Search

Archive

Publish article

VISEGRAD JOURNAL ON HUMAN RIGHTS №2, PART 1 2016

Download volume in one file

Beáta Hrušková
Prirodzené a pozitívne právo

Ігор Борщевський
Теоретико-правові аспекти судового прецеденту в контексті формування сучасного національного права України

Катерина Валігура
Механізм правового регулювання: методологічний аспект

Tetyana Volynets
Forms of exercising the right of municipal ownership by the territorial community

Оксана Гринь
Характеристика суб’єкта злочину «Неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної хвороби»

Ірина Грищенко
Механізм міжнародного співробітництва у сфері охорони державної таємниці між Україною та Європейським Союзом

Мирослава Громовчук
Коопераційна модель державно-церковних відносин (на прикладі Словацької Республіки)

Ігор Діордіца
Інформаційна влада як комунікація

Вікторія Драпайло
Історія формування правового режиму зберігання товарів під митним контролем на українських землях

Ганна Журавльова
Принцип гендерної рівності: Україна та міжнародний досвід

Светлана Кожушко, Мария Кузнецова
Доктрина трудового права в «эру глобализации»

Тетяна Коломоєць
Право державного службовця на заохочення: особливості регламентації в Законі України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року та пропозиції щодо вдосконалення

Валерій Кравчук
Контроль над публічною владою: уточнення понятійно-категорійного апарату

Andriy Lapkin
Role of the prosecutor at сlosing of criminal proceedings by the criminal procedural legislation of Ukraine

Олена Ліллемяе
Реалізація положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом: співвідношення права Європейського Союзу і Світової організації торгівлі у сфері державної допомоги

Леонід Остапенко
Правові гарантії реалізації права на працю та працевлаштування населення України й окремих європейських країн

Ана Паєнок
Характеристика покупця як сторони договору роздрібної купівлі-продажу товарів

Юлія Пирожкова
Функції адміністративного права: оновлений підхід до визначення і змістового наповнення

Bozhena Stakhiv
Youth as a subject of employment relations

Микола Стефанчук
Поняття й ознаки правоздатності в сучасній цивільно-правовій доктрині

Тетяна Стешенко
Сучасні тенденції розвитку виборчого законодавства України

Оксана Хотинська-Нор
Форми та способи громадського контролю в судовій системі України

Ірина Чекмарьова
Запобігання злочинності в прикордонних регіонах Півдня України шляхом підвищення правової культури населення

Олександр Чорний
Діяльність правоохоронних органів України у сфері запобігання терористичній діяльності