Пошук

Архів

Випуск 1, Частина 1 (2020)
Випуск 1, Частина 2 (2020)
Випуск 1, Частина 3 (2020)
Випуск 6, Частина 1 (2019)
Випуск 6, Частина 2 (2019)
Випуск 6, Частина 3 (2019)
Випуск 5, Частина 1 (2019)
Випуск 5, Частина 2 (2019)
Випуск 5, Частина 3 (2019)
Випуск 4, Частина 1 (2019)
Випуск 4, Частина 2 (2019)
Випуск 4, Частина 3 (2019)
Випуск 3, Частина 1 (2019)
Випуск 3, Частина 2 (2019)
Випуск 2, Частина 1 (2019)
Випуск 2, Частина 2 (2019)
Випуск 1, Частина 1 (2019)
Випуск 1, Частина 2 (2019)
Випуск 6, Частина 1 (2018)
Випуск 6, Частина 2 (2018)
Випуск 5, Частина 1 (2018)
Випуск 5, Частина 2 (2018)
Випуск 4, Частина 1 (2018)
Випуск 4, Частина 2 (2018)
Випуск 3, Частина 1 (2018)
Випуск 3, Частина 2 (2018)
Випуск 2, Частина 1 (2018)
Випуск 2, Частина 2 (2018)
Випуск 1, Частина 1 (2018)
Випуск 1, Частина 2 (2018)
Випуск 6 (2017)
Випуск 5 (2017)
Випуск 4, Частина 2 (2017)
Випуск 4, Частина 1 (2017)
Випуск 3 (2017)
Випуск 2, Частина 2 (2017)
Випуск 2, Частина 1 (2017)
Випуск 1, Частина 2 (2017)
Випуск 1, Частина 1 (2017)
Випуск 6, Частина 2 (2016)
Випуск 6, Частина 1 (2016)
Випуск 5, Частина 2 (2016)
Випуск 5, Частина 1 (2016)
Випуск 4, Частина 2 (2016)
Випуск 4, Частина 1 (2016)
Випуск 3 (2016)
Випуск 2, Частина 2 (2016)
Випуск 2, Частина 1 (2016)
Випуск 1, Частина 2 (2016)
Випуск 1, Частина 1 (2016)
Випуск 4, Частина 2 (2015)
Випуск 4, Частина 1 (2015)
Випуск 3, Частина 2 (2015)
Випуск 3, Частина 1 (2015)
Випуск 2 (2015)
Випуск 1 (2015)
Випуск 2, Частина 2 (2014)
Випуск 2, Частина 1 (2014)
Випуск 1 (2014)

Опублікувати статтю

VISEGRAD JOURNAL ON HUMAN RIGHTS №6, ЧАСТИНА 2 2015

Download volume in one file

Андріана Бригінець
Правові основи інституту конфіденційності у процесі забезпечення фінансової безпеки держави

Віра Галунько
Деякі елементи правового механізму адміністративно-правового забезпечення слідчої діяльності в Україні

Олег Глуханчук
Зарубіжний досвід перегляду судових рішень і можливості його використання під час здійснення адміністративного судочинства України (на прикладі Англії, Франції та Польші)

Марта Горбач
Адміністративна відповідальність публічного суб’єкта права як елемент адміністративно-правового статусу

Олександр Гриза
Оптимізація збереження таємниці досудового розслідування

Владимир Гринюк
Функция обвинения в международно-правовых актах и практике Европейского суда по правам человека

Олександр Гуцалюк
Принципи адміністративно-правового забезпечення реформування судової влади

Ольга Єщук
Адміністративно-правова охорона культурної спадщини

Александр Завадяк
Законность и дисциплина в деятельности органов исполнительной власти: понятие и содержание

Ігор Корецький
Роль суду в забезпеченні принципу змагальності сторін в адміністративному судочинстві

Петро Кривошеїн
Адміністративна відповідальність у сфері будівництва

Тетяна Курило
Місце та роль юридичної відповідальності нотаріусів в механізмі протидії корупції у сфері здійснення нотаріальної діяльності в Україні

Легкая Оксана
Организация судебной власти в административном процессе Украины

Сергій Лисенко
Міжнародний і зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання підприємницької діяльності у сфері торгівлі

Олена Мартинюк
Мета та цільова спрямованості контролю за нотаріальною діяльністю

Катерина Можаровська
Муніципальне право України як галузь права: до постановки питання

Олексій Невзоров
Адміністративно-правові аспекти структури прокуратури України

Ю. Остапенко
Сучасний стан правового регулювання трудової діяльності самозайнятих осіб в Україні

Алла Половченя
Окремі елементи механізму адміністративно-правового регулювання діяльності непідприємницьких організацій у сфері освіти

Юлія Світлична
Публічно-правовий статус суб’єктів іноземного інвестування: теоретичні питання

Давид Симонович
Актуальные вопросы начала досудебного расследования за УПК Украины: проблемы и пути их решения

Сергій Слюсаренко
Адміністративно-правові аспекти права власності на землю в Україні

Наталія Уварова
Шляхи удосконалення нормативно-правового регулювання розгляду індивідуальних трудових спорів у судах

Юлія Чаплинська
Перспективи розвитку адміністративно-правового регулювання реформування органів прокуратури

Оксана Шумейко
Адміністративно-правове регулювання безпеки дорожнього руху за допомогою автоматизованих систем: деякі історичні аспекти

Рената Яковенко
Стан нормативно-правового регулювання забезпечення зайнятості населення