Search

Archive

Publish article

VISEGRAD JOURNAL ON HUMAN RIGHTS №4, PART 1 2015

Download volume in one file

Dmytro Byelov
Ústavnosti a ústavný zákon veda: moderné teoretické koncepty

Júlia Ondrová
Ochrana práva vlastniť majetok v Slovenskej republike

Silvia Treľová
Živnostenské podnikanie a osoba zodpovedná za odborné prevádzkovanie živnosti

Т.А. Авакян
Ціннісно-правові орієнтири реформування органів внутрішніх справ в умовах євроінтеграції України

С.Т. Алиева
Правовое регулирование социального обеспечения работников-мигрантов в законодательстве ЕС

С.И. Винокуров
Системное умаление прав и законных интересов потерпевшего как криминогенный фактор преступности

С.В. Губар
Организация и деятельность следственных органов советской Украины в 1927-1939 гг.

О.В. Джафарова
Принципи дозвільної діяльності органів публічної адміністрації в Україні

Р.В. Жубрин
Деятельность органов прокуратуры Российской Федерации по борьбе с коррупцией

С.Ю. Карпушин
Проведення одночасного допиту в кримінальному провадженні

Н.Д. Квасневская
Понятие и структура административно-правового статуса судебных органов Украины

В.Г. Козленко
Юридична характеристика корупції як соціального явища

С.М. Кушнір
Навчальний заклад як об’єкт внутрішнього державного контролю у сфері освіти

В.И. Литвиненко
Совершенствование концепции административно-правового обеспечения противодействия коррупции в Украине

Е.А. Миргородський
Європейський досвід удосконалення правового регулювання колективних суб’єктів трудового права

Г.В. Рыбницкий
Форми діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення державної інформаційної політики в Україні

О.Ю. Прокопенко
Адміністративні послуги, які надаються громадянам органами внутрішніх справ України регіонального рівня

O.A. Selivanov
Die konstitutionelle Gerichtskontrolle

М.В. Сідак
Фінансово-правові аспекти діяльності центральних банків країн Європи

N.P. Hrystynchenko
Joining the bologna process in Ukraine as the direction of improving higher education

Е.А. Шекк
Проблемы предупреждения притоносодержательства в Российской Федерации в современных условиях

К.П. Шершун
Соціальна функція власності за Конституцією Бразилії 1988 року