Пошук

Архів

Випуск 1, Частина 1 (2020)
Випуск 1, Частина 2 (2020)
Випуск 1, Частина 3 (2020)
Випуск 6, Частина 1 (2019)
Випуск 6, Частина 2 (2019)
Випуск 6, Частина 3 (2019)
Випуск 5, Частина 1 (2019)
Випуск 5, Частина 2 (2019)
Випуск 5, Частина 3 (2019)
Випуск 4, Частина 1 (2019)
Випуск 4, Частина 2 (2019)
Випуск 4, Частина 3 (2019)
Випуск 3, Частина 1 (2019)
Випуск 3, Частина 2 (2019)
Випуск 2, Частина 1 (2019)
Випуск 2, Частина 2 (2019)
Випуск 1, Частина 1 (2019)
Випуск 1, Частина 2 (2019)
Випуск 6, Частина 1 (2018)
Випуск 6, Частина 2 (2018)
Випуск 5, Частина 1 (2018)
Випуск 5, Частина 2 (2018)
Випуск 4, Частина 1 (2018)
Випуск 4, Частина 2 (2018)
Випуск 3, Частина 1 (2018)
Випуск 3, Частина 2 (2018)
Випуск 2, Частина 1 (2018)
Випуск 2, Частина 2 (2018)
Випуск 1, Частина 1 (2018)
Випуск 1, Частина 2 (2018)
Випуск 6 (2017)
Випуск 5 (2017)
Випуск 4, Частина 2 (2017)
Випуск 4, Частина 1 (2017)
Випуск 3 (2017)
Випуск 2, Частина 2 (2017)
Випуск 2, Частина 1 (2017)
Випуск 1, Частина 2 (2017)
Випуск 1, Частина 1 (2017)
Випуск 6, Частина 2 (2016)
Випуск 6, Частина 1 (2016)
Випуск 5, Частина 2 (2016)
Випуск 5, Частина 1 (2016)
Випуск 4, Частина 2 (2016)
Випуск 4, Частина 1 (2016)
Випуск 3 (2016)
Випуск 2, Частина 2 (2016)
Випуск 2, Частина 1 (2016)
Випуск 1, Частина 2 (2016)
Випуск 1, Частина 1 (2016)
Випуск 4, Частина 2 (2015)
Випуск 4, Частина 1 (2015)
Випуск 3, Частина 2 (2015)
Випуск 3, Частина 1 (2015)
Випуск 2 (2015)
Випуск 1 (2015)
Випуск 2, Частина 2 (2014)
Випуск 2, Частина 1 (2014)
Випуск 1 (2014)

Опублікувати статтю

VISEGRAD JOURNAL ON HUMAN RIGHTS №5, ЧАСТИНА 2 2015

Download volume in one file

Ольга Бурлака
Соціальні послуги в системі соціального захисту сім’ї, дитинства, материнства та батьківства в Україні

Олександр Власенко
Стан наукової розробки надання адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб

Наталія Галіцина
Правовий механізм реалізації концепції соціальної держави та його складові елементи

Віктор Данко
Вплив правових позицій Конституційного Суду України на процесуальне законодавство України на прикладі окремих норм Цивільного процесуального кодексу України

Ирина Едаменко
Зарубежный опыт формирования органов судейского самоуправления и перспективы его использования в Украине

Олена Кисельова
Удосконалення трудових відносин у сфері охорони праці на основі договірного регулювання

Андрій Коротких
Досвід урегулювання дисциплінарної відповідальності державних службовців за трудовим законодавством США

Олександр Кравчук
Засоби адміністративно-правової охорони прав фізичних осіб на публічну власність в Україні

Костянтин Кучма
Поняття адміністративних послуг у сфері екології та природних ресурсів

Oleh Levchenko
Administrative and procedural aspects of contactless administrative services

Юлія Легеза
Публічне адміністрування у сфері використання техногенних родовищ в Україні

Є.В. Літвінова
Особливості фінансово-процесуальних правовідносин за участю органів внутрішніх справ України, їх класифікація

Марк Макаров
Надання слідчим суддею дозволу на проведення обшуку в житлі чи іншому володінні особи

Владимир Марченко
Понятие объекта и предмета электронного управления в органах исполнительной власти

Л. Могілевський
Нормативно-правовий акт як структурний елемент системи джерел трудового права України

В. Негодченко
Форми діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення державної інформаційної політики в Україні

Євгеній Подорожній
Стан дослідження проблеми юридичної відповідальності в трудовому праві

Юлія Прут
Загальна характеристика цивільно-процесуального статусу осіб, які є іншими учасниками цивільного процесу

Руслан Сербин
Зміст та особливості форм взаємодії публічної адміністрації та благодійників

А.І. Сітко
Суб’єкти владних повноважень у спорах щодо рішень контролюючих органів про визначення сум грошових зобов’язань в Україні

Віта Струкова
Приватизація в Україні в контексті процесів державно-приватного партнерства

Владислав Трофімцов
Історико-правовий розвиток протидії тероризму у світі

С. Черноус
Удосконалення правового регулювання відхилень від нормальної тривалості робочого часу як гарантія забезпечення права на відпочинок

Ганна Чурпіта
Процесуальні особливості розгляду судом справ про встановлення факту перебування фізичної особи на утриманні