Search

Archive

Publish article

VISEGRAD JOURNAL ON HUMAN RIGHTS №3 2016

Download volume in one file

Ольга Балацька
Проблеми забезпечення раннього доступу до захисника в сучасному кримінальному провадженні України

Наталія Барабаш
Зміст поняття категорії земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

Руслан Білокінь
Зміна запобіжного заходу на більш суворий

Василь Білоус
Аерофото- і космічна зйомка як інноваційні напрями розвитку криміналістичної техніки

Олександр Братель
Вплив процесуальних юридичних фактів на забезпечення ефективності цивільного судочинства

Марія Ващишин
Конституційні засади охорони довкілля України та Швейцарії

Alexandr Grecu
The presidential elections in Moldova and Ukraine: comparative study

Вікторія Джуган
Інститут юридичної відповідальності як елемент системи права: погляди сучасних науковців

Олена Дроздова
Страхування професійної відповідальності медичних і фармацевтичних працівників як гарантія захисту прав пацієнта

Олена Іваненко
Політична брехня та викривлення правової інформації як глобальні проблеми сучасної України (на прикладі змін до Конституції України)

Ірина Квеліашвілі
Створення зон вільної торгівлі як об’єктивний чинник гармонізації національного законодавства до світових стандартів

Андрей Коротких
Проблемы определения сферы правового регулирования трудовой деятельности государственных служащих

Ольга Котляр
Принцип конфіденційності в міжнародному праві біженців

Tetyana Kotyay
To the problem of linguistic interpretation of law on criminal liability

Ольга Лопата
Зміст, завдання та форми міжнародного співробітництва у сфері судово-експертної діяльності

Ірина Лукач
Правове регулювання скликання загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю за законодавством України

Олена Луценко
Види дисциплінарних проступків державних службовців за новим Законом України «Про державну службу»

Лілія Мак
Постійне користування землею як субінститут земельного права України

Юрій Мирошниченко
Про істинність, достовірність і ймовірність у судовому пізнанні

Ніна Міняйло
Міжнародні стандарти у визначенні організованої злочинності

Роман Мовчан
Кримінально-правова охорона земельних ресурсів за законодавством постсоціалістичних країн Центральної та Східної Європи

Олександр Мочков
Сучасні тенденції розвитку виборчого законодавства України

Иван Присяжнюк
Электронное декларирование лицами, уполномоченными на исполнение функций государства или местного самоуправления, и право на приватность: проблемы соотношения

Віталій Пчелін
Треті особи як суб’єкти адміністративних процесуальних правовідносин

Vladyslava Savenkova
Legal status of the European Central Bank

Павло Синицин
Практика конституційних судів щодо застосування рішень Європейського суду з прав людини: конкуренція правових позицій

Yury Slusarenko
Law regulation of giving the land for oil and gas output in Ukraine

Антон Столітній
Особливості використання інформаційних технологій під час кримінального переслідування в романо-германській (континентальній) системі права

Іван Танасійчук
Проблеми визначення цивільно-правового режиму трансплантатів

Іван Тулик
Органи місцевої публічної влади: взаємозв’язок і незалежність

Марія Чеховська, Ірина Ничитайло
Участь дітей-солдатів у бойових діях у зоні проведення антитерористичної операції

Алена Чубенко
Основные аспекты взаимодействия Европейского суда по правам человека с национальной судебной системой Украины

Катерина Шаварин
Особливості процесуального керівництва при зверненні до суду з обвинувальним актом

Олег Шинкарьов
Категорія обов’язку в екологічному праві: теоретико-прикладний аспект

Олена Сурілова
Правові аспекти державного управління використанням та охороною надр в Україні