Search

Archive

Publish article

VISEGRAD JOURNAL ON HUMAN RIGHTS №6, PART 1 2016

Download volume in one file

Martin Skaloš
Porovnanie nacizmu a komunizmu v historicko-právnom kontexte

Júlia Ondrová
Vybrané rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky a Ústavného súdu Českej republiky súvisiace s právom na ochranu zdravia

Martin Skaloš
Slovensko-české vzťahy a proces rozdelenia Česko-Slovenska v medzinárodnchaprávnychsúvislostiach

Dmytro Bielov
Enforcement of the constitutional right of the individual to information in social networks: issue of criminal legal qualification under the law of Ukraine

Олександр Братель
Теоретико-правовий аналіз мети й завдань цивільного судочинства

Микола Гімон
Справедливість як базова категорія у складі права на справедливий адміністративний суд та принципу справедливості адміністративного судочинства

Юрій Голодник
Місце житлово-комунального господарства в механізмі реалізації права на житло

Мирослава Громовчук
Вплив церкви на інститут шлюбно-сімейних відносин: історичні аспекти

Ігор Діордіца
Стан підготовки фахівців у сфері кібербезпеки

Лілія Дорофеєва
Захист прав осіб як фундаментальна засада контрольної діяльності сучасних митних органів

Сергій Кічмаренко
Адміністративно-правовий статус суб’єктів, які посягають на незалежність судової влади в Україні

Тетяна Коломоєць
Юрій Лукич Панейко – яскрава постать адміністративно-правової науки та освіти ХІХ – ХХ ст. та його малодосліджена спадщина

Александр Коровайко
Средства реализации международных стандартов в уголовном судопроизводстве

Руслана Коцюба
Участь громадян і наукової громадськості у прийнятті рішень у сфері використання ядерної енергії

Serhii Kuznichenko, Viktor Golub
Issues of development of the institution of emergency administrative legal regimes in modern Ukraine

Юлія Легеза
Сутність та структура адміністративно-правового механізму публічного управління у сфері використання природних ресурсів

Яна Ленгер
Колізії компетенції в муніципальному праві, їх види

Анатолій Максименко
Особливості системи міжнародного захисту шукачів притулку, біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в Україні

Олександр Маленко
Закінчення спеціального кримінального провадження

Оксана Панова
Організація діяльності органів поліції щодо підтримання публічної безпеки та порядку під час надзвичайних ситуацій природного й техногенного походження

Viktoria Reznikova, Oksana Orlova
E-commerce in Ukraine

Іван Сливич
Принципи формування правомірної поведінки особи як складової частини стратегії протидії злочинності (міжнародні стандарти)

Eugene Sobol
Internal affairs bodies in the mechanism of providing of rights and freedoms of man

Алла Стечишин
Громадянське суспільство та правова держава в державницькій концепції Костя Левицького

Богдан Стрілець
Інвестиційна діяльність як фактор європейської економічної інтеграції

Юлія Тенюх-Юраєва
Державно-конфесійні відносини – моноконфесіоналізм і поліконфесіоналізм: проблеми еволюції переходу

Ірина Фаловськ
Конституційний принцип рівності в Україні: проблемні аспекти дослідження

Аліна Чанишева
Акцесорні зобов’язання щодо сплати неустойки

Галія Чанишева
Юридичні ознаки колективних трудових прав

Галина Яковлєва
Соціальна підтримка як вид соціального забезпечення в Україні