітовий вимір кримінологічного аналізу

Ольга Тильчик
Детермінанти тінізації економіки: генезис економічних і правових доктрин

Оксана Топчій
Юридична відповідальність за порушення інформаційної безпеки неповнолітніх

Василь Фаринник
Шляхи вдосконалення інституту заходів забезпечення кримінального провадження з урахуванням досвіду європейських країн

Юлія Чаплинська
Досвід Франції та Німеччини в реформуванні органів прокуратури та можливості його використання в Україні

Денис Чернишов
Принципи, відповідно до яких здійснюється пробація в Україні

Тетяна Чехович
Адміністративне оскарження в системі засобів гарантування та реалізації принципу рівності перед законом у сфері публічного управління

Ігор Чумаченко
Міжнародні договори в системі правового регулювання процесуальних правовідносин у трудовому праві України

Вікторія Юровська
Людиноцентристська концепція адміністративно-правової доктрини як ідеологічна передумова перегляду змісту методів адміністративного права

Христина Юшкевич
Лісовий фонд як об’єкт охорони засобами адміністративного права: нормативний аспект