Search

Archive

Publish article

VISEGRAD JOURNAL ON HUMAN RIGHTS №6, PART 2 2016

Download volume in one file

Наталія Базавлук
Концептуалізація регіонального аспекту публічного управління в умовах конституційно-правової реформи

Інна Берназюк
Планування законотворчої діяльності Верховної Ради України: сучасний стан та шляхи розвитку

Oksana Bronevytska
Realization of accusative function by the public attorney and the victim through filing a lawsuit for a public offense

Михаил Бурдин
Административно-правовая реформа земельных отношений Юга Украины Г. Потемкина

Оксана Васильченко
Свобода зібрань як прояв політичної багатоманітності громадянського суспільства

Ксенія Васьківська
Аналіз світових моделей іпотечного кредитування та їх імплементація в систему пільгового житлового кредитування молоді в Україні

Ігор Волокітенко
Адміністративно-правовий статус підрозділів превентивної діяльності Національної поліції України

Олександр Волох
Питання забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб в умовах розвитку інформаційного суспільства

Гамбаров Гейдар Дамир оглы
Особенности механизма защиты прав человека в сфере международно-правового сотрудничества по вопросам борьбы с финансовой преступностью

Христина Гнот
Про виконання судових рішень установами виконання покарань у зарубіжних країнах

Владимир Гринюк
Реализация функции обвинения в уголовном производстве Украины в форме частного обвинения

Оксана Дудченко
Організаційна структура Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету та характер його діяльності в Україні (1920–1930-ті рр.): правові аспекти

Надiя Д’яченко
Особливості правового регулювання діяльності Кваліфікаційно- дисциплінарної комісії прокурорів в Україні та за кордоном

Людмила Корнута
Європейський досвід підготовки державних службовців для України: концепції та форми

Ірина Лозицька
Адаптація європейського досвіду як основа реформ у національній системі місцевого самоврядування

Олена Маслова
Вплив обстановки вчинення злочину на призначення покарання

Вероніка Морозова
Інформаційні права у сфері охорони здоров’я як суб’єктивні цивільні права

Anastasiia Nikitina
General description of terms in criminal law

Юрій Новосад
Про деякі проблемні питання, пов’язані з участю прокуратури в оперативно-розшуковому запобіганні злочинам

Наталія Оніщенко
Обізнаність в праві як категорія доктрини та явище юридичної практики

Ігор Поляков
Правова природа та зміст повноважень суду апеляційної інстанції в адміністративному судочинстві України

Марія Процишен
Роль телекомунікаційного права у забезпеченні інформаційних прав людини

Ирина Пучковская
Гарантия как способ защиты прав кредитора

Наталія Раданович
Юридичні зобов’язання у світлі загальнодозвільного правового регулювання

Олена Радченко
Шляхи вдосконалення адміністративно-правового забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг в Україні

Юрій Рябченко
Професійний характер правової допомоги як критерій визначення меж виключних повноважень адвоката в цивільному судочинстві щодо її надання

Надія Сампара
Окремі аспекти методології дослідження проблематики субсидіарних цивільно-правових зобов’язань

Наталія Силенко
Концептуальні засади Конвенції ООН про права інвалідів

Vasyl Hromei
The comparative analysis of constitutional right on labor in Eastern Europe countries

Светлана Шоптенко
Компетенция Национальной полиции Украины в сфере административно-юрисдикционной деятельности

Ольга Ясиновська
Правове регулювання припинення державних господарських об’єднань