Search

Archive

Publish article

VISEGRAD JOURNAL ON HUMAN RIGHTS №3, PART 2 2015

Download volume in one file

Denisa Soukeníková
Rudolf von Ihering a jeho chápanie práva z diela Boj za právo

А.Г. Бирюкова
К вопросу о проблемах и перспективах развития соотношения отраслей трудового права и трудового законодательства

В.В. Волынец
Содержание организационно-управленческих отношений индивидуального характера

Е.Н. Ганечко
Историко-правовой аспект становления и развития оплаты труда в Украине

М.М. Гецко
Правові аспекти запровадження адміністративно-територіальної реформи в Україні

І.І. Голубка
Особливості реалізації права на свободу пересування на тимчасово окупованій території України

М.В. Данилова
Принципы организационно-управленческих отношений в трудовом праве

В.И. Журавель
Решение проблемы соотношения индивидуальных и коллективных форм защиты трудовых прав работников: опыт Германии и Франции

С.Ю. Карпушин
Поняття, сутність і правова природа слідчого експерименту

А.В. Кумейко
Місце й особливості Служби безпеки України в системі суб’єктів протидії злочинності

Г.А. Мамедов
Формирование прокуратуры в странах Европы в период XVII–XX вв.

А.С. Метиль
Понятие эффективности использования норм рабочего времени

О.А. Петренко
Проблемы санкций в трудовом праве: пути их решения

Я.Ю. Пилип
Національне антикорупційне бюро України як інституційна гарантія забезпечення прав і свобод громадян у сфері запобігання та протидії корупції

В.В. Плиска
Сучасний стан реалізації прав і свобод громадян у сфері запобігання та протидії корупції

Г.В. Рыбницкий
Проблемы законотворческой и нормотворческой деятельности относительно предпринимательской деятельности в Украине

Н.О. Рунова
К вопросу о применении программно-целевого метода правового регулирования в сфере государственной службы

Р.Є. Савіцький
Зарубіжний досвід здійснення архітектурно-будівельного контролю та можливості його впровадження в Україні

Ю.В. Чижмарь
Признаки международного трудового права

М.В. Шамота
Актуальні аспекти взаємодії слідчих з оперативними підрозділами в протидії вимаганням, що вчиняються організованими злочинними угрупованнями

И.В. Щербина
Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью и досудебным расследованием в уголовном процессуальном законодательстве стран постсоветского пространства

В.А. Юсупов
Совершенствование административно-правовой деятельности органов прокуратуры Украины