Search

Archive

Publish article

VISEGRAD JOURNAL ON HUMAN RIGHTS №4, PART 2 2016

Download volume in one file

Andrea Jankurová
Efektívna verejná správa

Jaroslav Klátik
Kontrola výkonu rozhodnutí technickými prostriedkami

Ján Reken, Michal Reken
Obmedzenie vlastníckeho práva vo verejnom záujme

Martin Skaloš
Súkromné právo v historickom kontexte Slovenska

Ivana Šošková
Právno-historický pohľad na úpravu manželských majetkových vzťahov na Slovensku a Podkarpatskej Rusi pri vzniku ČSR

Tetiana Suprun
International standards in the sphere of prevention and counteraction of corruption

Jozef Tóth
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a nedovolené prerušenie tehotenstva

Анна Барікова
Напрями використання зарубіжного досвіду систематизації права електронних комунікацій в Україні

Алла Баштанник
Теоретико-методологічні засади функціонування механізмів регулювання діяльності органів державної влади

Олександр Гарагонич
Форми реалізації господарської компетенції акціонерних товариств

Лідія Герасимчук
Деякі проблеми в реформуванні законодавства України з пенсійного забезпечення

Роман Голобутовський
Міжнародні стандарти незалежності суддів

Irina Horodetska
Administrative-legal norms as an element of the mechanism of administrative-legal regulation in area of protection, use and reproduction of animal world

Павло Грималюк, Діана Коваль
Основні напрями розвитку та ефективності делегованої правотворчої діяльності в Україні

Євгеній Діденко
Впровадження та застосування міжнародного співробітництва в Україні

Андрій Іваниця
Слідова картина та обстановка вчинення злочину як елемент криміналістичної характеристики вбивства через необережність

Ірина Казанчук
Розвиток та зміцнення взаємодії Національної поліції України та населення на засадах партнерства – основа ефективної реалізації природоохоронної функції держави

Інга Каланча
Електронні сегменти судового провадження в кримінальному процесі України

Александр Кириченко, Андрей Виноградов,Юлия Петриченко, Елена Капришанская
Новая доктрина правового статуса социосубъектов

Ірина Коваленко
Теоретичні та практичні аспекти принципу «компетенція – компетенції» міжнародного комерційного арбітражу

Вікторія Колесник
Загальна характеристика джерел правового регулювання сфери освіти Європейського Союзу

Іван Костяшкін
Правові аспекти соціального використання земель в умовах завершення земельної реформи в Україні

Olena Mozhaykina
Characteristics properties of lease legal relationship while conducting entrepreneurial activities

Віктор Мороз
Міжнародно-порівняльний аналіз нетрадиційних засобів індивідуалізації

Віктор Олійник
Теоретико-правові основи реалізації принципу гласності під час взаємодії судової влади з інститутами громадянського суспільства в Україні

Анатолій Павлюк
Матеріально-правовий аспект права на судовий захист: корелятивне конституювання абсолютного заперечення (відведення)

Ален Панов
Розбудова територіального устрою Франції: теоретичні та практичні аспекти

Олександр Рогач, Юлія Паніна
Відповідність українського законодавства міжнародним стандартам захисту прав внутрішньо переміщених осіб

Ольга Розгон
Колізійні питання укладання шлюбу з іноземним елементом

Володимир Трофименко
Поняття та ознаки диференціації кримінальної процесуальної форми

Ольга Ус
Склад злочину як підстава кримінально-правової оцінки вчиненого діяння

Olena Fedosova
Procedural guarantees of protecting minor’s rights and legitimate interests within criminal proceedings in Ukraine

Владислава Цвікі
Комітет з насильницьких зникнень

Вадим Цюра
Соотношение воли и волеизъявления при осуществлении договорного представительства

Олена Чернілевська
Припинення зобов’язань з відшкодування шкоди, завданої спільно кількома особами

Наталія Щербюк
Роль міжнародних стандартів праці у формуванні України як соціальної держави

Інна Яніцька
Режим захисту неповнолітніх у Франції