Search

Archive

Publish article

VISEGRAD JOURNAL ON HUMAN RIGHTS №2, 2015

Download volume in one file

Svitlana Andreichenko
Attribution of conduct which is acknowledged and adopted by a state as its own: employing the conception ex post facto

Andrea Barancová
Investment in agricultural land in the Slovak Republic in terms of the new legislation (effective from 01.06.2014)

Daniela Čierna
Development and organizational structure of imperial offices

Daniela Gandžalová
The basic legal rules of administrative judiciary in Slovak Republic

Gabriela Klátiková
European civil procedure

Miloš Levrinc
Selected types of contract in international trade: contracts for the international sale of goods

Martina Řeřichová
Teleological interpretation of the law

Peter Mihály
Integration processes in the context of Slovak criminal law

Stanislav Pisár
False criminal liability company

Vera Poliakova
The European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms as human rights standards’ features

Ivan Roháč
Secured obligations focusing on pledge

J.S. Soliyenko
The Regulation of Pre-contractual Franchise Disclosure in the European Union

Ján Svák, Július Kováč
Public records of NGOS from the perspective of constitutional law

Rastislav Urbáni
The principles of criminal law and the fundamental principles common to blame and punishment

Є.В. Глушко
Сутнісний вимір співвідношення громадськості та громадянського суспільства в контексті протидії корупції

Т.Р. Деметрадзе
Рівність прав жінки та чоловіка як категорія міжнародних стандартів прав людини й громадянина

Р.М. Дуднік
Підстави виникнення нових галузей українського права

В.В. Заборовський
Окремі проблемні аспекти взаємовідносин адвоката із судом

В.Л. Зелка
Общая характеристика административно-правовых основ государственного управления обеспечения национальной безопасности в пограничной сфере

Р.Ю. Кеменяш
Регулювання правових механізмів: конституційно-економічний аспект

О.А. Мандзюк
Підготовка аналітиків інформаційної сфери у вищих навчальних закладах: проблеми сьогодення

Л.Г. Матвєєва
Суспільна транзиція як фактор правоутворення

О.Г. Мовчун
Вирішення службових спорів без звернення до суду

М.В. Нірода
Актуальні проблеми конституційно-правового регулювання функцій прокуратури в зарубіжних країнах

В.І. Пересоляк
Еволюція адміністративно-правового регулювання інформаційних правовідносин у митній сфері в Україні

І.М. Ральченко
Злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист: деякі проблеми національно-правової імплементації

М.В. Савчин, Т.О. Карабін, М.В. Менджул
Вимоги верховенства права та демократичної легітимності в ухваленні актів публічної адміністрації: Україна та досвід Європейського Союзу

В.В. Топчій
Особливості кваліфікації злочинів, вчинених групами осіб у місцях масового скупчення людей

В.Г. Фатхутдінов
Громадська безпека з позицій аксіологічного підходу

С.І. Шимон
Термінологічні проблеми категорії «майнові права» у світлі ст. 1 Протоколу № 1 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод