Search

Archive

Publish article

VISEGRAD JOURNAL ON HUMAN RIGHTS №2, PART 2 2017

Download volume in one file

Júlia Ondrová
Vybrané rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky súvisiace s právom na vzdelanie podľa čl. 42 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

Вікторія Александрова
Застосовування інституту арешту майна в законодавстві зарубіжних країн

Андрій Андреєв
Перспективні напрямки вдосконалення підготовки кадрів для Національної поліції України у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання

Svitlana Аndreichenko
Due diligence standard as a guarantee of state international responsibility for violation of human rights by private actors

Vladyslav Veklych
Human rights’ concept’s efficiency as the criteria of administrative legal impact on social relations: Ukrainian corruption prospects

Ірина Волкова
Юридичні факти-стани: сутність та особливості

Олександр Гарагонич
Реалізація правосуб’єктності господарської акціонерних товариств у сфері організаційно-господарських відносин

Ярослав Гасяк
Процесуальні питання зупинення провадження в цивільній справі

Nina Getmantseva
Freedom of labor

Володимир Гірук
Тактичні та процесуальні особливості використання спеціальних психологічних та педагогічних знань у допиті малолітніх потерпілих від насильницьких злочинів

Анна Головащук
Деякі аспекти договору сурогатного материнства

Володимир Господаренко
Джерельна основа державної кримінальної політики США

Олена Гостюк
Право на працю як невід’ємне природне право людини

Євгенія Дуліба
Розвиток фіскальної функції держави в умовах глобалізації

Юрій Задорожний
Види процесуальних витрат у кримінальному процесі зарубіжних країн

Наталия Золотарева
Принципи охорони навколишнього природного середовища в механізмі адміністративно-правового регулювання

Вікторія Іванюк
Доход як об’єкт оподаткування: проблеми кваліфікації

Любомир Ілин
Галицький крайовий сейм у системі українського парламентаризму

Андрій Кубаєнко
Формування суспільної довіри та підтримки громадян в умовах становлення Національної поліції України

Вікторія Кузьма
Участь Європейського Союзу в договірному acquis Ради Європи

Наталія Кулак
Процедура вчинення нотаріусом нотаріальних проваджень у сфері спадкових відносин, ускладнених іноземним елементом

Микола Лазаренко
Медіація в Україні як засіб захисту майнових прав іноземного інвестора

Людмила Микитенко
Правові проблеми регулювання соціальної реклами в Україні

Тетяна Музиченко
Функціональна спрямованість діяльності суду апеляційної інстанції у разі оскарження ухвал слідчого судді у кримінальному провадженні України

Victor Mushenok
The role of budget legislation in the provision of financial and economic development of agriculture in Ukraine

Володимир Панов
Історичні детермінанти соціально-економічного розвитку Закарпаття

Ірина Панченко
Особливості визначення предмета договору купівлі-продажу нерухомості

Анна Попова
Правове регулювання охорони земель від забруднення небезпечними речовинами в європейських країнах

Крістіна Трихліб
Особливості тлумачення і застосування статті 3 Європейської конвенції з прав людини

Olga Khrabatyn
Social policy of the state and realization of the right to work

Галина Чигрина
Семантичне навантаження термінів «документ» та «інформація» у кримінальному провадженні

Ольга Шмаленя
Процедура імпічменту в Україні: проблеми та перспективи правового забезпечення

Наталія Шульга
Підстави та процесуальний порядок проведення допиту у режимі відеоконференції під час досудового розслідування

Тетяна Юзько
Реформування трудового законодавства в аспекті захисту права працівників на життя