Search

Archive

Publish article

VISEGRAD JOURNAL ON HUMAN RIGHTS №1, PART 1 2017

Download volume in one file

Bogdan Derevyanko, Rufina Schastlyvtseva
General international and national acts on education, socialization, ethics, conscience and mind

Oleh Batiuk
Historyczne aspekty kryminalistycznego zabezpieczenia badania przest ępstw pope nionych w instytucjach odbywania kary na Ukrainie

Darya Bozhko
To the issue on legal status of subject of legal relations on compulsory state social insurance in case of temporary disability

Максим Болдін
Місце актів Національного банку України у підтримці банківської системи України

Євген Гілін
Розвиток управління діяльністю органів місцевого самоврядування та запровадження у нього інноваційних технологій після набуття Україною статусу незалежної держави

Ivanna Hromivchuk, Natalia Subbotina
The European Court of Human Rights: the prospects for protection of human rights in the Autonomous Republic of Crimea

Діордіца Ігор
Удосконалення нормативно-правового регулювання професійної діяльності суб’єктів кібербезпекової політики

Ділігул А.С.
Порядок проведення та значення атестації працівників за трудовим законодавством України

Виктория Дорофеева
Общественные объединения: зарубежный опыт взаимодействия с государством

Лілія Дорофеєва
Сучасні моделі організаційної структури та основні засади функціонування митних адміністрацій у країнах Європейського Союзу

Елеонора Женеску
Зарубіжний досвід оскарження рішень, дій чи бездіяльності нотаріусів з надання адміністративних послуг

Богдан Кинів
Монетарний суверенітет та Монетарний союз Європейського Союзу: правовий аналіз

Євген Лялюк
Правова природа й місце виклику слідчого, прокурора, судового виклику та приводу в системі заходів забезпечення кримінального провадження

Mariia Melnyk
School of Legal Realism and its prospects in Ukrainian jurisprudence

Віктор Миколенко
Європейська модель конституційно-правового статусу прокуратури: теоретико-методологічні засади та проблеми імплементації

Nehanov Viktor
Jurisprudence of unscheduled audits on financial activities in the criminal process in Ukraine

Ірина Ревуцька
 «Інші» підстави створення сім’ї

Михайло Різак
Обіг та оброблення персональних даних осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах реформування антикорупційного законодавства України

Оксана Сафончик
Питання шлюбно-сімейних правовідносин на шляху до євроінтеграції

Oleksiy Takhtay
Organization of control over the activities of credit unions in Ukraine

Богдан Телефанко
Режим у кримінально-виконавчих установах і пенітенціарний рецидив

Ярослава Фляжнікова
Адвокати в соціальних мережах. Етикодеонтологічний аспект

Аліна Чорна
Сутність і значення адміністративно-правового забезпечення прав суб’єктів підприємницької діяльності у сфері оподаткування

Артем Шевчишен
Доказування обставин, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 96-3 Кримінального кодексу України, які є підставою для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру

Зореслав Юдін
Європейський лібералізм ХІХ ст. та занепад доктрини суспільного договору

Olexander Yakovlev
Labor legal issues on material incentives of employees