Search

Archive

Publish article

VISEGRAD JOURNAL ON HUMAN RIGHTS №2, PART 1 2017

Download volume in one file

Katarína Blšáková
Ochrana práv utečencov v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva

Daniela Gandžalová
Základné princípy civilného sporového súdneho konania

Dušan Korgo
Trestná zodpovednosť právnických osôb v Slovenskom právnom poriadku

Júlia Ondrová
Vybrané rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky a Ústavného súdu Českej republiky súvisiace s právom na ochranu zdravia

Олег Андрухів
Правовий статус приймальників-розподільників в УРСР та заходи з подолання дитячої безпритульності

Dmitry Byelov
“Legal space of the state”, “constitutional space of the state”: value legal categories

Руслан Браславський
Місце податкового права в системі національного права

Людмила Вакарюк
Від правової політики держави до правового режиму

Myroslava Hromovchuk
Human rights for life: selected aspects

Петро Гуйван
Справедливий суд у розумінні Європейської конвенції та українського правозастосування

Ірина Діденко
Співвідношення декларування інтересів та майна/доходів як заходів запобігання корупції

Лілія Дорофеєва
Впровадження стандартів митної етики в контексті євроінтеграції

Дмитро Дорошенко
Державний примус у сфері оподаткування крізь призму конституційного правосуддя

Юрій Капіца
Охорона прав на винаходи і корисні моделі в Україні та імплементація положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

Олександр Капля
Імплементація принципу забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень адміністративного суду в законодавство України

Катерина Катеринчук
«Погроза» в Кримінальному кодексі України та її особливості

Serhiy Kivalov
The supreme council of justice in the context of the implementation of the judicial and legal reform

Юлия Коломиец
Человек, техника, наука, уголовное право

Олександр Лемак
Конституція в забезпеченні політичної безпеки в Угорщині

Яна Леон
Судовий контроль під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Lyudmyla Lypets
Transportation of certain types of cargo and luggage: legal problems and ways to solve it

Марія Менджул
Окремі проблеми здійснення права на освіту дітей у контексті порушення територіальної цілісності України

Станислав Мраз
Формирование словацкой государственности

Марина Овакімян
Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні

Nataly Ortynska
Dangerous factors for minors in the modern Internet space

Йорг Пуделька
Дополнительные положения к административным актам в условиях реализации налоговых административных процедур

Tetyana Syroid, Lina Fomina
Some aspects of the provision of information security in the engagement of international criminal jurisdiction organs

Оксана Сірант
Функції процесуальних заходів захисту в адміністративно-юрисдикційному процесі

Сергій Слюсаренко
Поняття та зміст адміністративно-правових режимів землі в Україні

Ольга Тильчик
Значення правової детермінації поняття «тіньова економіка»

Ольга Тихонюк
Щодо залучення працівників до чергувань

Олексій Ульянов, Олександр Ніколаєв, Олександр Конєв
Нормативно-правове забезпечення реалізації програм академічної мобільності у сфері підготовки поліцейських

Артем Шевчишен
Використання міжнародної правової допомоги для збирання доказів під час спеціального досудового розслідування