Search

Archive

Publish article

VISEGRAD JOURNAL ON HUMAN RIGHTS №1, PART 2 2016

Download volume in one file

Marian Ďurana
Synalagmatické záväzky

Jiří Jelínek
Criminal law protection against terrorism in the Czech Republic

Ersin Sulejmani
Phenomenological juvenile delinquency features in Republic of Macedonia during 2002–2011

Beáta Hrušková
Vznik a vývoj práva

Richard Repiský
The concept and models of currency crisis

Marta Kołodziejczyk
Right to be forgotten as one of key principles of the EU Data Protection Law Reform

Lucia Leitnerová
Hospodárska a menová únia v zmysle „viacrýchlostnej Európy“

Júlia Ondrová
Právo na odôvodnenie súdneho rozhodnutia

Martin Skaloš
Porovnanie nacizmu a komunizmu v historicko-právnom kontexte

Ivana Šošková
Právno-historický pohľad na úpravu manželských majetkových vzťahov na Slovensku a Podkarpatskej Rusi pri vzniku ČSR

Олег Безклубий
Особисті немайнові відносини як об’єкт наукового дослідження

Ольга Бондаренко
Захист прав і свобод людини як основний напрям конституційної модернізації в Україні

Олег Ганьба
Зловживання правом: аналіз наукових поглядів та авторське трактування окремих проблем

Дмитро Горячьов
Правовий захист конституції та боротьба проти тероризму

Аліна Гудима
Про правову допомогу адвоката в адміністративно-деліктному процесі: зарубіжний досвід

Сергій Єсімов
Деякі аспекти адміністративної відповідальності в контексті інформаційного права

Михайло Завидняк
Принципи та структура економічної безпеки України: конституційно-правові аспекти

Віктор Касап
Проблеми співвідношення правонаступництва та заміни осіб у зобов’язанні як цивільно-правових категорій

Ольга Котляр
Місце інституту біженців у міжнародному праві

Ольга Кучма
Виникнення соціально-страхових та трудових відносин із суддями: практично-правові проблеми

Максим Лиськов
Поняття та особливості засобів публічного адміністрування у сфері лотереї

Ольга Мусиченко
Зрозумілість і чіткість закону як складова частина принципу правової визначеності в практиці Європейського суду з прав людини

Софія Омелян
Гарантії реалізації принципу незалежності конституційного правосуддя у демократичних державах

Юлія Пилипко
 «Людська гідність» як принцип приватного права

Леся Прудиус
Концептуальні засади розробки стандартів підвищення кваліфікації публічних службовців на принципах демократичного врядування

В.В. Семиполец
Особенности рассмотрения и решения дел о лишении родительских прав

Максим Середа
Перетворення права на мирні зібрання з моральної категорії на суб’єктивне право

H. M. Stepanova, Yu. V. Tereshchenko, M. Y. Kulyk
Systematization of materials of the criminal proceedings

Олег Ткачук
Витоки сучасного розуміння права на справедливий суд

Валерій Черничко
Окремі теоретико-правові аспекти права на об’єднання в політичні партії

Ксенія Шершун
Соціальна функція власності за Конституцією Бразилії 1988 року

Lidiia Yavorska
Classification of professional training relations